logo
Giáo trình

Kỹ năng mềm - Trang 1

Trang 1/3 Tổng số : 53

Trang

Thành hay bại thuật dùng người trong mọi thời đại

 • Hoàng Lan - Hạnh Nguyên (biên soạn)

Lễ nghi thương mại

 • Dương Thu Ái - Nguyễn Kim Hanh

Đạo của quản lý

 • Lê Hồng Lôi

Trau dồi ý chí

 • Claude Maillard - Văn Lang(dịch)

Lý thuyết trò chơi trong kinh doanh

 • A. M. Brandenburger - B. J. Nalebuff - Lê Tiến Dũng, Lê Ngọc Liên(dịch)

Giáo dục nhân cách thanh thiếu niên

 • Sean Covey - Trí Việt và Quốc Hùng(dịch)

Để đạt được thỏa thuận Thương lượng thành công mà không bị thua thiệt

 • Roger Fisher - William Ury - Đặng Xuân Dũng, Nguyễn Hồng Thạch(dịch)

Xưa nay mẹ vẫn đẹp

 • Hoàng Minh Thức - Quang Hương

Đời đơn giản khi ta đơn giản

 • Xuân Nguyễn(tuyển chọn) - Kim Nhường(dịch)

Tư duy thiên tài

 • Phan Ngọc Quốc

Thế giới lọc lừa - Tìm kiếm sự thật trong một thế giới hỗn loạn

 • Brooks Jackson - Kathleen Hall Jamieson

Kích thước : 76.36 MB

Số trang : 334

Đàm thiên thuyết địa luận nhân

 • Ngô Bạch

Kích thước : 15.01 MB

Số trang : 529

Thành hay bại thuật dùng người trong mọi thời đại

 • Hoàng Lan - Hạnh Nguyên (biên soạn)

Kích thước : 117.58 MB

Số trang : 426

Lễ nghi thương mại

 • Dương Thu Ái - Nguyễn Kim Hanh

Kích thước : 85.59 MB

Số trang : 348

Đạo của quản lý

 • Lê Hồng Lôi

Kích thước : 138.57 MB

Số trang : 654

Trau dồi ý chí

 • Claude Maillard - Văn Lang(dịch)

Kích thước : 14.28 MB

Số trang : 226

Influencer : xây dựng thương hiệu cá nhân trong kỷ nguyên 4.0

 • Hennessy Brittany

Kích thước : 59.51 MB

Số trang : 334

Thiết lập và sử dụng quyền lực để quản lý hiệu quả hơn

 • Bussiness Edge

Kích thước : 57.01 MB

Số trang : 103

Những kỹ năng cần thiết khi đi du lịch dã ngoại

 • Bảo Minh

Kích thước : 12.64 MB

Số trang : 159

Lý thuyết trò chơi trong kinh doanh

 • A. M. Brandenburger - B. J. Nalebuff - Lê Tiến Dũng, Lê Ngọc Liên(dịch)

Kích thước : 23.01 MB

Số trang : 474

Giáo dục nhân cách thanh thiếu niên

 • Sean Covey - Trí Việt và Quốc Hùng(dịch)

Kích thước : 4.90 MB

Số trang : 233

Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu

 • Rosie Nguyễn

Kích thước : 425.38 KB

Số trang : 102

Sống mạo hiểm một cách cẩn thận

 • Maye Musk - Minh nhật(dịch)

Kích thước : 174.97 MB

Số trang : 147

Để đạt được thỏa thuận Thương lượng thành công mà không bị thua thiệt

 • Roger Fisher - William Ury - Đặng Xuân Dũng, Nguyễn Hồng Thạch(dịch)

Kích thước : 12.29 MB

Số trang : 251

Xưa nay mẹ vẫn đẹp

 • Hoàng Minh Thức - Quang Hương

Kích thước : 3.75 MB

Số trang : 116

Nói luôn cho nó vuông

 • Steve Harvey

Kích thước : 1.18 MB

Số trang : 195

Hẹn bạn trên đỉnh thành công

 • Zig Ziglar

Kích thước : 2.70 MB

Số trang : 302

Nền giáo dục của người giàu

 • Michael Ellsberg - Thảo Nguyên(dịch)

Kích thước : 68.63 MB

Số trang : 310

Nghệ thuật quản lý khách hàng (Chinh phục khách hàng tiềm năng)

 • Hồ Nhan

Kích thước : 13.04 MB

Số trang : 398

Đời đơn giản khi ta đơn giản

 • Xuân Nguyễn(tuyển chọn) - Kim Nhường(dịch)

Kích thước : 5.21 MB

Số trang : 235

Tư duy thiên tài

 • Phan Ngọc Quốc

Kích thước : 55.56 MB

Số trang : 223

Để thành công trong đàm phán

 • Roger Fisher - William Ury - Bruce Patton

Kích thước : 2.03 MB

Số trang : 233

Làm chủ sự thay đổi đón đầu mọi thử thách

 • Businesss Edge

Kích thước : 6.26 MB

Số trang : 99

Trang 1/3 Tổng số : 53