logo
Giáo trình

Xây dựng - Trang 1

Trang 1/7 Tổng số : 164

Trang

Phần mềm Plaxis Ứng dụng vào tính toán các công trình thủy công

 • Đỗ Văn Đệ(chủ biên) - Nguyễn Ngọc Hưng - Đỗ Tiến Dũng - Vũ Minh Tuấn - Nguyễn Sỹ Han

Quy hoạch xây dựng đơn vị ở

 • Đặng Thái Hoàng - Phạm Thúy Loan - Phạm Hùng Cường - Đàm Thu Trang - Lâm Quang Cường

Thi công các công trình thủy lợi - tập 1

 • Vũ Văn Tình - Vũ Trọng Hồng - Lê Đăng Nhàn - Lê Đình Chung

Ổn định công trình

 • Liều Thọ Trình(chủ biên) - Đỗ Văn Bình

Giáo trình Tự động hóa thiết kế cầu đường

 • Lê Quỳnh Mai(chủ biên) - Bùi Công Độ - Trương Thanh Hoàng - Hoàng Thùy Linh

Kết cấu bê tông ứng suất trước căng sau

 • Nguyễn Tiến Chương

Kích thước : 4.27 MB

Số trang : 165

Mẫu xây dựng hệ thống thủy nông cho lúa rau màu

 • Đỗ Trọng Hùng

Kích thước : 6.15 MB

Số trang : 79

Tổ chức thi công trong xây dựng giao thông

 • Đỗ Văn Quế

Kích thước : 40.84 MB

Số trang : 181

Tính kết cấu theo phương pháp phần tử hữu hạn

 • Võ Như Cầu

Kích thước : 17.47 MB

Số trang : 457

Ván khuôn và giàn giáo trong thi công xây dựng

 • Bùi Mạnh Hùng

Kích thước : 80.56 MB

Số trang : 332

Phương pháp đo bóc khối lượng và tính dự toán công trình xây dựng

 • Bùi Mạnh Hùng

Kích thước : 18.10 MB

Số trang : 158

Văn bản hướng dẫn thực hiện quy chế đấu thầu

 • NXB Xây dựng

Kích thước : 5.72 MB

Số trang : 219

Phần mềm Plaxis Ứng dụng vào tính toán các công trình thủy công

 • Đỗ Văn Đệ(chủ biên) - Nguyễn Ngọc Hưng - Đỗ Tiến Dũng - Vũ Minh Tuấn - Nguyễn Sỹ Han

Kích thước : 17.58 MB

Số trang : 172

Kiến trúc nhà công cộng

 • Nguyễn Đúc Thiềm

Kích thước : 104.89 MB

Số trang : 355

Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng

 • Bộ Xây Dựng

Kích thước : 41.34 MB

Số trang : 227

Quy hoạch xây dựng đơn vị ở

 • Đặng Thái Hoàng - Phạm Thúy Loan - Phạm Hùng Cường - Đàm Thu Trang - Lâm Quang Cường

Kích thước : 48.82 MB

Số trang : 222

Quản lý - kiểm định sửa chữa & tăng cường cầu

 • Phạm Văn Thoan

Kích thước : 84.49 MB

Số trang : 323

Thi công các công trình thủy lợi - tập 1

 • Vũ Văn Tình - Vũ Trọng Hồng - Lê Đăng Nhàn - Lê Đình Chung

Kích thước : 35.85 MB

Số trang : 355

Thiết kế và quy hoạch sân bay cảng hàng không

 • Phạm Huy Khang

Kích thước : 24.04 MB

Số trang : 278

Hệ thống văn bản pháp luật mới về quản lý tài chính hành chính sự nghiệp

 • Nhà Xuất bản lao động xã hội

Kích thước : 8.26 MB

Số trang : 200

Giáo trình định giá sản phẩm xây dựng

 • Trần Thị Bạch Điệp

Kích thước : 8.35 MB

Số trang : 104

Ổn định công trình

 • Liều Thọ Trình(chủ biên) - Đỗ Văn Bình

Kích thước : 6.20 MB

Số trang : 292

Giáo trình Tự động hóa thiết kế cầu đường

 • Lê Quỳnh Mai(chủ biên) - Bùi Công Độ - Trương Thanh Hoàng - Hoàng Thùy Linh

Kích thước : 22.75 MB

Số trang : 485

Nền và móng công trình cầu đường

 • Bùi Anh Định - Nguyễn Sỹ Ngọc

Kích thước : 29.52 MB

Số trang : 269

Cơ sở phương pháp đo kiểm tra trong kỹ thuật

 • Nguyễn Văn Vượng - Nguyễn Văn Thái

Kích thước : 5.28 MB

Số trang : 294

Kết cấu bê tông cốt thép theo quy phạm Hoa Kỳ

 • Nguyễn Trung Hòa

Kích thước : 6.75 MB

Số trang : 311

Trang 1/7 Tổng số : 164