logo
Giáo trình

Luyện kim - Trang 1

Trang 1/2 Tổng số : 37

Trang

Hỏi đáp về dập tấm và cán, kéo kim loại

 • Đỗ Hữu Nhơn - Nguyễn Ngọc Giao - Nguyễn Mậu Đằng

Công nghệ gia công kim loại

 • Phạm Đình Sùng(chủ biên) - Bùi Lê Gôn - Trịnh Duy Cấp

Công nghệ vật liệu

 • Nguyễn Văn Thái - Nguyễn Hữu Dũng - Phạm Quang Lộc - Bùi Chương - Nguyễn Anh Dũng

Công nghệ sản xuất ferro(hợp kim sắt)

 • Ngô Trí Phúc - Nguyễn Sơn Lâm

Thiết bị và công nghệ đúc phôi thép

 • Ngô Trí Phúc - Nguyễn Sơn Lâm

Giáo trình công nghệ kim loại

 • Nguyễn Đức Thắng(chủ biên) - Phạm Ngọc Diệu Quỳnh - Nguyễn Ngọc Thăng - Lê Văn Hoài

Hợp kim đúc

 • Nguyễn Hữu Dũng

Công nghệ cán kim loại và hợp kim thông dụng

 • Đỗ Hữu Nhơn - Phan Văn Hạ (Hiệu đính)

Lý thuyết các quá trình luyện kim - Hỏa luyện - Tập 2

 • Phùng Viết Ngư(chủ biên) - Phạm Kim Đĩnh - Nguyễn Kim Thiết

Ăn mòn và bảo vệ kim loại

 • Trương Ngọc Liên

Kích thước : 4.53 MB

Số trang : 258

Hỏi đáp về dập tấm và cán, kéo kim loại

 • Đỗ Hữu Nhơn - Nguyễn Ngọc Giao - Nguyễn Mậu Đằng

Kích thước : 2.91 MB

Số trang : 155

Giáo Trình Thiết Bị Cơ Khí Xưởng Luyện Thép Lò Điện

 • Dương Phúc Tý

Kích thước : 1.33 MB

Số trang : 145

Sản xuất thép tấm & Thép băng

 • Nguyễn Trọng Giảng

Kích thước : 7.00 MB

Số trang : 289

Công nghệ gia công kim loại

 • Phạm Đình Sùng(chủ biên) - Bùi Lê Gôn - Trịnh Duy Cấp

Kích thước : 3.66 MB

Số trang : 213

Công nghệ dập thủy tĩnh

 • Phạm Văn Nghệ

Kích thước : 7.72 MB

Số trang : 290

Luyện và tái chế vàng

 • Đinh Phạm Thái - Nguyễn Vân Khánh Hà

Kích thước : 5.68 MB

Số trang : 161

Thiết kế chế tạo máy cán thép & các thiết bị trong nhà máy cán thép

 • Đỗ Hữu Nhơn

Kích thước : 6.77 MB

Số trang : 207

Công nghệ vật liệu

 • Nguyễn Văn Thái - Nguyễn Hữu Dũng - Phạm Quang Lộc - Bùi Chương - Nguyễn Anh Dũng

Kích thước : 11.27 MB

Số trang : 272

Công nghệ sản xuất ferro(hợp kim sắt)

 • Ngô Trí Phúc - Nguyễn Sơn Lâm

Kích thước : 10.28 MB

Số trang : 432

Vật liệu làm khuôn cát

 • Đinh Quảng Năng

Kích thước : 9.51 MB

Số trang : 230

Sổ tay Nhiệt luyện - tập 2

 • Nguyễn Chung Cảng

Kích thước : 32.59 MB

Số trang : 559

Các phương pháp đúc đặc biệt

 • Nguyễn Hữu Dũng

Kích thước : 6.48 MB

Số trang : 232

Thiết bị và công nghệ đúc phôi thép

 • Ngô Trí Phúc - Nguyễn Sơn Lâm

Kích thước : 9.51 MB

Số trang : 314

Giáo trình công nghệ kim loại

 • Nguyễn Đức Thắng(chủ biên) - Phạm Ngọc Diệu Quỳnh - Nguyễn Ngọc Thăng - Lê Văn Hoài

Kích thước : 116.00 MB

Số trang : 409

Hợp kim đúc

 • Nguyễn Hữu Dũng

Kích thước : 10.00 MB

Số trang : 356

Công nghệ hàn điện nóng chảy - tập 1 : cơ sở lý thuyết

 • Ngô Lê Thông

Kích thước : 10.00 MB

Số trang : 390

Kỹ thuật lò điện luyện thép

 • Trần Văn Dy

Kích thước : 34.41 MB

Số trang : 329

Kỹ thuật Rèn và Dập nóng

 • Lê Nhương

Kích thước : 9.12 MB

Số trang : 234

Công nghệ mạ điện

 • Trần Minh Hoàng

Kích thước : 7.46 MB

Số trang : 256

Trang bị điện - điện tử - Máy gia công kim loại

 • Nguyễn Mạnh Tiến - Vũ Quang Hồi

Kích thước : 4.66 MB

Số trang : 204

Thuộc tính cơ học của vật rắn

 • Nguyễn Trọng Giảng

Kích thước : 4.12 MB

Số trang : 294

Công nghệ cán kim loại và hợp kim thông dụng

 • Đỗ Hữu Nhơn - Phan Văn Hạ (Hiệu đính)

Kích thước : 2.95 MB

Số trang : 230

Lý thuyết các quá trình luyện kim - Hỏa luyện - Tập 2

 • Phùng Viết Ngư(chủ biên) - Phạm Kim Đĩnh - Nguyễn Kim Thiết

Kích thước : 4.72 MB

Số trang : 184

Trang 1/2 Tổng số : 37