logo

Tags Khác

Ngẫu nhiên

Giáo trình

Thiết bị - Trang 1

Trang 1/5 Tổng số : 116

Trang

Thiết bị trong công nghiệp may

 • Nguyễn Trọng Hùng - Nguyễn Phương Hoa

Sử dụng - Bảo trì Lốp và bánh xích

 • Chung Thế Quang - Lưu Văn Hy - Nguyễn Phước Hậu - Huỳnh Kim Ngân - Đỗ Tấn Dân

Linh kiện điện tử căn bản

 • Phạm Thanh Huyền(chủ biên) - Đỗ Việt Hà

Cơ sở máy công cụ

 • Phạm Văn Hùng - Nguyễn Phương

Thiết kế máy điện

 • Trần Khánh Hà - Nguyễn Hồng Thanh

Quang kỹ thuật

 • Trần Định Tường - Hoàng Hồng Hải

Tua bin nước

 • Võ Sỹ Huỳnh - Nguyễn Thị Xuân Thu

Cơ sở phương pháp đo kiểm tra trong kỹ thuật

 • Nguyễn Văn Vượng - Nguyễn Văn Thái

Kỹ thuật điều chỉnh và lập trình khai thác máy công cụ CNC

 • Tạ Duy Liêm

Kích thước : 46.68 MB

Số trang : 427

Kỹ thuật và thiết bị xử lý chất thải bảo vệ môi trường

 • Hoàng Đức Liên - Tống Ngọc Tuấn

Kích thước : 6.08 MB

Số trang : 191

Thiết bị trong công nghiệp may

 • Nguyễn Trọng Hùng - Nguyễn Phương Hoa

Kích thước : 5.45 MB

Số trang : 249

Sử dụng - Bảo trì Lốp và bánh xích

 • Chung Thế Quang - Lưu Văn Hy - Nguyễn Phước Hậu - Huỳnh Kim Ngân - Đỗ Tấn Dân

Kích thước : 65.71 MB

Số trang : 208

Linh kiện điện tử căn bản

 • Phạm Thanh Huyền(chủ biên) - Đỗ Việt Hà

Kích thước : 5.03 MB

Số trang : 162

Cơ sở máy công cụ

 • Phạm Văn Hùng - Nguyễn Phương

Kích thước : 14.53 MB

Số trang : 312

Thiết kế máy điện

 • Trần Khánh Hà - Nguyễn Hồng Thanh

Kích thước : 100.66 MB

Số trang : 684

Sổ tay máy bơm

 • Lê Dung

Kích thước : 16.99 MB

Số trang : 299

Quang kỹ thuật

 • Trần Định Tường - Hoàng Hồng Hải

Kích thước : 5.72 MB

Số trang : 315

Thiết bị truyền nhiệt và chuyển khối

 • Nguyễn Văn May

Kích thước : 8.93 MB

Số trang : 286

Cấu tạo gầm xe con

 • Nguyễn Khắc Trai

Kích thước : 6.02 MB

Số trang : 256

Công nghệ chế tạo máy theo hướng ứng dụng tin học

 • Nguyễn Đắc Lộc

Kích thước : 8.21 MB

Số trang : 446

Tua bin nước

 • Võ Sỹ Huỳnh - Nguyễn Thị Xuân Thu

Kích thước : 5.25 MB

Số trang : 200

Thiết kế hệ thống thiết bị sấy

 • Hoàng Văn Chước

Kích thước : 3.00 MB

Số trang : 221

Cơ sở thiết kế nhà máy in

 • Trần Văn Thắng

Kích thước : 18.46 MB

Số trang : 229

Giới thiệu thiết bị công nghệ có thể cung cấp chuyển giao

 • Sở khoa học công nghệ Gia Lai

Kích thước : 17.93 MB

Số trang : 386

Phân tích truyền nhiệt hàn và ứng dụng

 • Nguyễn Thế Ninh

Kích thước : 54.99 MB

Số trang : 290

Máy lạnh và điều hòa không khí

 • Nguyễn Văn May

Kích thước : 12.21 MB

Số trang : 417

Mastercam Phần mềm thiết kế công nghệ CAD/CAM điều khiển các máy CNC

 • Trần Vĩnh Hưng(chủ biên) - Trần Ngọc Hiền

Kích thước : 10.98 MB

Số trang : 366

Cơ sở phương pháp đo kiểm tra trong kỹ thuật

 • Nguyễn Văn Vượng - Nguyễn Văn Thái

Kích thước : 5.28 MB

Số trang : 294

Sổ tay lựa chọn & tra cứu thiết bị điện từ 0.4 đến 500 kV

 • Ngô Hồng Quang

Kích thước : 11.26 MB

Số trang : 404

Thiết bị kỹ thuật trong kiến trúc công trình

 • Phạm Việt Anh - Nguyễn Lan Anh

Kích thước : 5.36 MB

Số trang : 198

Giáo trình thí nghiệm máy điện

 • Bùi Mạnh Đôn

Kích thước : 11.33 MB

Số trang : 140

Bơm máy nén quạt trong công nghệ

 • Nguyễn Minh Tuyển

Kích thước : 20.33 MB

Số trang : 196

Trang 1/5 Tổng số : 116