logo

Tags Khác

Ngẫu nhiên

Giáo trình

Hướng nghiệp - Trang 1

Trang 1/1 Tổng số : 9

Kỹ thuật quản lý chất lượng cơ bản

  • Hà Xuân Quang - Trần Xuân Ngọc

Kích thước : 2.49 MB

Số trang : 85

Dạy nghề sửa chữa tủ lạnh và máy điều hòa dân dụng

  • Nguyễn Đức Lợi

Kích thước : 8.05 MB

Số trang : 303

Tự học chụp ảnh

  • Lee Frost - Nhân Văn(dịch)

Kích thước : 33.88 MB

Số trang : 101

Nghề thêu rua

  • Thái Văn Bôn - Nguyễn Thị Hạnh

Kích thước : 24.23 MB

Số trang : 137

Tìm hiểu các nghề thủ công điêu khắc cổ truyền

  • Chu Quang Trứ

Kích thước : 10.53 MB

Số trang : 203

Nghề cổ nước Việt từ truyền thống đến hiện đại

  • Vũ Từ Trang

Kích thước : 152.21 MB

Số trang : 699

Giáo trình vật liệu điện

  • Nguyễn Viết Hải - Trần Thị Kim Anh

Kích thước : 14.02 MB

Số trang : 109

Đường vào nghề - Bưu chính viễn thông

  • Đức Nga - Hồng vân

Kích thước : 46.45 MB

Số trang : 220

Hướng Nghiệp Trong Thời Đại 4.0

  • Randall Stross

Kích thước : 2.67 MB

Số trang : 268

Trang 1/1 Tổng số : 9