logo
Giáo trình

Giáo dục - Trang 1

Trang 1/8 Tổng số : 176

Trang

Nhân tài với tương lai đất nước

 • Nguyễn Đắc Hung(siêu tầm và biên soạn)

Các phương pháp dạy học hiệu quả: classrom instruction that works

 • Robert J. Marzano - Debra J. Pickering - Jane E. Pollock - Nguyễn Thị Hồng Văn(dịch)

Phát triển và quản lí chương trình giáo dục

 • Nguyễn Vũ Bích Hiền(chủ biên) - Nguyễn Thị Thu Hằng - Phạm Ngọc Long

Dạy học tích hợp Hóa Học - Vật Lý - Sinh Học

 • Trần Trung Ninh(chủ biên) - Phan Thị Thanh Hội - Nguyễn Văn Biên - Đặng Thị Thuận An

Đề cương bài giảng giáo dục mầm non

 • Hà Thị Kim Linh

Kích thước : 18.46 MB

Số trang : 91

Nhân tài với tương lai đất nước

 • Nguyễn Đắc Hung(siêu tầm và biên soạn)

Kích thước : 101.97 MB

Số trang : 724

Phát triển chương trình đào tạo giáo viên để đáp ứng yêu cầu xã hội

 • Nguyễn Khải Hoàn(chủ biên)

Kích thước : 52.62 MB

Số trang : 219

Giáo trình phương pháp luận nghiên cứu khoa học

 • Vũ Cao Đàm

Kích thước : 54.09 MB

Số trang : 210

Tâm sinh lý tình dục trong quan hệ vợ chồng

 • Thái Uyên

Kích thước : 12.23 MB

Số trang : 144

Lí luận dạy học hiện đại : Cơ sở đổi mới mục tiêu, nội dung và phương pháp dạy học

 • Bernd Meier - Nguyễn Văn Cường

Kích thước : 58.88 MB

Số trang : 233

Giáo trình Kiểm tra đánh giá trong giáo dục

 • Nguyễn Công Khanh(chủ biên) - Đào Thị Oanh

Kích thước : 69.15 MB

Số trang : 281

Đổi mới phương pháp dạy học chương trình và sách giáo khoa

 • Trần Bá Hoành

Kích thước : 60.54 MB

Số trang : 259

Giáo dục đại học : quan điểm và giải pháp

 • Lê Đức Ngọ

Kích thước : 62.60 MB

Số trang : 274

Dạy học theo định hướng hình thành và phát triển năng lực người học ở trường phổ thông

 • Lê Đình Trung - Phan Thị Thanh Hội

Kích thước : 45.53 MB

Số trang : 168

Các phương pháp dạy học hiệu quả: classrom instruction that works

 • Robert J. Marzano - Debra J. Pickering - Jane E. Pollock - Nguyễn Thị Hồng Văn(dịch)

Kích thước : 58.53 MB

Số trang : 224

Schopenhauer Nhà giáo dục

 • Friedrich Nietzsche

Kích thước : 10.49 MB

Số trang : 163

Tích hợp đa văn hóa Đông Tây cho một chiến lược giáo dục tương lai

 • Nguyễn Hoàng Phương

Kích thước : 44.82 MB

Số trang : 853

Phương pháp kể sáng tạo truyện cổ tích thần kì cho trẻ mẫu giáo

 • Hà Nguyễn Kim Giang

Kích thước : 58.07 MB

Số trang : 225

Chương trình tiếp cận năng lực và đánh giá năng lực người học

 • Nguyễn Thị Lan Phương

Kích thước : 142.26 MB

Số trang : 465

Tuyển tập thơ ca, truyện kể, câu đố cho trẻ mầm non theo chủ đề

 • Thúy Quỳnh - Phương Thảo (tuyển chọn)

Kích thước : 66.22 MB

Số trang : 435

Xu thế phát triển chương trình giáo dục phổ thông trên thế giới

 • Trần Công Phong - Nguyễn Thị Hồng Vân

Kích thước : 219.89 MB

Số trang : 621

Phát triển và quản lí chương trình giáo dục

 • Nguyễn Vũ Bích Hiền(chủ biên) - Nguyễn Thị Thu Hằng - Phạm Ngọc Long

Kích thước : 51.22 MB

Số trang : 217

Dạy học tích hợp Hóa Học - Vật Lý - Sinh Học

 • Trần Trung Ninh(chủ biên) - Phan Thị Thanh Hội - Nguyễn Văn Biên - Đặng Thị Thuận An

Kích thước : 55.88 MB

Số trang : 245

Phát triển xã hội ở Việt Nam : một tổng quan xã hội học năm 2000

 • Trịnh Duy Luân

Kích thước : 82.25 MB

Số trang : 315

Sư phạm tương tác một tiếp cận khoa học thần kinh về học và dạy

 • Madeleine Roy - Jean - Marc Denommé - Trịnh Văn Minh, Đặng Hoàng Minh, Nguyễn Chí Thành(dịch)

Kích thước : 63.56 MB

Số trang : 297

Trang 1/8 Tổng số : 176