logo

Tags Khác

Ngẫu nhiên

Giáo trình

Bán hàng - Trang 1

Trang 1/1 Tổng số : 22

Phương pháp tiếp cận khách hàng thành công

 • Mike Weinberg - Trần Dương(dịch)

Trở thành người bán hàng xuất sắc

 • Brian Tracy - Quế Hương(dịch)

Cẩm nang dành cho người bán hàng thành công

 • Linda Richardson - Phạm Nguyên Cần(dịch)

Quản trị bán hàng

 • James M.Comer - Lê Thị Hiệp Thương & Nguyễn Việt Quyên (dịch)

Giáo trình hành vi người tiêu dùng

 • Vũ Huy Thông(chủ biên) - Nguyễn Ngọc Quang - Nguyễn Thị Tâm - Phạm Thị Huyền - Phạm Hồng Hoa

Hành vi người tiêu dùng

 • Nguyễn Xuân Lãn - Phạm Thị Lan Hương - Đường Thị Liên Hà

Giá và chiến lược giá

 • Chương trình phát triển dự án Mê Kông

Bán hàng và quản trị bán hàng của các doanh nghiệp Bưu điện

 • Nguyễn Thượng Thái

Kích thước : 7.72 MB

Số trang : 295

Nghệ thuật quản lý khách hàng (Chinh phục khách hàng tiềm năng)

 • Hồ Nhan

Kích thước : 13.04 MB

Số trang : 398

Phương pháp tiếp cận khách hàng thành công

 • Mike Weinberg - Trần Dương(dịch)

Kích thước : 19.06 MB

Số trang : 306

Trở thành người bán hàng xuất sắc

 • Brian Tracy - Quế Hương(dịch)

Kích thước : 8.32 MB

Số trang : 144

Thương mại điện tử hiện đại

 • Lưu Đạn Thọ - Tôn Thất Hoàng Hải

Kích thước : 26.19 MB

Số trang : 608

Bạn muốn mạng lưới bùng nổ với tốc độ nào?

 • Nguyễn Khánh Toàn

Kích thước : 16.90 MB

Số trang : 195

Cẩm nang dành cho người bán hàng thành công

 • Linda Richardson - Phạm Nguyên Cần(dịch)

Kích thước : 23.71 MB

Số trang : 86

Quản trị bán hàng

 • James M.Comer - Lê Thị Hiệp Thương & Nguyễn Việt Quyên (dịch)

Kích thước : 164.76 MB

Số trang : 242

Phương pháp quảng cáo thực nghiệm

 • John Caples

Kích thước : 41.18 MB

Số trang : 284

Bí quyết kinh doanh trên mạng

 • Phan Lan

Kích thước : 16.73 MB

Số trang : 342

Kỹ thuật bán hàng

 • Hoàng Hải - Thanh Tùng

Kích thước : 124.00 MB

Số trang : 416

Giáo trình Marketing (dùng cho trình độ cao đẳng nghề)

 • Đồng Thị Vân Hồng

Kích thước : 5.08 MB

Số trang : 145

Giáo trình Marketing cơ bản

 • Trần Minh Đạo

Kích thước : 34.25 MB

Số trang : 411

Giáo trình marketing kỹ nghệ

 • Nguyễn Quốc Tuấn

Kích thước : 656.51 KB

Số trang : 73

Giáo trình hành vi người tiêu dùng

 • Vũ Huy Thông(chủ biên) - Nguyễn Ngọc Quang - Nguyễn Thị Tâm - Phạm Thị Huyền - Phạm Hồng Hoa

Kích thước : 9.33 MB

Số trang : 429

Hành vi người tiêu dùng

 • Nguyễn Xuân Lãn - Phạm Thị Lan Hương - Đường Thị Liên Hà

Kích thước : 73.01 MB

Số trang : 337

Giáo trình quản lý chất lượng

 • Ngô Phúc Hạnh

Kích thước : 49.04 MB

Số trang : 322

Giáo trình văn hóa kinh doanh

 • Dương Thị Liễu

Kích thước : 46.13 MB

Số trang : 290

Môi giới và kinh doanh Bất động sản

 • Bùi Mạnh Hùng

Kích thước : 17.18 MB

Số trang : 159

Giá và chiến lược giá

 • Chương trình phát triển dự án Mê Kông

Kích thước : 2.38 MB

Số trang : 84

Tiếp thị trực tuyến trong kỷ nguyên mới

 • Brian Halligan - Dharmesh Shah

Kích thước : 5.81 MB

Số trang : 293

Làm thế nào để trở thành nhân viên tiếp thị xuất sắc

 • Hải Yến

Kích thước : 28.86 MB

Số trang : 266

Trang 1/1 Tổng số : 22