logo
Giáo trình

Âm nhạc - Trang 1

Trang 1/2 Tổng số : 26

Trang

Bài hát dân ca Thái

 • Lò Văn Lả - Vàng Thị Ngoạn

Đang - Dân ca Mường

 • Đinh Văn Phùng(người sưu tầm) - Đinh Văn Ân(biên dịch)

Hò khoan Lệ Thủy

 • Đặng Ngọc Tuân

Nhạc khí dân tộc - Khmer Nam bộ

 • Đào Huy Quyền - Sơn Ngọc Hoàng - Ngô Khị

50 bài hát thiếu nhi hay nhất

 • Nguyễn Thế Vinh(biên tập)

Khảo sát tục hát ca công, Hát trống quân và hò bá trạo

 • Lê Đình Chi - Hình Phươc Liên - Lê Huy Trâm - Nguyễn Hữu Thu

Ca từ trong âm nhạc Việt Nam

 • Dương Viết Á

Kích thước : 18.74 MB

Số trang : 328

Hát ru văn hóa truyền thống giáo dục cần được bảo tồn

 • Hoàng Thị Nhuận

Kích thước : 24.12 MB

Số trang : 152

Các nhạc khí trong dàn nhạc giao hưởng

 • Trịnh Tuấn

Kích thước : 34.99 MB

Số trang : 177

Tuyển tập 100 ca khúc nhạc trẻ dành cho sáo trúc

 • Nguyễn Hải An

Kích thước : 130.44 MB

Số trang : 111

Tình người cây và đất

 • Bùi Quang Tuấn

Kích thước : 27.08 MB

Số trang : 131

Bài hát dân ca Thái

 • Lò Văn Lả - Vàng Thị Ngoạn

Kích thước : 39.76 MB

Số trang : 351

Đang - Dân ca Mường

 • Đinh Văn Phùng(người sưu tầm) - Đinh Văn Ân(biên dịch)

Kích thước : 129.15 MB

Số trang : 277

Phương pháp học xướng âm

 • Sơn Hồng Vỹ

Kích thước : 12.64 MB

Số trang : 193

Phương pháp tự học thổi sáo và ngâm thơ

 • Nguyễn Đình Nghĩa

Kích thước : 10.06 MB

Số trang : 79

Thường Rang, Bộ Mẹng

 • Bùi Thiện - Mai Văn Trí

Kích thước : 59.53 MB

Số trang : 621

Dân ca Việt Nam những làn điệu dân ca phổ biến

 • NXB Âm Nhạc

Kích thước : 11.73 MB

Số trang : 142

Đờn ca tài tử Nam bộ

 • Võ Trường Kỳ

Kích thước : 93.75 MB

Số trang : 522

Hò khoan Lệ Thủy

 • Đặng Ngọc Tuân

Kích thước : 54.29 MB

Số trang : 303

Nhạc khí dân tộc - Khmer Nam bộ

 • Đào Huy Quyền - Sơn Ngọc Hoàng - Ngô Khị

Kích thước : 35.66 MB

Số trang : 310

Híp hop - Bước nhảy trong luyện tập và trình diễn

 • Đích Đốc

Kích thước : 10.99 MB

Số trang : 185

Giai điệu mùa hạ - 80 ca khúc đặc sắc về mùa hạ

 • Nhiều tác giả

Kích thước : 11.65 MB

Số trang : 179

Lý thuyết Âm nhạc cơ bản

 • V.A. VA-KHRA-MÊ-ÉP

Kích thước : 10.76 MB

Số trang : 233

50 bài hát thiếu nhi hay nhất

 • Nguyễn Thế Vinh(biên tập)

Kích thước : 7.08 MB

Số trang : 66

Guitar thực hành

 • Nguyễn Hạnh

Kích thước : 12.48 MB

Số trang : 159

Giáo dục âm nhạc - Tập 2

 • Phạm Thị Hòa

Kích thước : 40.57 MB

Số trang : 175

Những tình khúc Trịnh Công Sơn

 • Sưu tầm

Kích thước : 370.16 KB

Số trang : 50

Khảo sát tục hát ca công, Hát trống quân và hò bá trạo

 • Lê Đình Chi - Hình Phươc Liên - Lê Huy Trâm - Nguyễn Hữu Thu

Kích thước : 36.26 MB

Số trang : 434

Trang 1/2 Tổng số : 26