logo
Giáo trình

Xây dựng - Trang 1

Trang 1/8 Tổng số : 176

Trang

Tổ chức và kế hoạch hóa thi công cầu

 • Nguyễn Tiến Oanh - Trần Quốc Ca - Nguyễn Trâm - Nguyễn Đức Hoàng

Sổ tay thiết kế đường ô tô - tập 1

 • Nguyễn Xuân Trục(chủ biên) - Dương Học Hải - Vũ Đình Phụng

Phần mềm Plaxis Ứng dụng vào tính toán các công trình thủy công

 • Đỗ Văn Đệ(chủ biên) - Nguyễn Ngọc Hưng - Đỗ Tiến Dũng - Vũ Minh Tuấn - Nguyễn Sỹ Han

Sổ tay máy làm đất và làm đường thi công cọc gia cố móng

 • Lưu Bá Thuận

Kích thước : 129.01 MB

Số trang : 519

20 chủng loại xi măng và công nghệ sản xuất

 • Hoàng Văn Phong

Kích thước : 31.73 MB

Số trang : 173

Tổ chức và kế hoạch hóa thi công cầu

 • Nguyễn Tiến Oanh - Trần Quốc Ca - Nguyễn Trâm - Nguyễn Đức Hoàng

Kích thước : 34.23 MB

Số trang : 192

Sổ tay thiết kế đường ô tô - tập 1

 • Nguyễn Xuân Trục(chủ biên) - Dương Học Hải - Vũ Đình Phụng

Kích thước : 25.82 MB

Số trang : 299

Hệ thống quy định mới nhất về xử lý vi phạm hành chính - tập 1

 • NXB Lao Động

Kích thước : 141.46 MB

Số trang : 487

Hướng dẫn sử dụng SolidWorks trong thiết kế 3 chiều

 • Nguyễn Việt Hùng(chủ biên) - Đào Hồng Bách

Kích thước : 5.93 MB

Số trang : 185

Tổ chức thi công xây dựng

 • Lê Hồng Thái

Kích thước : 44.68 MB

Số trang : 216

Hướng dẫn thiết kế kết cấu nhà cao tầng bê tông cốt thép chịu động đất theo TCXDVN 375:2006

 • Nguyễn Xuân Chính(chủ biên) - Nguyễn Đăng Bích - Nguyễn Đại Minh - Trịnh Vệt Cường

Kích thước : 18.24 MB

Số trang : 154

Giáo trình kỹ thuật xây dựng và ban hành văn bản

 • Lưu Kiếm Thanh

Kích thước : 42.20 MB

Số trang : 283

Cơ sở thiết kế công trình biển ven bờ: Đê, cảng, đường ống và bể chứa

 • Đỗ Sơn(chủ biên) - Lã Đức Việt

Kích thước : 65.01 MB

Số trang : 362

Kết cấu bê tông ứng suất trước căng sau

 • Nguyễn Tiến Chương

Kích thước : 4.27 MB

Số trang : 165

Mẫu xây dựng hệ thống thủy nông cho lúa rau màu

 • Đỗ Trọng Hùng

Kích thước : 6.15 MB

Số trang : 79

Tổ chức thi công trong xây dựng giao thông

 • Đỗ Văn Quế

Kích thước : 40.84 MB

Số trang : 181

Tính kết cấu theo phương pháp phần tử hữu hạn

 • Võ Như Cầu

Kích thước : 17.47 MB

Số trang : 457

Ván khuôn và giàn giáo trong thi công xây dựng

 • Bùi Mạnh Hùng

Kích thước : 80.56 MB

Số trang : 332

Phương pháp đo bóc khối lượng và tính dự toán công trình xây dựng

 • Bùi Mạnh Hùng

Kích thước : 18.10 MB

Số trang : 158

Văn bản hướng dẫn thực hiện quy chế đấu thầu

 • NXB Xây dựng

Kích thước : 5.72 MB

Số trang : 219

Phần mềm Plaxis Ứng dụng vào tính toán các công trình thủy công

 • Đỗ Văn Đệ(chủ biên) - Nguyễn Ngọc Hưng - Đỗ Tiến Dũng - Vũ Minh Tuấn - Nguyễn Sỹ Han

Kích thước : 17.58 MB

Số trang : 172

Kiến trúc nhà công cộng

 • Nguyễn Đúc Thiềm

Kích thước : 104.89 MB

Số trang : 355

Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng

 • Bộ Xây Dựng

Kích thước : 41.34 MB

Số trang : 227

Trang 1/8 Tổng số : 176