logo

Tags Khác

Ngẫu nhiên

Giáo trình

Quản lý - Trang 1

Trang 1/6 Tổng số : 132

Trang

Tổ chức và kế hoạch hóa thi công cầu

 • Nguyễn Tiến Oanh - Trần Quốc Ca - Nguyễn Trâm - Nguyễn Đức Hoàng

Tâm lý học quản lý

 • Nguyễn Bá Dương

Giáo trình hành chính công

 • Võ Kim Sơn(chủ biên) - Đinh Văn Mậu - Chu Xuân Khánh - Lê Thị Vân Hạnh - Nguyễn Thị Hồng Hải

Phát triển và quản lí chương trình giáo dục

 • Nguyễn Vũ Bích Hiền(chủ biên) - Nguyễn Thị Thu Hằng - Phạm Ngọc Long

Bảo trợ xã hội cho những nhóm thiệt thòi ở Việt Nam

 • Lê Bạch Dương - Đặng Nguyên Anh - Khuất Thu Hồng - Lê Hoài Trung - Robert Leroy Bach

Giáo trình quản lý nhà nước về tài chính

 • Trần Đình Ty - Bùi Minh Huấn - Đặng Thị Hà - Nguyễn Ngọc Thao - Phạm Thị Thanh Vân

50 kinh nghiệm quản lý thành công nhất thế giới

 • Phương Quân

Kích thước : 4.55 MB

Số trang : 600

Nghệ thuật quản lý - marketing - bán hàng hiện đại

 • Nguyễn Dương - Anh Tuấn

Kích thước : 101.66 MB

Số trang : 385

Vai trò của các tổ chức xã hội đối với phát triển và quản lý xã hội

 • Thang Văn Phúc - Nguyễn Minh Phương

Kích thước : 134.23 MB

Số trang : 593

Tổ chức và kế hoạch hóa thi công cầu

 • Nguyễn Tiến Oanh - Trần Quốc Ca - Nguyễn Trâm - Nguyễn Đức Hoàng

Kích thước : 34.23 MB

Số trang : 192

Tâm lý học quản lý

 • Nguyễn Bá Dương

Kích thước : 75.45 MB

Số trang : 289

Sách hướng dẫn quản lý thực hiện dự án

 • Ngân hàng phát triển châu á

Kích thước : 3.64 MB

Số trang : 156

Cẩm nang nghiệp vụ Công tác tổ chức dành cho các cơ quan hành chính sự nghiệp & doanh nghiệp

 • Phan Thăng - Nguyễn Thanh Hội

Kích thước : 22.60 MB

Số trang : 588

Quản lý bưu chính Lý thuyết và ứng dụng - tập 2

 • Ao Thu Hoài

Kích thước : 16.31 MB

Số trang : 257

Khái niệm và quản lý rủi ro

 • Đỗ Hoài Nam - Stéphane LAGRÉE

Kích thước : 58.75 MB

Số trang : 392

Các hệ thống thông tin quản lý

 • Đoàn Phan Tân

Kích thước : 63.14 MB

Số trang : 280

Tổ chức thi công xây dựng

 • Lê Hồng Thái

Kích thước : 44.68 MB

Số trang : 216

Giáo trình hành chính công

 • Võ Kim Sơn(chủ biên) - Đinh Văn Mậu - Chu Xuân Khánh - Lê Thị Vân Hạnh - Nguyễn Thị Hồng Hải

Kích thước : 53.22 MB

Số trang : 273

Phát triển và quản lí chương trình giáo dục

 • Nguyễn Vũ Bích Hiền(chủ biên) - Nguyễn Thị Thu Hằng - Phạm Ngọc Long

Kích thước : 51.22 MB

Số trang : 217

Bảo trợ xã hội cho những nhóm thiệt thòi ở Việt Nam

 • Lê Bạch Dương - Đặng Nguyên Anh - Khuất Thu Hồng - Lê Hoài Trung - Robert Leroy Bach

Kích thước : 65.10 MB

Số trang : 282

Giáo trình quản lý nhà nước về tài chính

 • Trần Đình Ty - Bùi Minh Huấn - Đặng Thị Hà - Nguyễn Ngọc Thao - Phạm Thị Thanh Vân

Kích thước : 49.37 MB

Số trang : 195

Giáo trình quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế

 • Nhiều tác giả

Kích thước : 69.74 MB

Số trang : 342

Đạo của quản lý

 • Lê Hồng Lôi

Kích thước : 138.57 MB

Số trang : 654

Giáo trình quản lý chi ngân sách nhà nước

 • Bùi Tiến Hanh

Kích thước : 96.70 MB

Số trang : 314

Hành chính công và quản lý hiệu quả Chính phủ

 • NXB Lao Động

Kích thước : 89.75 MB

Số trang : 458

Thiết lập và sử dụng quyền lực để quản lý hiệu quả hơn

 • Bussiness Edge

Kích thước : 57.01 MB

Số trang : 103

Kỹ thuật quản lý chất lượng cơ bản

 • Hà Xuân Quang - Trần Xuân Ngọc

Kích thước : 2.49 MB

Số trang : 85

Đại cương về phân tích chính sách công

 • Nguyễn Hữu Hải - Lê Văn Hòa

Kích thước : 43.11 MB

Số trang : 184

Trang 1/6 Tổng số : 132