logo
Giáo trình

Xây dựng - Trang 1

Trang 1/5 Tổng số : 108

Trang

Thi công các công trình thủy lợi - tập 2

 • Tống Văn Hãng - Hoàng Công Cần - Nguyễn Xuân Phi - Lê Đăng Nhân

giáo trình cấp thoát nước

 • Đỗ Trọng Miên - Vũ Đình Dịu

Công trình tháo lũ trong đầu mối hệ thống thủy lợi

 • Nguyễn Văn Cung - Nguyễn Xuân Đặng - Ngô Trí Viềng

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

 • Đỗ Đình Đức - Bùi Mạnh Hùng

Nền móng công trình

 • Châu Ngọc Ẩn

Cơ sở thiết kế máy xây dựng

 • Vũ Liêm Chính - Phạm Quang Dũng - Trương Quốc Thành

Sổ tay thép thế giới

 • Trần Văn Địch - Ngô Trí Phúc

Kết cấu thép công trình dân dụng và công nghiệp

 • Phạm Văn Hội(chủ biên) - Nguyễn Quang Viên - Phạm Văn Tư - Đoàn Ngọc Tranh - Hoàng Văn Quang

Cơ học kết cấu - tập 2

 • Nguyễn Văn Phượng

Kích thước : 75.63 MB

Số trang : 337

Chuẩn bị kỹ thuật khu đất xây dựng

 • Phạm Trọng Mạnh

Kích thước : 62.43 MB

Số trang : 205

Hướng dẫn làm kế toán bằng excel cho các doanh nghiệp xây lắp

 • Trần Văn Thắng

Kích thước : 109.74 MB

Số trang : 250

Thiết kế khung thép nhà công nghiệp một tầng, một nhịp

 • Phạm Minh Hà(chủ biên) - Đoàn Tuyết Ngọc

Kích thước : 18.81 MB

Số trang : 105

Thi công các công trình thủy lợi - tập 2

 • Tống Văn Hãng - Hoàng Công Cần - Nguyễn Xuân Phi - Lê Đăng Nhân

Kích thước : 32.93 MB

Số trang : 380

Thiết kế và thi công trạm thủy điện nhỏ

 • Nguyễn Duy Thiện

Kích thước : 42.21 MB

Số trang : 296

Nghiệp vụ giám sát và đánh giá dự án đầu tư

 • Bùi Mạnh Hùng - Cao Văn Bản

Kích thước : 39.49 MB

Số trang : 147

giáo trình cấp thoát nước

 • Đỗ Trọng Miên - Vũ Đình Dịu

Kích thước : 13.40 MB

Số trang : 122

Xử lý nền đất yếu trong xây dựng

 • Nguyễn Uyên

Kích thước : 50.79 MB

Số trang : 209

Thiết kế đường hầm thủy công

 • Nguyễn Chiến

Kích thước : 26.27 MB

Số trang : 108

Công trình tháo lũ trong đầu mối hệ thống thủy lợi

 • Nguyễn Văn Cung - Nguyễn Xuân Đặng - Ngô Trí Viềng

Kích thước : 5.55 MB

Số trang : 198

Quy hoạch xây dựng phát triển đô thị

 • Nguyễn Thế Bá

Kích thước : 72.61 MB

Số trang : 261

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

 • Đỗ Đình Đức - Bùi Mạnh Hùng

Kích thước : 115.42 MB

Số trang : 299

Nền móng công trình

 • Châu Ngọc Ẩn

Kích thước : 82.49 MB

Số trang : 396

Cơ sở thiết kế máy xây dựng

 • Vũ Liêm Chính - Phạm Quang Dũng - Trương Quốc Thành

Kích thước : 9.32 MB

Số trang : 356

Sổ tay thép thế giới

 • Trần Văn Địch - Ngô Trí Phúc

Kích thước : 25.19 MB

Số trang : 1943

Kết cấu thép công trình dân dụng và công nghiệp

 • Phạm Văn Hội(chủ biên) - Nguyễn Quang Viên - Phạm Văn Tư - Đoàn Ngọc Tranh - Hoàng Văn Quang

Kích thước : 10.02 MB

Số trang : 357

Hướng dẫn đồ án môn học nền và móng

 • Châu Ngọc Ẩn

Kích thước : 43.58 MB

Số trang : 242

Cần trục tháp xây dựng

 • Nguyễn Đăng Điệm

Kích thước : 75.10 MB

Số trang : 284

Hướng dẫn thiết kế cầu bê tông cốt thép theo 22TCN 272-05

 • Phạm Văn Thoan

Kích thước : 138.85 MB

Số trang : 589

Ứng dụng chương trình RM trong phân tích tính toán kết cấu cầu - tập 3 : Tính toán kết cấu cầu liên hợp

 • Nguyễn Trọng Nghĩa - Nguyễn Viết Trung

Kích thước : 43.86 MB

Số trang : 203

Cấu tạo kiến trúc và chọn hình kết cấu

 • Nguyễn Đức Thiềm

Kích thước : 45.93 MB

Số trang : 416

Đại bách khoa kỳ tích văn minh nhân loại

 • Trần Giang Sơn

Kích thước : 127.26 MB

Số trang : 827

Kinh tế xây dựng trong cơ chế thị trường

 • Bùi Mạnh Hùng - Trần Hồng Mai

Kích thước : 186.85 MB

Số trang : 350

Trang 1/5 Tổng số : 108