logo
Giáo trình

tiếng Trung Quốc - Trang 1

Trang 1/2 Tổng số : 43

Trang

Tự điển chữ nôm trích dẫn

 • Nguyễn Hữu Vinh - Đặng Thế Kiệt -Nguyễn Doãn Vượng - Lê Văn Đặng - Nguyễn Văn Sâm - Nguyễn Ngọc Bích

3000 câu đàm thoại tiếng Hoa

 • Hữu Lý - Tuấn Anh - Đậu Thị Hoàng Anh

Giáo trình Hán ngữ - Tập 3 - Quyển Hạ

 • Trần Thị Thanh Liêm(chủ biên) - Hoàng Trà - Đinh Đức Đạm - Trần Đức Lân - Vũ Thị Hồng Liên

Ngữ pháp tiếng Hoa

 • Trần Thị Thanh Liêm - Nguyễn Bích Hằng

Sách học chữ Nho - Quyển 1

 • Tân Dân Biên Tập Bộ

Hán Văn tự học

 • Nguyễn Văn Ba

301 câu đàm thoại tiếng Hoa

 • Trần Thị Thanh Liêm và Trần Đức Thính (biên dịch)

Luyện viết diễn đạt tiếng Hoa (tập 2)

 • Gia Linh

Kích thước : 6.66 MB

Số trang : 192

Học đàm thoại tiếng Hoa cấp tốc - tập 1

 • Lý Huệ - Lâm Phương

Kích thước : 4.42 MB

Số trang : 242

Tự điển chữ nôm trích dẫn

 • Nguyễn Hữu Vinh - Đặng Thế Kiệt -Nguyễn Doãn Vượng - Lê Văn Đặng - Nguyễn Văn Sâm - Nguyễn Ngọc Bích

Kích thước : 238.94 MB

Số trang : 1568

Từ Điển Việt-Hán Hiện Đại

 • 外研社

Kích thước : 72.64 MB

Số trang : 1141

Để học nhanh tiếng phổ thông Trung Hoa

 • Gia Linh(biên soạn)

Kích thước : 3.35 MB

Số trang : 155

500 câu giao tiếp thương mại tiếng Hoa

 • Thanh Hà

Kích thước : 9.31 MB

Số trang : 363

Giáo trình tiếng Hoa sơ cấp

 • Lê Anh Minh - Nguyễn Quốc Đại

Kích thước : 2.15 MB

Số trang : 199

Giao tiếp tiếng Hoa cho người mới bắt đầu

 • Thanh Hà

Kích thước : 3.81 MB

Số trang : 181

3000 câu đàm thoại tiếng Hoa

 • Hữu Lý - Tuấn Anh - Đậu Thị Hoàng Anh

Kích thước : 6.38 MB

Số trang : 480

Giáo trình Hán ngữ - Tập 3 - Quyển Hạ

 • Trần Thị Thanh Liêm(chủ biên) - Hoàng Trà - Đinh Đức Đạm - Trần Đức Lân - Vũ Thị Hồng Liên

Kích thước : 16.22 MB

Số trang : 424

Học tiếng Hoa qua những tình huống thường gặp

 • Gia Linh(biên soạn)

Kích thước : 3.46 MB

Số trang : 177

Tiếng Hoa giao tiếp

 • Trần Thị Thanh Liêm

Kích thước : 6.73 MB

Số trang : 283

Ngữ pháp tiếng Hoa

 • Trần Thị Thanh Liêm - Nguyễn Bích Hằng

Kích thước : 12.40 MB

Số trang : 429

Sách học chữ Nho - Quyển 1

 • Tân Dân Biên Tập Bộ

Kích thước : 69.88 MB

Số trang : 364

Nghệ thuật viết chữ Trung Quốc bằng bút sắt

 • Đông A Sáng

Kích thước : 11.96 MB

Số trang : 167

250 chữ tiếng Hoa thông dụng quyển 2

 • Huyền Trang

Kích thước : 6.60 MB

Số trang : 365

Luyện nói tiếng Trung thực dụng

 • Việt Văn Book

Kích thước : 51.24 MB

Số trang : 239

Phiên dịch Việt Hán - Hán Việt

 • Lê Đình Khẩn

Kích thước : 8.38 MB

Số trang : 298

Hán Văn tự học

 • Nguyễn Văn Ba

Kích thước : 32.19 MB

Số trang : 340

301 câu đàm thoại tiếng Hoa

 • Trần Thị Thanh Liêm và Trần Đức Thính (biên dịch)

Kích thước : 17.39 MB

Số trang : 436

Hán Việt Tân Từ Điển (漢 越 新 辭 典)

 • Hoàng Thúc Trâm

Kích thước : 116.97 MB

Số trang : 1502

Tự học 1200 chữ nho thông dụng

 • Lạc Thiện

Kích thước : 30.70 MB

Số trang : 128

Trang 1/2 Tổng số : 43