logo
  • Tư tưởng của C.Mác, Ph.Ăngghen, V.L. LêNin về công tác tổ chức và vấn đề vận dụng của đảng ta hiện nay

Tư tưởng của C.Mác, Ph.Ăngghen, V.L. LêNin về công tác tổ chức và vấn đề vận dụng của đảng ta hiện nay

Tác giả
Phạm Tất Thắng

Số lượt xem : 142

Số lượt download : 27

Ngày upload : 24/10/2023

Ngày cập nhật : 01/12/2023

Tags : Chính trị Tham khảo Triết học Đại cương Tư tưởng Chính sách Lý luận chính trị Cộng sản

Kích thước : 32.55 MB

Số trang : 159

Công tác tổ chức là tổng hợp những hoạt động của con người nhằm tạo nên một tổ chức phù hợp thực hiện mục tiêu, lý tưởng, nhiệm vụ của những con người trong tổ chức ấy. Cách thức tổ chức tốt sẽ đặt mỗi cá nhân thành viên vào đúng chỗ dành cho mình, làm cho mỗi cá nhân phát huy tối đa khả năng đã bộc lộ, khơi dậy những khả năng còn tiềm ẩn. Không những thế, cách thức tổ chức tốt còn gắn kết các cá nhân trong sự hợp tác chặt chẽ, khai thác triệt để năng lực đồng sáng tạo của các thành viên trong cùng một nhóm, một tổ chức và trong toàn thể cộng đồng.

Trong công cuộc đổi mới đất nước ta hiện nay, công tác tổ chức giữ vai trò vô cùng quan trọng trong việc thiết lập, vận hành các tổ chức trong hệ thống chính trị nhằm hoàn thành tốt nhất hai mục tiêu chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thời gian qua, Đảng, Nhà nước, các đoàn thể đã có sự quan tâm đáng kể đến công tác tổ chức, chú ý đến việc xây dựng và thực hiện các nguyên tắc tổ chức, hoạt động, xây dựng, củng cố và hoàn thiện tổ chức bộ máy cũng như chức năng, nhiệm vụ của từng hệ thống cơ quan đảng, chính quyền, đoàn thể của từng bộ phận trong hệ thống đó. Công tác tổ chức cũng đã quan tâm thiết lập cơ chế hoạt động, phối hợp giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị, xây dựng nguồn nhân lực và các nguồn lực khác giúp cho các cơ quan hoàn thành nhiệm vụ chính trị của mình.

Tuy nhiên, công tác tổ chức của chúng ta còn nhiều vấn đề bất cập. Các nguyên tắc tổ chức, hoạt động đã được ghi nhận nhưng chưa được cụ thể hoặ chi tiết gây khó khăn cho quá trình thực hiện. Tổ chức của một số cơ quan đảng, nhà nước và tổ chức chính trị - xã hội chưa thực sự tinh gọn, hiệu quả; chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ chưa rõ ràng. Đội ngũ cán bộ, công chức nhiều nơi vừa thừa, vừa thiếu lại vừa yếu; một số đoàn thể chưa phát huy đúng vai trò, chức năng của mình...

Nhằm phục vụ cho công tác nghiên cứu, tham khảo và vận dụng trong quá trình hoạch định chính sách, xây dựng tổ chức cơ sở đảng, tuyển dụng, để bạt và sử dụng cán bộ trong hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay, góp phần tiếp tục đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan đảng, nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội, khắc phục những yếu kém trong công tác tổ chức, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn sách: Tư tưởng của C. Mác, Ph. Ăngghen, V.I. Lênin về công tác tổ chức và vấn để vận dụng của Đảng ta hiện nay, do TS. Phạm Tất Thắng chủ biên.

Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách với bạn đọc.

Tháng 8 năm 2013

NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA - SỰ THẬT

Gợi ý cho bạn

Những lợi ích của việc đọc sách trong việc nâng cao tình cảm và mối quan hệ?
16 Tháng 04

Những lợi ích của việc đọc sách trong việc nâng cao tình cảm và mối quan hệ?

Việc đọc sách không chỉ giúp chúng ta nâng cao trí tuệ và kiến thức, mà còn có thể đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện tình cảm và mối quan hệ của chúng ta.

Đạo đức và Trí tuệ Nhân tạo: Hướng dẫn đảm bảo sự phát triển đúng đắn và đạo đức của AI
03 Tháng 06

Đạo đức và Trí tuệ Nhân tạo: Hướng dẫn đảm bảo sự phát triển đúng đắn và đạo đức của AI

Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá tương quan giữa Đạo đức và Trí tuệ Nhân tạo (AI). Bài viết trình bày về ý nghĩa và vai trò quan trọng của đạo đức trong việc phát triển AI và đảm bảo sự sử dụng đúng đắn của công nghệ này. Cùng nhau, chúng ta sẽ tìm hiểu về những thách thức đạo đức mà AI mang lại và các phương pháp để xây dựng một hệ thống AI đạo đức. Minh họa ảnh sẽ đem lại một cái nhìn trực quan về quan hệ giữa Đạo đức và Trí tuệ Nhân tạo.

Cơ Thể Tự Chữa Lành: Khám phá Sức Mạnh Tự Nhiên Trong Chúng Ta
06 Tháng 06

Cơ Thể Tự Chữa Lành: Khám phá Sức Mạnh Tự Nhiên Trong Chúng Ta

Trong cuộc sống hối hả và áp lực hiện nay, chúng ta thường dễ mắc các vấn đề sức khỏe và trở nên phụ thuộc vào các biện pháp y tế truyền thống. Nhưng bạn có biết rằng cơ thể chúng ta có khả năng tự chữa lành và phục hồi? Trong bài blog này, chúng ta sẽ khám phá sức mạnh của cơ thể tự chữa lành và cách tận dụng nó để duy trì và nâng cao sức khỏe của chúng ta.

Lợi ích của thực phẩm sạch đối với sức khỏe con người
17 Tháng 05

Lợi ích của thực phẩm sạch đối với sức khỏe con người

Thực phẩm sạch là một khái niệm ngày càng được quan tâm và ưa chuộng trong xã hội hiện đại. Đối với sức khỏe con người, việc tiêu thụ thực phẩm sạch mang lại nhiều lợi ích to lớn. Bài viết này sẽ trình bày về những lợi ích đó trong một phạm vi 5000 từ, từ vai trò của thực phẩm sạch trong việc cung cấp chất dinh dưỡng quan trọng cho cơ thể đến khả năng giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính.

Quy luật 37% là gì?
21 Tháng 04

Quy luật 37% là gì?

Thống kê học có nhiều quy luật và hằng số chẳng những rất thú vị mà còn gây ngạc nhiên. Chúng ta đã biết những trị số 0.05 để tuyên bố một khám phá, hay hằng số 1.96 của phân bố chuẩn có ảnh hưởng đến cuộc sống như thế nào. Nhưng có lẽ ít ai biết được quy luật 37%. Đây là một quy luật mới được tái khám phá, nhưng có nhiều ứng dụng trong y khoa, khoa học, tìm nhân viên, thậm chí... tình yêu.

6 Nghề có thể bị thay thế bởi AI trong tương lai
23 Tháng 05

6 Nghề có thể bị thay thế bởi AI trong tương lai

Trong tương lai, có một số nghề có khả năng bị thay thế bởi trí tuệ nhân tạo (AI), sau đây chúng ta cùng phân tích nhé

Các phân phối xác suất phổ biến trong thống kê
23 Tháng 04

Các phân phối xác suất phổ biến trong thống kê

Trong thống kê, xác suất là một trong những khái niệm cơ bản để phân tích dữ liệu. Xác suất được định nghĩa là tỷ lệ giữa số trường hợp có thể xảy ra và số trường hợp có thể xảy ra.

Tỷ Phú Elon Musk Sử Dụng Câu Hỏi Phỏng Vấn Để Phát Hiện Ứng Viên Thật Thà
14 Tháng 08

Tỷ Phú Elon Musk Sử Dụng Câu Hỏi Phỏng Vấn Để Phát Hiện Ứng Viên Thật Thà

Trong quá trình tham gia phỏng vấn nhân sự, tỷ phú Elon Musk đã tiết lộ một chiêu thức hiệu quả giúp ông nhanh chóng nhận ra ứng viên có thái độ thật thà hay chỉ đang nói dối. Với sự sở hữu của nhiều tập đoàn lớn, Elon Musk không xa lạ với quá trình tuyển dụng nhân sự và anh chia sẻ về cách anh tiếp cận trong việc đặt câu hỏi cho các ứng viên.