logo
Giáo trình

Y khoa - Trang 1

Trang 1/9 Tổng số : 209

Trang

Công nghệ bào chế dược phẩm

 • Hoàng Minh Châu - Lê Quan Nghiệm - Lê Hậu - Nguyễn Nhật Thành

Dược liệu

 • Nguyễn Huy Công(chủ biên) - Bùi Đức Dũng - Đào Đình Hoan - Phạm Thanh Kỳ(hiệu đính)

Sinh lý học người và động vật: bài giảng

 • Trịnh Hữu Hằng - Trịnh Dục Tú - Trần Cao Đường

Sinh lý học - Tập 2

 • Trịnh Bỉnh Dy - Phạm Thị Minh Đức - Phùng Xuân Bình - Lê Thu Liên - Hoàng Thế Long

Sinh lý học - Tập 1

 • Trịnh Bỉnh Dy - Phạm Thị Minh Đức - Phùng Xuân Bình - Lê Thu Liên - Hoàng Thế Long

Thần Kinh Học Trẻ Em

 • Lê Đức Hinh - Nguyễn Chương

Cấp Cứu Nội Khoa

 • Alain Larcan - Marie - Claude Laprevote - Heule - Lê Văn Tri(dịch)

Triệu Chứng Học Nội Khoa

 • Châu Ngọc Hoa(chủ biên)

Toán Cao Cấp (Dùng cho đào tạo bác sĩ đa khoa)

 • Hoàng Minh Hằng(chủ biên) - Ngô Bích Nguyệt - Cao Chu Toàn

Ohsawa Đặc trị hiếm muộn

 • Michio Kushi - Phạm Cao Hoàn(dịch)

Hóa sinh Lâm sàng

 • Đỗ Đình Hồ - Đông Thị Hoài An - Nguyễn Thị Hảo - Phạm Thị Mai - Đỗ Thanh Thủy - Lê Xuân Trường

Công nghệ bào chế dược phẩm

 • Hoàng Minh Châu - Lê Quan Nghiệm - Lê Hậu - Nguyễn Nhật Thành

Kích thước : 12.13 MB

Số trang : 276

Dược liệu

 • Nguyễn Huy Công(chủ biên) - Bùi Đức Dũng - Đào Đình Hoan - Phạm Thanh Kỳ(hiệu đính)

Kích thước : 21.86 MB

Số trang : 109

Các món ăn chay trị bệnh

 • Phan Văn Diêu - Thiếu Hải

Kích thước : 15.25 MB

Số trang : 108

Sổ tay thầy thuốc thực hành - tập 1

 • Nhiều Tác Giả

Kích thước : 24.68 MB

Số trang : 766

Sinh lý học người và động vật: bài giảng

 • Trịnh Hữu Hằng - Trịnh Dục Tú - Trần Cao Đường

Kích thước : 43.05 MB

Số trang : 131

Giải phẫu người - tập 2 - Giải phẫu ngực bụng

 • Trịnh Văn Minh

Kích thước : 83.07 MB

Số trang : 634

Vi sinh vật học : dùng cho đào tạo dược sỹ đại học

 • Cao Văn Thu

Kích thước : 70.40 MB

Số trang : 344

Chú giải di truyền học

 • Đỗ Lê Thăng - Đinh Đoàn Long

Kích thước : 97.75 MB

Số trang : 278

Sinh lý học - Tập 2

 • Trịnh Bỉnh Dy - Phạm Thị Minh Đức - Phùng Xuân Bình - Lê Thu Liên - Hoàng Thế Long

Kích thước : 107.00 MB

Số trang : 405

Sinh lý học - Tập 1

 • Trịnh Bỉnh Dy - Phạm Thị Minh Đức - Phùng Xuân Bình - Lê Thu Liên - Hoàng Thế Long

Kích thước : 90.68 MB

Số trang : 365

Hóa sinh các hợp chất có hoạt tính sinh học

 • Đỗ Ngọc Liên

Kích thước : 92.57 MB

Số trang : 398

Cơ sở phân tử của bệnh

 • Đỗ Ngọc Liên

Kích thước : 77.04 MB

Số trang : 470

Từ Điển Triệu Chứng và Chẩn Đoán

 • Lương Phán

Kích thước : 81.32 MB

Số trang : 681

Thần Kinh Học Trẻ Em

 • Lê Đức Hinh - Nguyễn Chương

Kích thước : 7.80 MB

Số trang : 428

Bài giảng Nhi khoa - tập 2

 • Lê Nam Trà

Kích thước : 180.47 MB

Số trang : 296

Bài giảng Nhi khoa - tập 1

 • Lê Nam Trà

Kích thước : 229.92 MB

Số trang : 336

Cấp Cứu Nội Khoa

 • Alain Larcan - Marie - Claude Laprevote - Heule - Lê Văn Tri(dịch)

Kích thước : 150.83 MB

Số trang : 355

Triệu Chứng Học Nội Khoa

 • Châu Ngọc Hoa(chủ biên)

Kích thước : 21.59 MB

Số trang : 238

Toán Cao Cấp (Dùng cho đào tạo bác sĩ đa khoa)

 • Hoàng Minh Hằng(chủ biên) - Ngô Bích Nguyệt - Cao Chu Toàn

Kích thước : 27.23 MB

Số trang : 242

Ohsawa Đặc trị hiếm muộn

 • Michio Kushi - Phạm Cao Hoàn(dịch)

Kích thước : 5.77 MB

Số trang : 278

Kỹ thuật Xét nghiệm Vi sinh Lâm sàng

 • Phạm Hùng Vân

Kích thước : 6.43 MB

Số trang : 150

Sinh học người

 • Nguyễn Văn Yên

Kích thước : 41.82 MB

Số trang : 194

Ký Sinh Trùng Thực Hành

 • Lê Thị Xuân

Kích thước : 7.63 MB

Số trang : 218

Hóa sinh Lâm sàng

 • Đỗ Đình Hồ - Đông Thị Hoài An - Nguyễn Thị Hảo - Phạm Thị Mai - Đỗ Thanh Thủy - Lê Xuân Trường

Kích thước : 10.12 MB

Số trang : 278

Trang 1/9 Tổng số : 209