logo
Giáo trình

Giáo viên - Trang 1

Trang 1/4 Tổng số : 75

Trang

Các phương pháp dạy học hiệu quả: classrom instruction that works

 • Robert J. Marzano - Debra J. Pickering - Jane E. Pollock - Nguyễn Thị Hồng Văn(dịch)

Dạy học tích hợp Hóa Học - Vật Lý - Sinh Học

 • Trần Trung Ninh(chủ biên) - Phan Thị Thanh Hội - Nguyễn Văn Biên - Đặng Thị Thuận An

Phát triển kỹ năng dạy học hợp tác cho giáo viên Trung học cơ sở

 • Nguyễn Thành Kỉnh

Kích thước : 28.37 MB

Số trang : 130

Một số đặc điểm giao tiếp của học sinh dân tộc Tày, Nùng

 • Phùng Thị Hằng

Kích thước : 59.60 MB

Số trang : 183

Giáo án tham khảo chương trình giáo dục trẻ 4-5 tuổi

 • Nguyễn Thị Hoài An(chủ biên)

Kích thước : 31.14 MB

Số trang : 137

Đề cương bài giảng giáo dục mầm non

 • Hà Thị Kim Linh

Kích thước : 18.46 MB

Số trang : 91

Phát triển chương trình đào tạo giáo viên để đáp ứng yêu cầu xã hội

 • Nguyễn Khải Hoàn(chủ biên)

Kích thước : 52.62 MB

Số trang : 219

Giáo trình Kiểm tra đánh giá trong giáo dục

 • Nguyễn Công Khanh(chủ biên) - Đào Thị Oanh

Kích thước : 69.15 MB

Số trang : 281

Dạy học theo định hướng hình thành và phát triển năng lực người học ở trường phổ thông

 • Lê Đình Trung - Phan Thị Thanh Hội

Kích thước : 45.53 MB

Số trang : 168

Các phương pháp dạy học hiệu quả: classrom instruction that works

 • Robert J. Marzano - Debra J. Pickering - Jane E. Pollock - Nguyễn Thị Hồng Văn(dịch)

Kích thước : 58.53 MB

Số trang : 224

Phương pháp kể sáng tạo truyện cổ tích thần kì cho trẻ mẫu giáo

 • Hà Nguyễn Kim Giang

Kích thước : 58.07 MB

Số trang : 225

Chương trình tiếp cận năng lực và đánh giá năng lực người học

 • Nguyễn Thị Lan Phương

Kích thước : 142.26 MB

Số trang : 465

Tuyển tập thơ ca, truyện kể, câu đố cho trẻ mầm non theo chủ đề

 • Thúy Quỳnh - Phương Thảo (tuyển chọn)

Kích thước : 66.22 MB

Số trang : 435

Dạy học tích hợp Hóa Học - Vật Lý - Sinh Học

 • Trần Trung Ninh(chủ biên) - Phan Thị Thanh Hội - Nguyễn Văn Biên - Đặng Thị Thuận An

Kích thước : 55.88 MB

Số trang : 245

Sư phạm tương tác một tiếp cận khoa học thần kinh về học và dạy

 • Madeleine Roy - Jean - Marc Denommé - Trịnh Văn Minh, Đặng Hoàng Minh, Nguyễn Chí Thành(dịch)

Kích thước : 63.56 MB

Số trang : 297

Giáo trình Phát triển ngôn ngữ tuổi Mầm non

 • Đinh Hồng Thái

Kích thước : 58.72 MB

Số trang : 248

Phương pháp dạy học hình học ở trường trung học phổ thông

 • Lê Thị Hoài Châu

Kích thước : 47.39 MB

Số trang : 215

Phương pháp giảng dạy môn toán ở trường phổ thông

 • Lê Văn Tiến

Kích thước : 48.33 MB

Số trang : 214

Giáo trình bồi dưỡng tổ trưởng chuyên môn trường Tiểu học

 • Mai Quang Tâm

Kích thước : 84.30 MB

Số trang : 366

Trang 1/4 Tổng số : 75