logo
Giáo trình

Từ điển - Trang 1

Trang 1/3 Tổng số : 70

Trang

Tự điển chữ nôm trích dẫn

 • Nguyễn Hữu Vinh - Đặng Thế Kiệt -Nguyễn Doãn Vượng - Lê Văn Đặng - Nguyễn Văn Sâm - Nguyễn Ngọc Bích

Từ điển Anh - Việt

 • Viện Ngôn Ngữ Học

Từ điển Mường - Việt

 • Viện Ngôn Ngữ Học

Pháp - Việt từ điển

 • Đào Đăng Vỹ

Từ điển thuật ngữ Phật học PĀĻI-ANH-VIỆT

 • Myat Kyaw - San Lwin - Tỳ khưu Đức Hiền(dịch)

Từ điển Việt - Hàn

 • Tô Thị On & Nhóm cộng tác

Từ điển Bách Khoa đất nước, con người Việt Nam

 • Nguyễn Văn Chiển - Trịnh Tất Đạt

Từ điển địa danh văn hóa lịch sử Việt Nam

 • Nguyễn Như Ý(Chủ biên) - Nguyễn Thành Chương - Bùi Thiết

Từ điển Việt - Anh theo chủ điểm

 • Chu Xuân Nguyên - Đoàn Minh

Từ điển kỹ thuật mỏ Anh - Việt

 • Nguyễn Tài Anh - Nguyễn Khắc Đặng - Võ Chí Mỹ - Nguyễn Huy Song - Trần Tuấn

Từ điển chính tả tiếng Việt

 • Hoàng Phê(chủ biên) - Lê Anh Hiền - Đào Thản

Cây độc ở Việt Nam

 • Trần Công Khánh - Phạm Hải

Từ điển minh họa Anh - Pháp - Việt

 • Lê Minh Triết - Trần Thế San - Nguyễn Anh Dũng - Đỗ Lệ Hằng - Nguyễn Thị Tuyết

Sổ tay tiếng anh kỹ thuật

 • Anh ngữ thực hành

Kích thước : 17.54 MB

Số trang : 713

Gốc và nghĩa từ Việt thông dụng

 • Vũ Xuân Thái

Kích thước : 49.27 MB

Số trang : 1031

Từ Điển Triệu Chứng và Chẩn Đoán

 • Lương Phán

Kích thước : 81.32 MB

Số trang : 681

Tự điển chữ nôm trích dẫn

 • Nguyễn Hữu Vinh - Đặng Thế Kiệt -Nguyễn Doãn Vượng - Lê Văn Đặng - Nguyễn Văn Sâm - Nguyễn Ngọc Bích

Kích thước : 238.94 MB

Số trang : 1568

Từ Điển Việt-Hán Hiện Đại

 • 外研社

Kích thước : 72.64 MB

Số trang : 1141

Từ điển Việt - Pháp Phổ thông

 • Đào Văn Tập

Kích thước : 109.19 MB

Số trang : 839

Từ điển Anh - Việt

 • Viện Ngôn Ngữ Học

Kích thước : 309.11 MB

Số trang : 2040

Từ điển Mường - Việt

 • Viện Ngôn Ngữ Học

Kích thước : 44.17 MB

Số trang : 555

Pháp - Việt từ điển

 • Đào Đăng Vỹ

Kích thước : 207.39 MB

Số trang : 1279

Từ điển thuật ngữ Phật học PĀĻI-ANH-VIỆT

 • Myat Kyaw - San Lwin - Tỳ khưu Đức Hiền(dịch)

Kích thước : 399.74 MB

Số trang : 784

Từ điển Việt - Hàn

 • Tô Thị On & Nhóm cộng tác

Kích thước : 14.61 MB

Số trang : 1431

Từ Điển Bách khoa Việt Nam 2

 • Nhiều tác giả

Kích thước : 381.49 MB

Số trang : 1080

Từ điển Bách Khoa đất nước, con người Việt Nam

 • Nguyễn Văn Chiển - Trịnh Tất Đạt

Kích thước : 320.82 MB

Số trang : 976

Từ điển địa danh văn hóa lịch sử Việt Nam

 • Nguyễn Như Ý(Chủ biên) - Nguyễn Thành Chương - Bùi Thiết

Kích thước : 408.42 MB

Số trang : 1520

Cây cỏ Việt Nam(Quyển I)

 • Phạm Hoàng Hộ

Kích thước : 52.66 MB

Số trang : 1027

Từ điển Việt - Anh theo chủ điểm

 • Chu Xuân Nguyên - Đoàn Minh

Kích thước : 133.56 MB

Số trang : 709

Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép, hạn chế và cấm sử dụng ở Việt Nam

 • Bộ Nông Nghiệp và phát triển nông thôn

Kích thước : 5.55 MB

Số trang : 81

Từ điển từ ngữ Nam bộ

 • Huỳnh Công Tín

Kích thước : 52.20 MB

Số trang : 1110

Từ điển kỹ thuật mỏ Anh - Việt

 • Nguyễn Tài Anh - Nguyễn Khắc Đặng - Võ Chí Mỹ - Nguyễn Huy Song - Trần Tuấn

Kích thước : 37.04 MB

Số trang : 670

Từ điển chính tả tiếng Việt

 • Hoàng Phê(chủ biên) - Lê Anh Hiền - Đào Thản

Kích thước : 54.50 MB

Số trang : 372

Cây độc ở Việt Nam

 • Trần Công Khánh - Phạm Hải

Kích thước : 5.64 MB

Số trang : 287

Từ điển minh họa Anh - Pháp - Việt

 • Lê Minh Triết - Trần Thế San - Nguyễn Anh Dũng - Đỗ Lệ Hằng - Nguyễn Thị Tuyết

Kích thước : 88.44 MB

Số trang : 1103

Tài nguyên cây thuốc Việt Nam

 • Viện Dược liệu

Kích thước : 155.61 MB

Số trang : 642

Cây cỏ Việt Nam(Quyển II)

 • Phạm Hoàng Hộ

Kích thước : 35.04 MB

Số trang : 952

Trang 1/3 Tổng số : 70