logo
Giáo trình

Công Nghệ Thông Tin - Trang 1

Trang 1/9 Tổng số : 212

Trang

Giáo trình kỹ thuật vi xử lý

 • Nguyễn Trung Đồng - Bùi Thị Mai Hoa

Đam mê Khám phá

 • Gary Vaynerchuk

Lập trình ứng dụng Web Internet và mạng không dây - tập 2

 • Huỳnh Quyết Thắng(chủ biên) - Lê Tấn Hùng - Đinh Thị Phương Thu - Vũ Đức Vượng

Lập trình ứng dụng Web Internet và mạng không dây - tập 1

 • Huỳnh Quyết Thắng(chủ biên) - Lê Tấn Hùng - Đinh Thị Phương Thu - Vũ Đức Vượng

Giáo trình hệ điều hành mạng

 • Lê Khánh Dương(chủ biên) - Đỗ Đình Cường - Lê Tuấn Anh

Hướng dẫn thiết kế website cho người khiếm thị

 • Vũ Thị Hương Giang - Nguyễn Thị Thu Trang

Hướng dẫn thực hành vi điều khiển AVR

 • Bùi Hồng Huế - Bùi Xuân Hòa

Giáo trình thiết kế Web

 • Thạc Bình Cường - Vũ Thị Hậu

Lý thuyết tối ưu hoá : quy hoạch tuyến tính và quy hoạch rời rạc

 • Nguyễn Địch

Kích thước : 29.36 MB

Số trang : 223

Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Việt Nam

 • Phạm Thu Hương

Kích thước : 4.30 MB

Số trang : 254

Giáo trình kỹ thuật vi xử lý

 • Nguyễn Trung Đồng - Bùi Thị Mai Hoa

Kích thước : 68.25 MB

Số trang : 205

Đam mê Khám phá

 • Gary Vaynerchuk

Kích thước : 665.22 KB

Số trang : 111

Hệ thống thông tin quang - tập 2

 • Vũ Văn San

Kích thước : 66.42 MB

Số trang : 323

Cơ sở dữ liệu quan hệ và công nghệ phân tích - thiết kế

 • Lê Văn Phùng

Kích thước : 2.66 MB

Số trang : 223

Xử lý ảnh số Lý thuyết và thực hành với Matlab

 • Hồ Văn Sung

Kích thước : 71.65 MB

Số trang : 306

Kiểm thử và đảm bảo chất lượng phần mềm

 • Thạc Bình Cường - Nguyễn Đức Mận

Kích thước : 5.81 MB

Số trang : 235

Tự học nhanh và hiệu quả SQL Server 7.0

 • Lê Trường An

Kích thước : 46.15 MB

Số trang : 298

Lập trình ứng dụng Web Internet và mạng không dây - tập 2

 • Huỳnh Quyết Thắng(chủ biên) - Lê Tấn Hùng - Đinh Thị Phương Thu - Vũ Đức Vượng

Kích thước : 7.98 MB

Số trang : 416

Lập trình ứng dụng Web Internet và mạng không dây - tập 1

 • Huỳnh Quyết Thắng(chủ biên) - Lê Tấn Hùng - Đinh Thị Phương Thu - Vũ Đức Vượng

Kích thước : 49.66 MB

Số trang : 255

Các tổng đài đa dịch vụ trên mạng viễn thông thế hệ sau

 • Lê Ngọc Giao(chủ biên)

Kích thước : 86.75 MB

Số trang : 408

Mô phỏng hệ thống viễn thông và ứng dụng Matlab

 • Nguyễn Viết Đảm

Kích thước : 77.16 MB

Số trang : 250

Giáo trình hệ điều hành mạng

 • Lê Khánh Dương(chủ biên) - Đỗ Đình Cường - Lê Tuấn Anh

Kích thước : 9.88 MB

Số trang : 171

Toán rời rạc cho kỹ thuật số

 • Nguyễn Xuân Quỳnh

Kích thước : 3.15 MB

Số trang : 257

Hướng dẫn thiết kế website cho người khiếm thị

 • Vũ Thị Hương Giang - Nguyễn Thị Thu Trang

Kích thước : 44.50 MB

Số trang : 187

Hệ thống tìm tin

 • Ngô Thanh Thảo

Kích thước : 42.53 MB

Số trang : 212

Hệ thống thông tin quản lý

 • Lê Văn Phùng

Kích thước : 51.19 MB

Số trang : 234

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về viễn thông

 • Bộ Thông Tin và Truyền thông

Kích thước : 19.02 MB

Số trang : 804

.Net toàn tập - tập 1: C# căn bản

 • Dương Quan Thiện

Kích thước : 25.65 MB

Số trang : 613

Hướng dẫn thực hành vi điều khiển AVR

 • Bùi Hồng Huế - Bùi Xuân Hòa

Kích thước : 2.24 MB

Số trang : 115

Giáo trình thiết kế Web

 • Thạc Bình Cường - Vũ Thị Hậu

Kích thước : 123.00 MB

Số trang : 239

Trang 1/9 Tổng số : 212