logo
Giáo trình

Marketing - Trang 1

Trang 1/2 Tổng số : 33

Trang

Giáo trình marketing du lịch

 • Nguyễn Văn Mạnh - Nguyễn Đình Hòa

Trở thành người bán hàng xuất sắc

 • Brian Tracy - Quế Hương(dịch)

Thương mại điện tử hiện đại

 • Lưu Đạn Thọ - Tôn Thất Hoàng Hải

Tất tần tật về Email Marketing

 • BlinkContact Support Team

Marketing trong thương mại điện tử

 • Trần Quang Huy - Hoàng Thị Huệ

Giáo trình hành vi người tiêu dùng

 • Vũ Huy Thông(chủ biên) - Nguyễn Ngọc Quang - Nguyễn Thị Tâm - Phạm Thị Huyền - Phạm Hồng Hoa

Hành vi người tiêu dùng

 • Nguyễn Xuân Lãn - Phạm Thị Lan Hương - Đường Thị Liên Hà

Chiến lược marketing hiện đại từ thực tiễn thương trường

 • Bùi Thị Hải Yến - Hoàng Tùng

Kích thước : 84.09 MB

Số trang : 259

Giáo trình marketing dịch vụ

 • Nguyễn Thượng Thái

Kích thước : 11.92 MB

Số trang : 338

Marketing trong hoạt động khai thác bảo hiểm

 • Nhiều tác giả

Kích thước : 18.72 MB

Số trang : 105

Influencer : xây dựng thương hiệu cá nhân trong kỷ nguyên 4.0

 • Hennessy Brittany

Kích thước : 59.51 MB

Số trang : 334

Đam mê Khám phá

 • Gary Vaynerchuk

Kích thước : 665.22 KB

Số trang : 111

Marketing dịch vụ công

 • Vũ Trí Dũng

Kích thước : 8.79 MB

Số trang : 407

Nghệ thuật quản lý khách hàng (Chinh phục khách hàng tiềm năng)

 • Hồ Nhan

Kích thước : 13.04 MB

Số trang : 398

Giáo trình marketing du lịch

 • Nguyễn Văn Mạnh - Nguyễn Đình Hòa

Kích thước : 14.70 MB

Số trang : 443

Trở thành người bán hàng xuất sắc

 • Brian Tracy - Quế Hương(dịch)

Kích thước : 8.32 MB

Số trang : 144

Thương mại điện tử hiện đại

 • Lưu Đạn Thọ - Tôn Thất Hoàng Hải

Kích thước : 26.19 MB

Số trang : 608

Phương pháp quảng cáo thực nghiệm

 • John Caples

Kích thước : 41.18 MB

Số trang : 284

Bí quyết kinh doanh trên mạng

 • Phan Lan

Kích thước : 16.73 MB

Số trang : 342

Kỹ thuật bán hàng

 • Hoàng Hải - Thanh Tùng

Kích thước : 124.00 MB

Số trang : 416

Tất tần tật về Email Marketing

 • BlinkContact Support Team

Kích thước : 2.31 MB

Số trang : 53

Marketing trong thương mại điện tử

 • Trần Quang Huy - Hoàng Thị Huệ

Kích thước : 72.96 MB

Số trang : 273

Dẫn luận về Quảng Cáo

 • Winston Fletcher

Kích thước : 6.12 MB

Số trang : 226

Giáo trình Marketing (dùng cho trình độ cao đẳng nghề)

 • Đồng Thị Vân Hồng

Kích thước : 5.08 MB

Số trang : 145

Giáo Trình Marketing Nông Nghiệp

 • Đỗ Thị Bắc

Kích thước : 40.43 MB

Số trang : 168

Giáo trình nghiên cứu Marketing

 • Nguyễn Anh Sơn

Kích thước : 1.74 MB

Số trang : 146

Giáo trình Marketing cơ bản

 • Trần Minh Đạo

Kích thước : 34.25 MB

Số trang : 411

Giáo trình marketing kỹ nghệ

 • Nguyễn Quốc Tuấn

Kích thước : 656.51 KB

Số trang : 73

Giáo trình hành vi người tiêu dùng

 • Vũ Huy Thông(chủ biên) - Nguyễn Ngọc Quang - Nguyễn Thị Tâm - Phạm Thị Huyền - Phạm Hồng Hoa

Kích thước : 9.33 MB

Số trang : 429

Hành vi người tiêu dùng

 • Nguyễn Xuân Lãn - Phạm Thị Lan Hương - Đường Thị Liên Hà

Kích thước : 73.01 MB

Số trang : 337

Trang 1/2 Tổng số : 33