logo

Tags Khác

Ngẫu nhiên

Giáo trình

Kinh tế - Trang 1

Trang 1/16 Tổng số : 367

Trang

Giáo trình lập và thẩm định dự án đầu tư

 • Nguyễn Bạch Nguyệt(chủ biên) - Từ Quang Phương - Nguyễn Ngọc Mai

Kỹ thuật đàm phán thương mại Quốc tế

 • Nguyễn Xuân Thơm(chủ biên) - Nguyễn Văn Hồng

Vai trò của nước và hệ thống tẩy rửa khử trùng(CIP) trong nhà máy thực phẩm

 • Nguyễn Thị Hiền(chủ biên) - Nguyễn Kim Vũ - Bùi Bích Thủy

Giáo trình chiến lược kinh doanh và phát triển doanh nghiệp

 • Nguyễn Thành Độ - Nguyễn Ngọc Huyền

Giáo trình quản lý chất lượng trong các tổ chức

 • Nguyễn Đình Phan(chủ biên) - Trương Đoàn Thể - Đặng Ngọc Sự - Vũ Anh Trọng

Giáo trình lý thuyết tiền tệ tín dụng

 • Đồng Thị Vân Hồng - Nguyễn Thị Hà

Kích thước : 4.10 MB

Số trang : 138

Phân tích công việc giảm thiểu những "tị nạnh" trong công việc

 • Bussiness Edge

Kích thước : 45.16 MB

Số trang : 164

Hiệu quả kinh tế từ trồng rừng

 • Sưu tầm

Kích thước : 6.44 MB

Số trang : 92

Định mức vật tư trong xây dựng

 • Bộ Xây Dựng

Kích thước : 50.79 MB

Số trang : 211

Giáo trình lập và thẩm định dự án đầu tư

 • Nguyễn Bạch Nguyệt(chủ biên) - Từ Quang Phương - Nguyễn Ngọc Mai

Kích thước : 59.42 MB

Số trang : 280

Giáo trình phân tích và dự báo trong kinh tế

 • Nguyễn Văn Huân - Phạm Việt Bình

Kích thước : 2.91 MB

Số trang : 145

Giáo trình nghiệp vụ kinh doanh thương mại - dịch vụ - tập 2

 • Nguyễn Thị Lực

Kích thước : 12.17 MB

Số trang : 109

Giáo trình nghiệp vụ kinh doanh thương mại - dịch vụ - tập 1

 • Nguyễn Thị Lực

Kích thước : 18.45 MB

Số trang : 376

Bài tập kinh tế lượng với sự trợ giúp của phần mềm EViews

 • Nguyễn Quang Dong

Kích thước : 3.29 MB

Số trang : 170

Kỹ thuật đàm phán thương mại Quốc tế

 • Nguyễn Xuân Thơm(chủ biên) - Nguyễn Văn Hồng

Kích thước : 8.02 MB

Số trang : 219

Vai trò của nước và hệ thống tẩy rửa khử trùng(CIP) trong nhà máy thực phẩm

 • Nguyễn Thị Hiền(chủ biên) - Nguyễn Kim Vũ - Bùi Bích Thủy

Kích thước : 17.26 MB

Số trang : 104

Con đường doanh nhân vươn lên từ khó khăn

 • Sưu tầm

Kích thước : 17.96 MB

Số trang : 78

Cẩm nang người tư vấn kinh doanh và đầu tư chứng khoán ở Việt Nam

 • Lê Văn Thủy

Kích thước : 17.70 MB

Số trang : 338

Giáo trình chiến lược kinh doanh và phát triển doanh nghiệp

 • Nguyễn Thành Độ - Nguyễn Ngọc Huyền

Kích thước : 89.74 MB

Số trang : 205

Giáo trình quản lý chất lượng trong các tổ chức

 • Nguyễn Đình Phan(chủ biên) - Trương Đoàn Thể - Đặng Ngọc Sự - Vũ Anh Trọng

Kích thước : 7.26 MB

Số trang : 384

Giáo trình kinh tế du lịch khách sạn

 • Đinh Thị Thư(chủ biên) - Trần Thúy Lan - Nguyễn Đình Quang

Kích thước : 15.34 MB

Số trang : 237

Giáo trình quản trị sản xuất và tác nghiệp

 • Trương Đoàn Thể

Kích thước : 163.10 MB

Số trang : 360

Giáo trình tài chính quốc tế

 • Nguyễn Văn Tiến

Kích thước : 55.69 MB

Số trang : 166

Giáo trình lý thuyết hạch toán kế toán

 • Nguyễn Thị Đông

Kích thước : 110.59 MB

Số trang : 313

Chứng khoán - Cổ phiểu & Thị trường - tập 1

 • Hà Hưng Quốc, Ph.D.

Kích thước : 1.84 MB

Số trang : 404

Tam giác vàng Trung Quốc - Campuchia - Việt Nam

 • Wilfred G. Burchett

Kích thước : 2.58 MB

Số trang : 247

Dân chủ kinh tế thị trường và phát triển - góc nhìn từ châu Á

 • Farrukh Iqbal - Jong-ll You

Kích thước : 5.73 MB

Số trang : 237

Trang 1/16 Tổng số : 367