logo
Giáo trình

Ngoại Ngữ - Trang 1

Trang 1/6 Tổng số : 137

Trang

Từ điển kỹ thuật mỏ Anh - Việt

 • Nguyễn Tài Anh - Nguyễn Khắc Đặng - Võ Chí Mỹ - Nguyễn Huy Song - Trần Tuấn

Nụ cười nước Anh - Học tiếng Anh qua những câu chuyện vui - Tập 2

 • L.A.Hill - Nguyễn Quốc Hùng(dịch và biên soạn)

Ôn luyện tiếng Anh

 • Phạm Đăng Bình

Giáo trình tiếng Hoa sơ cấp

 • Lê Anh Minh - Nguyễn Quốc Đại

Tiếng anh trong thương mại

 • C.J. Moore - Judy West - Lê Thị Loan(chú giải)

Từ điển minh họa Anh - Pháp - Việt

 • Lê Minh Triết - Trần Thế San - Nguyễn Anh Dũng - Đỗ Lệ Hằng - Nguyễn Thị Tuyết

5000 câu trắc nghiệm tiếng Anh

 • Nguyễn Hữu Dự - Bạch Thanh Minh - Trần Thiên Kim - Phạm Định Bình Nguyên

Nghiệp vụ thư ký - Hành chính quản trị, kế toán

 • Vivien Worsdall - Lê Thị Hoài Hải(dịch) - Phạm Đình Phương(Hiệu đính)

Tiếng Đức dành cho người Việt

 • Nguyễn Văn Tuấn - Trương văn Hùng

Giáo trình giao tiếp tiếng Tây Ban Nha

 • Trần Nguyễn Du Sa - Nguyễn Anh Dũng

3000 câu đàm thoại tiếng Hoa

 • Hữu Lý - Tuấn Anh - Đậu Thị Hoàng Anh

Luyện siêu trí nhớ từ vựng Tiếng Anh

 • Nguyễn Anh Đức(chủ biên) - Nguyễn Anh Tuấn - Ben Williams

Ngữ pháp tiếng anh thực hành

 • John Eastwood - Mai Lan Hương và Phạm Thị Thúy Trâm(dịch)

Giáo trình Hán ngữ - Tập 3 - Quyển Hạ

 • Trần Thị Thanh Liêm(chủ biên) - Hoàng Trà - Đinh Đức Đạm - Trần Đức Lân - Vũ Thị Hồng Liên

Tiếng anh chuyên nghành thể thao - tập 1

 • Trần Quang Hải - Nguyễn Thị Mỹ Nga - Đoàn Minh Hữu

Tăng vốn từ vựng tiếng anh cho trẻ em qua trò chơi ô chữ

 • Minh Anh

Kích thước : 3.61 MB

Số trang : 181

Tiếng anh du lịch khách sạn

 • Hồng Quang - Ngọc Huyên

Kích thước : 11.82 MB

Số trang : 201

Cẩm nang ngữ pháp tiếng anh thực hành

 • Nguyễn Mạnh Thảo

Kích thước : 2.08 MB

Số trang : 139

Từ điển kỹ thuật mỏ Anh - Việt

 • Nguyễn Tài Anh - Nguyễn Khắc Đặng - Võ Chí Mỹ - Nguyễn Huy Song - Trần Tuấn

Kích thước : 37.04 MB

Số trang : 670

Tiếng anh cơ bản Toefl

 • Sưu tầm

Kích thước : 2.14 MB

Số trang : 143

Từ đúng - từ sai - Từ & cấu trúc tiếng anh hay nhầm lẫn

 • Thanh Huyền

Kích thước : 148.31 MB

Số trang : 475

Nụ cười nước Anh - Học tiếng Anh qua những câu chuyện vui - Tập 2

 • L.A.Hill - Nguyễn Quốc Hùng(dịch và biên soạn)

Kích thước : 4.02 MB

Số trang : 165

Ôn luyện tiếng Anh

 • Phạm Đăng Bình

Kích thước : 163.90 MB

Số trang : 555

Giáo trình tiếng Hoa sơ cấp

 • Lê Anh Minh - Nguyễn Quốc Đại

Kích thước : 2.15 MB

Số trang : 199

Tiếng anh trong thương mại

 • C.J. Moore - Judy West - Lê Thị Loan(chú giải)

Kích thước : 39.81 MB

Số trang : 162

Giao tiếp tiếng Hoa cho người mới bắt đầu

 • Thanh Hà

Kích thước : 3.81 MB

Số trang : 181

Từ điển minh họa Anh - Pháp - Việt

 • Lê Minh Triết - Trần Thế San - Nguyễn Anh Dũng - Đỗ Lệ Hằng - Nguyễn Thị Tuyết

Kích thước : 88.44 MB

Số trang : 1103

Giáo trình từ vựng tiếng anh thương mại

 • Nguyễn Thị Quế Nhung

Kích thước : 33.50 MB

Số trang : 105

5000 câu trắc nghiệm tiếng Anh

 • Nguyễn Hữu Dự - Bạch Thanh Minh - Trần Thiên Kim - Phạm Định Bình Nguyên

Kích thước : 8.50 MB

Số trang : 503

Nghiệp vụ thư ký - Hành chính quản trị, kế toán

 • Vivien Worsdall - Lê Thị Hoài Hải(dịch) - Phạm Đình Phương(Hiệu đính)

Kích thước : 25.40 MB

Số trang : 207

Tiếng Đức dành cho người Việt

 • Nguyễn Văn Tuấn - Trương văn Hùng

Kích thước : 12.82 MB

Số trang : 400

Giáo trình giao tiếp tiếng Tây Ban Nha

 • Trần Nguyễn Du Sa - Nguyễn Anh Dũng

Kích thước : 52.03 MB

Số trang : 374

3000 câu đàm thoại tiếng Hoa

 • Hữu Lý - Tuấn Anh - Đậu Thị Hoàng Anh

Kích thước : 6.38 MB

Số trang : 480

Luyện siêu trí nhớ từ vựng Tiếng Anh

 • Nguyễn Anh Đức(chủ biên) - Nguyễn Anh Tuấn - Ben Williams

Kích thước : 23.80 MB

Số trang : 190

Ngữ pháp tiếng anh thực hành

 • John Eastwood - Mai Lan Hương và Phạm Thị Thúy Trâm(dịch)

Kích thước : 41.93 MB

Số trang : 687

Giáo trình Hán ngữ - Tập 3 - Quyển Hạ

 • Trần Thị Thanh Liêm(chủ biên) - Hoàng Trà - Đinh Đức Đạm - Trần Đức Lân - Vũ Thị Hồng Liên

Kích thước : 16.22 MB

Số trang : 424

Tiếng anh chuyên nghành thể thao - tập 1

 • Trần Quang Hải - Nguyễn Thị Mỹ Nga - Đoàn Minh Hữu

Kích thước : 7.56 MB

Số trang : 302

Sổ tay hội thoại Hàn - Việt

 • Vũ Hữu Trường

Kích thước : 6.29 MB

Số trang : 339

Cẩm nang cấu trúc câu tiếng anh

 • Trần Mạnh Tường

Kích thước : 21.15 MB

Số trang : 238

Trang 1/6 Tổng số : 137