logo
Giáo trình

tiếng Trung Quốc - Trang 2

Trang 2/2 Tổng số : 43

Trang

2000 câu giao tiếp Hoa - Việt

 • Dương Hồng - Lê Bình

3 tuần thi đậu HSK 3

 • Nguyễn Thị Quỳnh Vân(chủ biên) - Tô Phương Cường - Trương Gia Quyền - Trương Mỹ Vân

4 tuần thi đậu HSK 4

 • Nguyễn Thị Quỳnh Vân(chủ biên) - Tô Phương Cường - Trương Gia Quyền - Trương Mỹ Vân

Mẫu câu cơ bản tiếng Hoa trong giao tiếp

 • Ỷ Lan - Kiều Hương

Kích thước : 13.70 MB

Số trang : 446

Từ điển Trung Việt

 • Nhiều tác giả

Kích thước : 102.60 MB

Số trang : 1799

2000 câu giao tiếp Hoa - Việt

 • Dương Hồng - Lê Bình

Kích thước : 7.64 MB

Số trang : 297

900 câu Hán ngữ - tập 4

 • Nhân Văn Group

Kích thước : 20.21 MB

Số trang : 35

900 câu Hán ngữ - tập 3

 • Nhân Văn Group

Kích thước : 21.21 MB

Số trang : 41

900 câu Hán ngữ - tập 2

 • Nhân Văn Group

Kích thước : 24.98 MB

Số trang : 33

900 câu Hán ngữ - tập 1

 • Nhân Văn Group

Kích thước : 11.83 MB

Số trang : 25

250 câu thành ngữ tiếng Hoa thông dụng

 • Hồ Kính Hoa

Kích thước : 13.16 MB

Số trang : 278

Nắm vững 3000 từ vựng tiếng Hoa

 • Phạm Minh Kha - Lê Bình Minh

Kích thước : 10.75 MB

Số trang : 324

Ngữ pháp Hán Ngữ cổ và hiện đại

 • Trần Văn Chánh

Kích thước : 13.51 MB

Số trang : 567

Giáo trình ngữ pháp Hán ngữ cổ đại

 • Đinh Trọng Thanh

Kích thước : 9.10 MB

Số trang : 406

3 tuần thi đậu HSK 3

 • Nguyễn Thị Quỳnh Vân(chủ biên) - Tô Phương Cường - Trương Gia Quyền - Trương Mỹ Vân

Kích thước : 35.87 MB

Số trang : 252

4 tuần thi đậu HSK 4

 • Nguyễn Thị Quỳnh Vân(chủ biên) - Tô Phương Cường - Trương Gia Quyền - Trương Mỹ Vân

Kích thước : 33.29 MB

Số trang : 301

Giáo trình bài tập Hán Ngữ

 • Vũ Thị Lý

Kích thước : 1.55 MB

Số trang : 210

Giáo trình Hán ngữ - Tập 3 - Quyển Thượng

 • Dương Quý Châu

Kích thước : 15.88 MB

Số trang : 361

Đàm thoại tiếng Hoa Phổ thông cho mọi người

 • Ngọc Hòa - Quốc Bình

Kích thước : 10.39 MB

Số trang : 291

Giáo Trình Ngữ Pháp Tiếng Trung

 • Chưa rõ

Kích thước : 2.60 MB

Số trang : 229

Học tiếng trung qua những câu truyện cười

 • Gia Linh

Kích thước : 2.93 MB

Số trang : 96

Thành ngữ tiếng Trung Quốc

 • Trần Minh Thư

Kích thước : 4.12 MB

Số trang : 199

Trang 2/2 Tổng số : 43