logo
Giáo trình

Y khoa - Trang 1

Trang 1/9 Tổng số : 196

Trang

Cấp Cứu Nội Khoa

 • Alain Larcan - Marie - Claude Laprevote - Heule - Lê Văn Tri(dịch)

Triệu Chứng Học Nội Khoa

 • Châu Ngọc Hoa(chủ biên)

Toán Cao Cấp (Dùng cho đào tạo bác sĩ đa khoa)

 • Hoàng Minh Hằng(chủ biên) - Ngô Bích Nguyệt - Cao Chu Toàn

Ohsawa Đặc trị hiếm muộn

 • Michio Kushi - Phạm Cao Hoàn(dịch)

Hóa sinh Lâm sàng

 • Đỗ Đình Hồ - Đông Thị Hoài An - Nguyễn Thị Hảo - Phạm Thị Mai - Đỗ Thanh Thủy - Lê Xuân Trường

Hóa sinh Lâm sàng

 • Tạ Thành Văn - Nguyễn Thị Hà - Đặng Thị Ngọc Dung - Trần Thị Chi Mai

Phôi Thai Học

 • Phan Chiến Thắng - Trần Công Toại

Miễn Dịch Học

 • Nguyễn Ngọc Lanh - Văn Đình Hoa - Vũ Triệu An - Phan Thị Phi Phi - Phan Thị Thu Anh - Trần Thị Chính

Sinh lý bệnh học

 • Nguyễn Ngọc Lanh

Ký sinh trùng

 • Phạm Văn Thân - Phạm Hoàng Thế - Hoàng Tân Dân - Trương Thị Kim Phượng - Phan Thị Hương Liên

Atlas Netter - Giải Phẫu Người

 • Nguyễn Quang Quyền - Frank H. Netter

Thủ Thuật Sản Phụ Khoa

 • Dương Thị Cương

Da liễu học

 • Phạm Văn Hiển

Nội tiết cơ bản

 • Nguyễn Khoa Diệu Vân - Nguyễn Quốc Anh

Bài giảng Nhi khoa - tập 2

 • Lê Nam Trà

Kích thước : 180.47 MB

Số trang : 296

Bài giảng Nhi khoa - tập 1

 • Lê Nam Trà

Kích thước : 229.92 MB

Số trang : 336

Cấp Cứu Nội Khoa

 • Alain Larcan - Marie - Claude Laprevote - Heule - Lê Văn Tri(dịch)

Kích thước : 150.83 MB

Số trang : 355

Triệu Chứng Học Nội Khoa

 • Châu Ngọc Hoa(chủ biên)

Kích thước : 21.59 MB

Số trang : 238

Toán Cao Cấp (Dùng cho đào tạo bác sĩ đa khoa)

 • Hoàng Minh Hằng(chủ biên) - Ngô Bích Nguyệt - Cao Chu Toàn

Kích thước : 27.23 MB

Số trang : 242

Ohsawa Đặc trị hiếm muộn

 • Michio Kushi - Phạm Cao Hoàn(dịch)

Kích thước : 5.77 MB

Số trang : 278

Kỹ thuật Xét nghiệm Vi sinh Lâm sàng

 • Phạm Hùng Vân

Kích thước : 6.43 MB

Số trang : 150

Sinh học người

 • Nguyễn Văn Yên

Kích thước : 41.82 MB

Số trang : 194

Ký Sinh Trùng Thực Hành

 • Lê Thị Xuân

Kích thước : 7.63 MB

Số trang : 218

Hóa sinh Lâm sàng

 • Đỗ Đình Hồ - Đông Thị Hoài An - Nguyễn Thị Hảo - Phạm Thị Mai - Đỗ Thanh Thủy - Lê Xuân Trường

Kích thước : 10.12 MB

Số trang : 278

Hóa sinh Lâm sàng

 • Tạ Thành Văn - Nguyễn Thị Hà - Đặng Thị Ngọc Dung - Trần Thị Chi Mai

Kích thước : 68.24 MB

Số trang : 308

Phôi Thai Học

 • Phan Chiến Thắng - Trần Công Toại

Kích thước : 15.16 MB

Số trang : 138

Dược Lâm Sàng - Những nguyên lý cơ bản & Sử dụng thuốc trong điều trị - tập 1

 • Hoàng Thị Kim Huyền - J.R.B.J. Brounwers

Kích thước : 85.48 MB

Số trang : 316

Miễn Dịch Học

 • Nguyễn Ngọc Lanh - Văn Đình Hoa - Vũ Triệu An - Phan Thị Phi Phi - Phan Thị Thu Anh - Trần Thị Chính

Kích thước : 69.38 MB

Số trang : 379

Sinh lý bệnh học

 • Nguyễn Ngọc Lanh

Kích thước : 108.18 MB

Số trang : 472

Ký sinh trùng

 • Phạm Văn Thân - Phạm Hoàng Thế - Hoàng Tân Dân - Trương Thị Kim Phượng - Phan Thị Hương Liên

Kích thước : 73.17 MB

Số trang : 274

Atlas Netter - Giải Phẫu Người

 • Nguyễn Quang Quyền - Frank H. Netter

Kích thước : 365.73 MB

Số trang : 553

Thủ Thuật Sản Phụ Khoa

 • Dương Thị Cương

Kích thước : 224.08 MB

Số trang : 203

Bệnh Phụ Khoa - Cần Lưu Ý Nhất Ở Độ Tuổi Sinh Sản Và Quanh Mãn Kinh

 • Đào Xuân Dũng

Kích thước : 29.90 MB

Số trang : 216

Sổ tay thầy thuốc Thú Y - tập 1

 • Phạm Sỹ Lăng - Nguyễn Bá Hiên - Lê Thị Thịnh

Kích thước : 3.31 MB

Số trang : 183

Da liễu học

 • Phạm Văn Hiển

Kích thước : 8.27 MB

Số trang : 165

Nội tiết cơ bản

 • Nguyễn Khoa Diệu Vân - Nguyễn Quốc Anh

Kích thước : 4.77 MB

Số trang : 162

Hoàng Đế Của Bách Bệnh: Lịch sử Ung thư

 • Siddhartha Mukherjee

Kích thước : 6.11 MB

Số trang : 715

Loại thuốc thú y ngoại nhập

 • Nguyễn Xuân Bình

Kích thước : 17.08 MB

Số trang : 131

Trang 1/9 Tổng số : 196