logo
Giáo trình

Chăn nuôi - Trang 1

Trang 1/6 Tổng số : 133

Trang

Kỹ thuật nuôi heo rừng lai

 • Việt Chương - Nguyễn Việt Thy

Sinh sản vật nuôi

 • Văn Lệ Hằng(chủ biên) - Đào Đức Thà - Chu Đình Tới

Cẩm nang chăn nuôi ngan - ngỗng

 • Hội Chăn Nuôi Việt Nam

Các bệnh ký sinh trùng và bệnh nội sản khoa thường gặp ở lợn và biện pháp phòng trị

 • Phạm Sỹ Lăng(chủ biên) - Nguyễn Thị Kim Lan - Nguyễn Văn Thọ

Bệnh phổ biến ở lợn - tập 1

 • Phạm Sĩ Lăng - Phan Địch Lân - Trương Văn Dung

Kỹ thuật chăn nuôi thỏ ngoại

 • Nguyễn Thiện - Đinh Văn Bình

Nông nghiệp bền vững cơ sở và ứng dụng

 • Nguyễn Văn Mẫn - Trịnh Văn Thịnh

Kỹ thuật nuôi lợn thịt : lớn nhanh - nhiều nạc

 • Phạm Hữu Doanh - Lưu Kỷ - Nguyễn Văn Thưởng

Thức ăn và nuôi dưỡng bò sữa

 • Phùng Quốc Quảng - Nguyễn Xuân Trạch

Phương pháp chọn và nhân giống gia súc

 • Chu Thị Thơm - Phan Thị Lài - Nguyễn Văn Tó

Nuôi gà thả đất

 • Nguyễn Huy Hoàng

Kích thước : 8.41 MB

Số trang : 95

Tuyển tập các công trình nghiên cứu khoa học về chăn nuôi - tập 1

 • Từ Quang Hiển

Kích thước : 260.46 MB

Số trang : 364

Ấp trứng gia cầm bằng phương pháp thủ công cổ truyền có cải tiến

 • Bùi Đức Lũng

Kích thước : 6.92 MB

Số trang : 126

Thức ăn và nuôi dưỡng gia cầm

 • Bùi Đức Lũng - Lê Hồng Mận

Kích thước : 6.90 MB

Số trang : 280

Bí quyết làm giàu từ nuôi nhím

 • Nguyễn Thiện

Kích thước : 21.09 MB

Số trang : 50

Hỏi đáp kỹ thuật chăn nuôi thủy hải sản

 • Trần Văn Lâm

Kích thước : 61.57 MB

Số trang : 156

Kỹ thuật nuôi heo rừng lai

 • Việt Chương - Nguyễn Việt Thy

Kích thước : 12.13 MB

Số trang : 89

Nuôi trâu bò ở nông hộ và trang trại

 • Phùng Quốc Quảng

Kích thước : 14.66 MB

Số trang : 211

35 câu hỏi đáp về ương nuôi cá giống nước ngọt

 • Phạm Văn Trang - Trần Văn Vỹ

Kích thước : 6.22 MB

Số trang : 61

Sinh sản vật nuôi

 • Văn Lệ Hằng(chủ biên) - Đào Đức Thà - Chu Đình Tới

Kích thước : 4.50 MB

Số trang : 194

Chăn nuôi gia cầm sinh học: cơ sở khoa học và thực tiễn

 • Nguyễn Duy Hoan

Kích thước : 130.68 MB

Số trang : 413

Giáo trình giống vật nuôi

 • Văn Lệ Hằng

Kích thước : 10.19 MB

Số trang : 169

Cẩm nang chăn nuôi ngan - ngỗng

 • Hội Chăn Nuôi Việt Nam

Kích thước : 8.41 MB

Số trang : 120

Các bệnh ký sinh trùng và bệnh nội sản khoa thường gặp ở lợn và biện pháp phòng trị

 • Phạm Sỹ Lăng(chủ biên) - Nguyễn Thị Kim Lan - Nguyễn Văn Thọ

Kích thước : 35.83 MB

Số trang : 149

Bệnh của Vịt và biện pháp phòng trị

 • Nguyễn Xuân Bình

Kích thước : 5.85 MB

Số trang : 99

Bệnh phổ biến ở lợn - tập 1

 • Phạm Sĩ Lăng - Phan Địch Lân - Trương Văn Dung

Kích thước : 7.43 MB

Số trang : 162

Hỏi đáp về chăn nuôi gà

 • Lê Hồng Mận

Kích thước : 2.17 MB

Số trang : 121

Kỹ thuật chăn nuôi thỏ ngoại

 • Nguyễn Thiện - Đinh Văn Bình

Kích thước : 28.43 MB

Số trang : 115

Nông nghiệp bền vững cơ sở và ứng dụng

 • Nguyễn Văn Mẫn - Trịnh Văn Thịnh

Kích thước : 13.94 MB

Số trang : 192

Kỹ thuật nuôi lợn thịt : lớn nhanh - nhiều nạc

 • Phạm Hữu Doanh - Lưu Kỷ - Nguyễn Văn Thưởng

Kích thước : 5.41 MB

Số trang : 71

Thức ăn và nuôi dưỡng bò sữa

 • Phùng Quốc Quảng - Nguyễn Xuân Trạch

Kích thước : 10.98 MB

Số trang : 152

Phương pháp chọn và nhân giống gia súc

 • Chu Thị Thơm - Phan Thị Lài - Nguyễn Văn Tó

Kích thước : 12.51 MB

Số trang : 135

Kỹ thuật nuôi trồng một số loại thủy sản

 • Nhiều tác giả

Kích thước : 8.68 MB

Số trang : 182

Phòng trị bệnh lợn nái, lợn con, lợn thịt

 • Nguyễn Xuân Bình

Kích thước : 11.64 MB

Số trang : 123

Trang 1/6 Tổng số : 133