logo
Giáo trình

Kỹ năng - Trang 1

Trang 1/4 Tổng số : 81

Trang

Đạo của quản lý

 • Lê Hồng Lôi

Trau dồi ý chí

 • Claude Maillard - Văn Lang(dịch)

Để đạt được thỏa thuận Thương lượng thành công mà không bị thua thiệt

 • Roger Fisher - William Ury - Đặng Xuân Dũng, Nguyễn Hồng Thạch(dịch)

Tư duy thông minh

 • John G. Miller - Thu Quỳnh, Thế Lâm, Ngọc Hân(dịch)

Quản lý trong thế kỷ 21

 • Subir Chowdhury - Lê Minh Hồng(dịch)

Chăm sóc và nuôi dạy con toàn tập

 • Dr. Miriam Stoppard - Nguyễn Lân Đính(dịch)

Đọc vị bất kỳ ai

 • David J.Lieberman - Quỳnh Lê(dịch) - Trần Vũ Nhân(hiệu đính)

Sổ tay thợ Hàn

 • Nguyễn Bá An

Những đế chế độc quyền thời hiện đại

 • Alex Moazed - Nicholas L. Johnson - Lại Thị Hồng Vân(dịch)

Phát triển kỹ năng dạy học hợp tác cho giáo viên Trung học cơ sở

 • Nguyễn Thành Kỉnh

Kích thước : 28.37 MB

Số trang : 130

Nghệ thuật thông tin

 • Line Ross

Kích thước : 3.22 MB

Số trang : 135

Phương pháp đọc sách hiệu quả : tác phẩm kinh điển về cách đọc sách thông minh

 • Mortimer J. Adler - Charles Van Doren

Kích thước : 85.08 MB

Số trang : 361

Thế giới lọc lừa - Tìm kiếm sự thật trong một thế giới hỗn loạn

 • Brooks Jackson - Kathleen Hall Jamieson

Kích thước : 76.36 MB

Số trang : 334

Khái niệm và quản lý rủi ro

 • Đỗ Hoài Nam - Stéphane LAGRÉE

Kích thước : 58.75 MB

Số trang : 392

Đạo của quản lý

 • Lê Hồng Lôi

Kích thước : 138.57 MB

Số trang : 654

Trau dồi ý chí

 • Claude Maillard - Văn Lang(dịch)

Kích thước : 14.28 MB

Số trang : 226

Italy đi rồi sẽ đến: Cẩm nang du học Italy

 • Fanara Lê

Kích thước : 51.43 MB

Số trang : 273

Kỹ thuật quản lý chất lượng cơ bản

 • Hà Xuân Quang - Trần Xuân Ngọc

Kích thước : 2.49 MB

Số trang : 85

Những kỹ năng cần thiết khi đi du lịch dã ngoại

 • Bảo Minh

Kích thước : 12.64 MB

Số trang : 159

Giáo dục nhân cách thanh thiếu niên

 • Sean Covey - Trí Việt và Quốc Hùng(dịch)

Kích thước : 4.90 MB

Số trang : 233

Bụt là hình hài, Bụt là tâm thức

 • Thích Nhất Hạnh

Kích thước : 1.40 MB

Số trang : 155

Để đạt được thỏa thuận Thương lượng thành công mà không bị thua thiệt

 • Roger Fisher - William Ury - Đặng Xuân Dũng, Nguyễn Hồng Thạch(dịch)

Kích thước : 12.29 MB

Số trang : 251

Tư duy thông minh

 • John G. Miller - Thu Quỳnh, Thế Lâm, Ngọc Hân(dịch)

Kích thước : 24.14 MB

Số trang : 160

Quản lý trong thế kỷ 21

 • Subir Chowdhury - Lê Minh Hồng(dịch)

Kích thước : 12.07 MB

Số trang : 387

Bí quyết làm giàu của Napoleon Hill

 • Napoleon Hill

Kích thước : 14.71 MB

Số trang : 225

Chăm sóc và nuôi dạy con toàn tập

 • Dr. Miriam Stoppard - Nguyễn Lân Đính(dịch)

Kích thước : 43.34 MB

Số trang : 340

Đọc vị bất kỳ ai

 • David J.Lieberman - Quỳnh Lê(dịch) - Trần Vũ Nhân(hiệu đính)

Kích thước : 53.62 MB

Số trang : 225

Con đường đi đến thành công

 • Nguyễn Gia Linh

Kích thước : 14.26 MB

Số trang : 506

Sổ tay thợ Hàn

 • Nguyễn Bá An

Kích thước : 5.89 MB

Số trang : 282

Những đế chế độc quyền thời hiện đại

 • Alex Moazed - Nicholas L. Johnson - Lại Thị Hồng Vân(dịch)

Kích thước : 2.93 MB

Số trang : 375

Kỹ thuật đàm phán thương mại Quốc tế

 • Nguyễn Xuân Thơm(chủ biên) - Nguyễn Văn Hồng

Kích thước : 8.02 MB

Số trang : 219

Dân chủ kinh tế thị trường và phát triển - góc nhìn từ châu Á

 • Farrukh Iqbal - Jong-ll You

Kích thước : 5.73 MB

Số trang : 237

Trang 1/4 Tổng số : 81