logo

Tags Khác

Ngẫu nhiên

Giáo trình

Pháp lý - Trang 1

Trang 1/4 Tổng số : 86

Trang

Giáo trình luật sở hữu trí tuệ Việt Nam

 • Phùng Trung Lập(chủ biên) - Kiều Thị Thanh - Phạm Văn Tuyết - Trần Thị Huệ

Hiến pháp 2013 và những điểm mới quan trọng

 • Lý Bá Toàn

Kích thước : 104.80 MB

Số trang : 384

Hành chính công và quản lý hiệu quả Chính phủ

 • NXB Lao Động

Kích thước : 89.75 MB

Số trang : 458

Những điều cần biết về di chúc và lập di chúc

 • Tiến Thành

Kích thước : 454.29 KB

Số trang : 124

Khung đánh giá tổng hợp công cụ hoàn thiện hoạt động của cơ quan nhà nước

 • Nguyễn Thị Thu Vân

Kích thước : 25.63 MB

Số trang : 140

Pháp lệnh giống vật nuôi

 • NXB Chính trị Quốc Gia

Kích thước : 8.31 MB

Số trang : 31

Văn bản hướng dẫn thực hiện quy chế đấu thầu

 • NXB Xây dựng

Kích thước : 5.72 MB

Số trang : 219

Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép, hạn chế và cấm sử dụng ở Việt Nam

 • Bộ Nông Nghiệp và phát triển nông thôn

Kích thước : 5.55 MB

Số trang : 81

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về viễn thông

 • Bộ Thông Tin và Truyền thông

Kích thước : 19.02 MB

Số trang : 804

Cẩm nang kiểm toán viên

 • Nguyễn Đình Hựu

Kích thước : 93.59 MB

Số trang : 457

Hướng dẫn thực hành chế độ kế toán doanh nghiệp - Quyển 1

 • Bộ Tài Chính

Kích thước : 161.21 MB

Số trang : 735

Hỏi đáp về quy chế dân chủ tại phường, xã

 • Lê Đức Tiết

Kích thước : 10.45 MB

Số trang : 102

Luật hôn nhân và gia đình

 • NXB Chính trị quốc gia

Kích thước : 5.53 MB

Số trang : 62

37 Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam áp dụng 1/1/2014

 • Bộ Tài Chính

Kích thước : 135.35 MB

Số trang : 529

Giáo trình luật sở hữu trí tuệ Việt Nam

 • Phùng Trung Lập(chủ biên) - Kiều Thị Thanh - Phạm Văn Tuyết - Trần Thị Huệ

Kích thước : 7.65 MB

Số trang : 253

Giáo trình pháp chế Thư Viện - Thông Tin

 • Bùi Loan Thùy

Kích thước : 7.92 MB

Số trang : 341

Giáo trình tư pháp quốc tế

 • Bùi Xuân Nhự

Kích thước : 84.41 MB

Số trang : 397

Giáo trình điều hành công sở hành chính nhà nước

 • Nguyễn Văn Thâm - Nguyễn Thị La - Phạm Thị Hương

Kích thước : 11.61 MB

Số trang : 60

Các văn bản của đảng và nhà nước về phát triển khoa học và công nghệ (1981 - 2001)

 • Ban Khoa Giáo Trung Ương

Kích thước : 10.71 MB

Số trang : 448

Trang 1/4 Tổng số : 86