logo
Giáo trình

Xã hội - Trang 1

Trang 1/8 Tổng số : 176

Trang

Chính trị học những vấn đề lý luận và thực tiễn

 • Nguyễn Văn Huyên(chủ biên) - Lưu Văn Quảng - Phạm Đức Thăng - Tống Đức Thảo

Nhân tài với tương lai đất nước

 • Nguyễn Đắc Hung(siêu tầm và biên soạn)

Bảo trợ xã hội cho những nhóm thiệt thòi ở Việt Nam

 • Lê Bạch Dương - Đặng Nguyên Anh - Khuất Thu Hồng - Lê Hoài Trung - Robert Leroy Bach

Giáo trình thống kê xã hội học

 • Đào Hữu Hồ

Kích thước : 8.96 MB

Số trang : 210

Lịch sử Thánh Chiến

 • Jacques G. Ruelland

Kích thước : 28.97 MB

Số trang : 145

Lực lượng sản xuất mới và kinh tế tri thức

 • Vũ Đình Cự - Trần Xuân Sầm

Kích thước : 5.38 MB

Số trang : 313

Chính trị học những vấn đề lý luận và thực tiễn

 • Nguyễn Văn Huyên(chủ biên) - Lưu Văn Quảng - Phạm Đức Thăng - Tống Đức Thảo

Kích thước : 118.05 MB

Số trang : 461

Xây dựng và bảo vệ Hiến pháp kinh nghiệm thế giới và Việt Nam

 • Nguyễn Mạnh Hùng - Lưu Đức Quang - Nguyễn Văn Trí

Kích thước : 76.02 MB

Số trang : 317

Nhân tài với tương lai đất nước

 • Nguyễn Đắc Hung(siêu tầm và biên soạn)

Kích thước : 101.97 MB

Số trang : 724

Trung Quốc năm 2007 - 2008

 • Đỗ Tiến Sâm

Kích thước : 8.88 MB

Số trang : 443

Tư vấn hướng dẫn học nghề và việc làm

 • Tổng cục dạy nghề

Kích thước : 102.71 MB

Số trang : 298

Phát triển chương trình đào tạo giáo viên để đáp ứng yêu cầu xã hội

 • Nguyễn Khải Hoàn(chủ biên)

Kích thước : 52.62 MB

Số trang : 219

Internet : Mạng lưới xã hội và sự thể hiện bản sắc

 • Nguyễn Thị Phương Châm

Kích thước : 75.43 MB

Số trang : 325

Các hệ thống thông tin quản lý

 • Đoàn Phan Tân

Kích thước : 63.14 MB

Số trang : 280

Văn bản pháp luật về hỗ trợ người nghèo

 • NXB Chính trị Quốc Gia

Kích thước : 15.49 MB

Số trang : 411

Lí luận dạy học hiện đại : Cơ sở đổi mới mục tiêu, nội dung và phương pháp dạy học

 • Bernd Meier - Nguyễn Văn Cường

Kích thước : 58.88 MB

Số trang : 233

Giáo dục đại học : quan điểm và giải pháp

 • Lê Đức Ngọ

Kích thước : 62.60 MB

Số trang : 274

Lễ cấp sắc môn phái then nữ phía tây của dân tộc Tày tỉnh Cao Bằng

 • Nguyễn Thiên Tứ(giới thiệu, sưu tầm & biên soạn)

Kích thước : 92.09 MB

Số trang : 579

Những tranh luận mới của các học giả Nga về Chủ nghĩa xã hội

 • Tạ Ngọc Tấn

Kích thước : 131.95 MB

Số trang : 425

Hướng dẫn ôn thi môn lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

 • Nguyễn Trọng Phúc

Kích thước : 102.59 MB

Số trang : 372

Việt Nam các tỉnh và thành phố

 • Lê Thông

Kích thước : 318.49 MB

Số trang : 1096

Bảo trợ xã hội cho những nhóm thiệt thòi ở Việt Nam

 • Lê Bạch Dương - Đặng Nguyên Anh - Khuất Thu Hồng - Lê Hoài Trung - Robert Leroy Bach

Kích thước : 65.10 MB

Số trang : 282

Marketing trong hoạt động khai thác bảo hiểm

 • Nhiều tác giả

Kích thước : 18.72 MB

Số trang : 105

Trang 1/8 Tổng số : 176