logo
Giáo trình

Thể thao - Trang 1

Trang 1/1 Tổng số : 20

Giáo trình bơi lội

 • Nguyễn Thị Thư(chủ biên) - Lê Thanh Thủy - Lê Tuấn Hiệp

Xe mã đấu xe chốt

 • Hà Hồng Quan

Tượng kỳ phổ thông hoàn mỹ

 • Lý Anh Mậu - Đào Bá Kiều

Những thế cờ tàn chọn lọc

 • Vương Tổ Diễn - Đặng Bình(biên dịch)

Giáo trình võ thuật

 • Nguyễn Văn Chung(chủ biên) - Phạm Hồng Dương - Nguyễn Anh Tú - Nguyễn Đương Bắc - Nguyễn Ngọc Dũng

Khí công kinh lạc

 • Lý Định - Lê Thành(dịch)

Giáo trình cờ vua

 • Đàm Quốc Chính(chủ biên) - Nguyễn Hồng Dương - Ngô Trang Hưng - Nguyễn Mạnh Tuân

Tiếng anh chuyên nghành thể thao - tập 1

 • Trần Quang Hải - Nguyễn Thị Mỹ Nga - Đoàn Minh Hữu

Giáo trình giáo dục thể chất

 • Nguyễn Tiến Lâm - Nguyễn Tiên Phong (Đồng chủ biên) - Nguyễn Nam Hà - Bùi Minh Tân - Nguyễn Ngọc Bín

Giáo trình bơi lội

 • Nguyễn Thị Thư(chủ biên) - Lê Thanh Thủy - Lê Tuấn Hiệp

Kích thước : 49.97 MB

Số trang : 252

Luật thể dục, thể thao

 • NXB Tư Pháp

Kích thước : 7.48 MB

Số trang : 59

Hệ thống văn bản pháp luật mới về quản lý tài chính hành chính sự nghiệp

 • Nhà Xuất bản lao động xã hội

Kích thước : 8.26 MB

Số trang : 200

Trung cuộc sát đấu Danh thủ đối cuộc - tập 1

 • Hà Hồng Quan

Kích thước : 25.55 MB

Số trang : 225

Xe mã đấu xe chốt

 • Hà Hồng Quan

Kích thước : 30.24 MB

Số trang : 337

Tượng kỳ phổ thông hoàn mỹ

 • Lý Anh Mậu - Đào Bá Kiều

Kích thước : 8.30 MB

Số trang : 84

Những thế cờ tàn chọn lọc

 • Vương Tổ Diễn - Đặng Bình(biên dịch)

Kích thước : 21.98 MB

Số trang : 256

Giáo trình võ thuật

 • Nguyễn Văn Chung(chủ biên) - Phạm Hồng Dương - Nguyễn Anh Tú - Nguyễn Đương Bắc - Nguyễn Ngọc Dũng

Kích thước : 103.47 MB

Số trang : 200

Khí công kinh lạc

 • Lý Định - Lê Thành(dịch)

Kích thước : 5.42 MB

Số trang : 103

Giáo trình cờ vua

 • Đàm Quốc Chính(chủ biên) - Nguyễn Hồng Dương - Ngô Trang Hưng - Nguyễn Mạnh Tuân

Kích thước : 51.77 MB

Số trang : 299

Tiếng anh chuyên nghành thể thao - tập 1

 • Trần Quang Hải - Nguyễn Thị Mỹ Nga - Đoàn Minh Hữu

Kích thước : 7.56 MB

Số trang : 302

Yoga trường sinh cho mọi người

 • Phạm Cao Hoàn

Kích thước : 18.15 MB

Số trang : 134

Khí công dưỡng sinh - Dịch cân kinh

 • Chu Nhân Thuận

Kích thước : 4.29 MB

Số trang : 122

Cẩm nang cờ tướng - Khai cuộc hiện đại

 • Hồng Khánh(biên dịch)

Kích thước : 16.83 MB

Số trang : 178

Cờ tướng - Những vấn đề cần biết

 • Dương Diên Hồng

Kích thước : 3.42 MB

Số trang : 162

Cẩm nang cờ tướng - Tự học đánh cờ

 • Thiếu Lăng Quân - Nguyễn Tài Bình

Kích thước : 14.42 MB

Số trang : 365

Giáo trình giáo dục thể chất

 • Nguyễn Tiến Lâm - Nguyễn Tiên Phong (Đồng chủ biên) - Nguyễn Nam Hà - Bùi Minh Tân - Nguyễn Ngọc Bín

Kích thước : 12.16 MB

Số trang : 135

Biết bơi sau 10 buổi tập

 • Phi Trọng Hanh

Kích thước : 4.62 MB

Số trang : 63

Suối nguồn tươi trẻ toàn tập

 • Peter Kelder

Kích thước : 52.70 MB

Số trang : 463

Luật thi đấu bóng đá 5 người

 • Liên đoàn Bóng đá Việt Nam

Kích thước : 4.62 MB

Số trang : 24

Trang 1/1 Tổng số : 20