logo
Giáo trình

Công Nghệ Thông Tin - Trang 1

Trang 1/10 Tổng số : 220

Trang

Truyền tin số và sửa lỗi dữ liệu truyền

 • Thái Hồng Nhị - Phạm Văn Bình - Nguyễn Đăng Tiến

Bài tập thực hành tin học căn bản

 • Cao Tùng Anh(chủ biên) - Lê Thanh - Nguyễn Hữu Tiến - Đỗ Thị Kim Dung - Nguyễn Hoàng Minh Nhật

Toán học rời rạc ứng dụng trong tin học

 • Kenneth H. Rosen - Phạm Văn Thiều, Đặng Hữu Thịnh(dịch)

Giáo trình kỹ thuật vi xử lý

 • Nguyễn Trung Đồng - Bùi Thị Mai Hoa

Đam mê Khám phá

 • Gary Vaynerchuk

Lập trình ứng dụng Web Internet và mạng không dây - tập 2

 • Huỳnh Quyết Thắng(chủ biên) - Lê Tấn Hùng - Đinh Thị Phương Thu - Vũ Đức Vượng

Lập trình ứng dụng Web Internet và mạng không dây - tập 1

 • Huỳnh Quyết Thắng(chủ biên) - Lê Tấn Hùng - Đinh Thị Phương Thu - Vũ Đức Vượng

Giáo trình hệ điều hành mạng

 • Lê Khánh Dương(chủ biên) - Đỗ Đình Cường - Lê Tuấn Anh

Truyền tin số và sửa lỗi dữ liệu truyền

 • Thái Hồng Nhị - Phạm Văn Bình - Nguyễn Đăng Tiến

Kích thước : 7.55 MB

Số trang : 321

Kỹ thuật Tram hóa hình ảnh - tập 1 : Căn bản

 • Ngô Anh Tuấn

Kích thước : 5.72 MB

Số trang : 204

Tự học Visual Basic & Bài tập thực hành

 • Hoàn Vũ(biên dịch)

Kích thước : 7.83 MB

Số trang : 222

Bài tập thực hành tin học căn bản

 • Cao Tùng Anh(chủ biên) - Lê Thanh - Nguyễn Hữu Tiến - Đỗ Thị Kim Dung - Nguyễn Hoàng Minh Nhật

Kích thước : 11.68 MB

Số trang : 266

Giáo trình tin học căn bản

 • Cao Tùng Anh

Kích thước : 5.49 MB

Số trang : 175

Nhập môn tin sinh học

 • Lê Sỹ Vinh

Kích thước : 41.42 MB

Số trang : 207

Nhập môn số học thuật toán

 • Hà Huy Khoái

Kích thước : 31.31 MB

Số trang : 157

Toán học rời rạc ứng dụng trong tin học

 • Kenneth H. Rosen - Phạm Văn Thiều, Đặng Hữu Thịnh(dịch)

Kích thước : 161.52 MB

Số trang : 979

Lý thuyết tối ưu hoá : quy hoạch tuyến tính và quy hoạch rời rạc

 • Nguyễn Địch

Kích thước : 29.36 MB

Số trang : 223

Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Việt Nam

 • Phạm Thu Hương

Kích thước : 4.30 MB

Số trang : 254

Giáo trình kỹ thuật vi xử lý

 • Nguyễn Trung Đồng - Bùi Thị Mai Hoa

Kích thước : 68.25 MB

Số trang : 205

Đam mê Khám phá

 • Gary Vaynerchuk

Kích thước : 665.22 KB

Số trang : 111

Hệ thống thông tin quang - tập 2

 • Vũ Văn San

Kích thước : 66.42 MB

Số trang : 323

Cơ sở dữ liệu quan hệ và công nghệ phân tích - thiết kế

 • Lê Văn Phùng

Kích thước : 2.66 MB

Số trang : 223

Xử lý ảnh số Lý thuyết và thực hành với Matlab

 • Hồ Văn Sung

Kích thước : 71.65 MB

Số trang : 306

Kiểm thử và đảm bảo chất lượng phần mềm

 • Thạc Bình Cường - Nguyễn Đức Mận

Kích thước : 5.81 MB

Số trang : 235

Tự học nhanh và hiệu quả SQL Server 7.0

 • Lê Trường An

Kích thước : 46.15 MB

Số trang : 298

Lập trình ứng dụng Web Internet và mạng không dây - tập 2

 • Huỳnh Quyết Thắng(chủ biên) - Lê Tấn Hùng - Đinh Thị Phương Thu - Vũ Đức Vượng

Kích thước : 7.98 MB

Số trang : 416

Lập trình ứng dụng Web Internet và mạng không dây - tập 1

 • Huỳnh Quyết Thắng(chủ biên) - Lê Tấn Hùng - Đinh Thị Phương Thu - Vũ Đức Vượng

Kích thước : 49.66 MB

Số trang : 255

Các tổng đài đa dịch vụ trên mạng viễn thông thế hệ sau

 • Lê Ngọc Giao(chủ biên)

Kích thước : 86.75 MB

Số trang : 408

Mô phỏng hệ thống viễn thông và ứng dụng Matlab

 • Nguyễn Viết Đảm

Kích thước : 77.16 MB

Số trang : 250

Giáo trình hệ điều hành mạng

 • Lê Khánh Dương(chủ biên) - Đỗ Đình Cường - Lê Tuấn Anh

Kích thước : 9.88 MB

Số trang : 171

Trang 1/10 Tổng số : 220