logo

Tags Khác

Ngẫu nhiên

Giáo trình

Công Nghệ Thông Tin - Trang 1

Trang 1/6 Tổng số : 141

Trang

Logic mờ, mạng nơron và đại số gia tử trong kỹ thuật điều khiển

 • Ngô Kiên Trung(chủ biên) - Nguyễn Thị Thanh Nga - Dương Quốc Tuấn

Giáo trình Tin học cơ sở

 • Nguyễn Ngọc Cương(chủ biên) - Vũ Chí Quang

Chứng thực trong thương mại điện tử

 • Nguyễn Nam Hải - Đào Thị Hồng Vân - Phạm Ngọc Thúy

Điện tử số

 • Lương Ngọc Hải - Lê Hải Sâm - Nguyễn Trinh Đường - Nguyễn Quốc Cường - Trần Văn Tuấn

Căn bản mạng không dây(Wireless)

 • Trương Hoàng Vỹ - Đức Hùng

Bài tập cơ sở dữ liệu

 • Nguyễn Xuân Huy - Lê Hoài Bắc

Lập trình cơ bản PHP và MySQL

 • Joel Murach -Ray Harris

Matlab ứng dụng - tập 2

 • Trần Quang Khánh

Thành thạo Oracle 9i - Quản trị cơ sở dữ liệu - tập 2

 • Nguyễn Ngọc Minh - Nguyễn Thiên Bằng - Phương Lan(hiệu đính)

Kích thước : 88.94 MB

Số trang : 236

Chuyển mạch mềm và ứng dụng trong mạng viễn thông thế hệ sau

 • Dương Văn Thành

Kích thước : 75.62 MB

Số trang : 180

Logic mờ, mạng nơron và đại số gia tử trong kỹ thuật điều khiển

 • Ngô Kiên Trung(chủ biên) - Nguyễn Thị Thanh Nga - Dương Quốc Tuấn

Kích thước : 29.05 MB

Số trang : 145

Giáo trình Tin học cơ sở

 • Nguyễn Ngọc Cương(chủ biên) - Vũ Chí Quang

Kích thước : 59.36 MB

Số trang : 294

Toán rời rạc ứng dụng trong tin học

 • Đỗ Đức Giáo

Kích thước : 14.36 MB

Số trang : 410

Hệ thống điều khiển giám sát và thu thập dữ liệu Scada

 • Đặng Tiến Trung - Vũ Quang Hồi

Kích thước : 26.82 MB

Số trang : 122

Bài tập tối ưu hóa

 • Bùi Minh Trí

Kích thước : 35.53 MB

Số trang : 329

Chứng thực trong thương mại điện tử

 • Nguyễn Nam Hải - Đào Thị Hồng Vân - Phạm Ngọc Thúy

Kích thước : 26.42 MB

Số trang : 160

Lập trình nâng cao trên ngôn ngữ pascal

 • Nguyễn Tô Thành

Kích thước : 11.83 MB

Số trang : 294

Giáo trình kỹ thuật thông tin quang

 • Đào Huy Du

Kích thước : 47.89 MB

Số trang : 219

Cấu trúc - Lập trình - Ghép nối và ứng dụng vi điều khiển - tập 2

 • Nguyễn Mạnh Giang

Kích thước : 136.73 MB

Số trang : 281

Tính toán khoa học

 • Nguyễn Đức Nghĩa

Kích thước : 68.99 MB

Số trang : 404

Điện tử số

 • Lương Ngọc Hải - Lê Hải Sâm - Nguyễn Trinh Đường - Nguyễn Quốc Cường - Trần Văn Tuấn

Kích thước : 7.37 MB

Số trang : 271

Cấu trúc dữ liệu và thuật toán (Phân tích và cài đặt trên C/C++) - tập 2

 • Trần Thông Quế

Kích thước : 32.07 MB

Số trang : 167

Cấu trúc dữ liệu và thuật toán (Phân tích và cài đặt trên C/C++) - tập 1

 • Trần Thông Quế

Kích thước : 7.25 MB

Số trang : 362

Nguyên lí phần cứng và kĩ thuật ghép nối máy vi tính

 • Trần Quang Vinh

Kích thước : 19.79 MB

Số trang : 390

Căn bản mạng không dây(Wireless)

 • Trương Hoàng Vỹ - Đức Hùng

Kích thước : 22.00 MB

Số trang : 305

Bài tập cơ sở dữ liệu

 • Nguyễn Xuân Huy - Lê Hoài Bắc

Kích thước : 2.51 MB

Số trang : 147

Sáng tạo trong thuật toán và lập trình - tập 3

 • Nguyễn Xuân Huy

Kích thước : 3.37 MB

Số trang : 164

Sáng tạo trong thuật toán và lập trình - tập 2

 • Nguyễn Xuân Huy

Kích thước : 1.85 MB

Số trang : 161

Sáng tạo trong thuật toán và lập trình - tập 1

 • Nguyễn Xuân Huy

Kích thước : 2.67 MB

Số trang : 282

Kỹ thuật vi điều khiển với AVR

 • Ngô Diên Tập

Kích thước : 6.56 MB

Số trang : 474

Lập trình cơ bản PHP và MySQL

 • Joel Murach -Ray Harris

Kích thước : 107.17 MB

Số trang : 546

Matlab ứng dụng - tập 2

 • Trần Quang Khánh

Kích thước : 4.49 MB

Số trang : 312

Trang 1/6 Tổng số : 141