logo
Giáo trình

Kinh tế - Trang 1

Trang 1/19 Tổng số : 438

Trang

Khái niệm và quản lý rủi ro

 • Đỗ Hoài Nam - Stéphane LAGRÉE

Giáo trình marketing dịch vụ

 • Nguyễn Thượng Thái

Hướng dẫn thực hành kế toán trên sổ kế toán

 • Võ Văn Nhị(chủ biên) - Nguyễn Thế Lộc - Vũ Thu Hằng - Lý Thị Bích Châu

Giáo trình quản lý nhà nước về tài chính

 • Trần Đình Ty - Bùi Minh Huấn - Đặng Thị Hà - Nguyễn Ngọc Thao - Phạm Thị Thanh Vân

Xúc tiến thương mại lý luận và thực tiễn

 • Lê Hoàng Oanh

Kích thước : 9.46 MB

Số trang : 403

Phân tích kỹ thuật ứng dụng trong đầu tư chứng khoán

 • Phan Thị Bích Nguyệt - Lê Đạt Chí

Kích thước : 40.77 MB

Số trang : 235

Quản lý bưu chính Lý thuyết và ứng dụng - tập 2

 • Ao Thu Hoài

Kích thước : 16.31 MB

Số trang : 257

Chiến lược marketing hiện đại từ thực tiễn thương trường

 • Bùi Thị Hải Yến - Hoàng Tùng

Kích thước : 84.09 MB

Số trang : 259

Khái niệm và quản lý rủi ro

 • Đỗ Hoài Nam - Stéphane LAGRÉE

Kích thước : 58.75 MB

Số trang : 392

Giáo trình marketing dịch vụ

 • Nguyễn Thượng Thái

Kích thước : 11.92 MB

Số trang : 338

Thẩm định tài chính dự án

 • Lưu Thị Hương

Kích thước : 33.41 MB

Số trang : 216

100 bài tập và bài giải kế toán tài chính

 • Hà Xuân Thạch

Kích thước : 42.46 MB

Số trang : 150

Trung Quốc năm 2007 - 2008

 • Đỗ Tiến Sâm

Kích thước : 8.88 MB

Số trang : 443

Cẩm nang quản trị công ty

 • IFC Việt Nam

Kích thước : 14.92 MB

Số trang : 618

Hướng dẫn thực hành kế toán trên sổ kế toán

 • Võ Văn Nhị(chủ biên) - Nguyễn Thế Lộc - Vũ Thu Hằng - Lý Thị Bích Châu

Kích thước : 52.51 MB

Số trang : 429

Tiền tệ, ngân hàng thị trường tài chính

 • Lê Văn Tư

Kích thước : 127.66 MB

Số trang : 207

Chính sách công của Hoa Kỳ: giai đoạn 1935-2001

 • Lê Vinh Danh

Kích thước : 37.58 MB

Số trang : 185

Xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù về du lịch khu vực Tây Bắc

 • Nhiều tác giả

Kích thước : 80.92 MB

Số trang : 308

Giáo trình quản lý nhà nước về tài chính

 • Trần Đình Ty - Bùi Minh Huấn - Đặng Thị Hà - Nguyễn Ngọc Thao - Phạm Thị Thanh Vân

Kích thước : 49.37 MB

Số trang : 195

Giáo trình quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế

 • Nhiều tác giả

Kích thước : 69.74 MB

Số trang : 342

Giáo trình quản lý chi ngân sách nhà nước

 • Bùi Tiến Hanh

Kích thước : 96.70 MB

Số trang : 314

Lý Thuyết Kiểm Toán

 • Nguyễn Quang Quynh

Kích thước : 69.52 MB

Số trang : 250

Thiết lập và sử dụng quyền lực để quản lý hiệu quả hơn

 • Bussiness Edge

Kích thước : 57.01 MB

Số trang : 103

Kỹ thuật quản lý chất lượng cơ bản

 • Hà Xuân Quang - Trần Xuân Ngọc

Kích thước : 2.49 MB

Số trang : 85

Trang 1/19 Tổng số : 438