logo
Giáo trình

Thương mại - Trang 1

Trang 1/3 Tổng số : 53

Trang

Tiếng anh trong thương mại

 • C.J. Moore - Judy West - Lê Thị Loan(chú giải)

Giáo trình kinh tế bảo hiểm

 • Nguyễn Viết Vượng

Hệ thống quy định mới nhất về xử lý vi phạm hành chính - tập 1

 • NXB Lao Động

Kích thước : 141.46 MB

Số trang : 487

Xúc tiến thương mại lý luận và thực tiễn

 • Lê Hoàng Oanh

Kích thước : 9.46 MB

Số trang : 403

Lễ nghi thương mại

 • Dương Thu Ái - Nguyễn Kim Hanh

Kích thước : 85.59 MB

Số trang : 348

Thu hút FDI để phát triển kinh tế các tỉnh miền núi trung du phía bắc

 • Đỗ Đức Bình - Ngô Thị Tuyết Mai - Đỗ Thị Hương

Kích thước : 49.36 MB

Số trang : 189

Thương mại quốc tế (Vấn đề cơ bản)

 • Nguyễn Thành Danh

Kích thước : 6.15 MB

Số trang : 534

Quan hệ Hoa Kỳ AEAN 2001 - 2020

 • Nguyễn Thiết Sơn

Kích thước : 48.51 MB

Số trang : 196

Hỏi đáp về cộng đồng kinh tế Asean

 • Nguyễn Hồng Sơn - Nguyễn Anh Thu

Kích thước : 3.66 MB

Số trang : 195

500 câu giao tiếp thương mại tiếng Hoa

 • Thanh Hà

Kích thước : 9.31 MB

Số trang : 363

Pháp luật thương mại dịch vụ Việt Nam và hội nhập kinh tế quốc tế

 • Nguyễn Như Phát - Phan Thảo Nguyên

Kích thước : 94.66 MB

Số trang : 277

Giáo trình nghiệp vụ kinh doanh thương mại - dịch vụ - tập 2

 • Nguyễn Thị Lực

Kích thước : 12.17 MB

Số trang : 109

Giáo trình nghiệp vụ kinh doanh thương mại - dịch vụ - tập 1

 • Nguyễn Thị Lực

Kích thước : 18.45 MB

Số trang : 376

Kỹ thuật đàm phán thương mại Quốc tế

 • Nguyễn Xuân Thơm(chủ biên) - Nguyễn Văn Hồng

Kích thước : 8.02 MB

Số trang : 219

Tiếng anh trong thương mại

 • C.J. Moore - Judy West - Lê Thị Loan(chú giải)

Kích thước : 39.81 MB

Số trang : 162

Giáo trình kinh tế bảo hiểm

 • Nguyễn Viết Vượng

Kích thước : 12.71 MB

Số trang : 308

Giáo trình từ vựng tiếng anh thương mại

 • Nguyễn Thị Quế Nhung

Kích thước : 33.50 MB

Số trang : 105

Lịch sử Giao thương

 • William J. Bernstein

Kích thước : 5.59 MB

Số trang : 353

Giáo trình thanh toán quốc tế trong du lịch

 • Trần Thị Minh Hòa

Kích thước : 19.47 MB

Số trang : 281

Giáo trình kỹ thuật ngoại thương

 • Đoàn Thị Hồng Vân

Kích thước : 19.92 MB

Số trang : 473

Thương mại điện tử hiện đại

 • Lưu Đạn Thọ - Tôn Thất Hoàng Hải

Kích thước : 26.19 MB

Số trang : 608

Giáo trình thương mại điện tử căn bản

 • Trần Văn Hòe

Kích thước : 51.57 MB

Số trang : 366

Giáo trình kinh tế quốc tế

 • Trần Nhuận Kiên

Kích thước : 79.49 MB

Số trang : 261

Trang 1/3 Tổng số : 53