logo
Giáo trình

Viễn Thông - Trang 1

Trang 1/3 Tổng số : 64

Trang

Kỹ thuật Radar và định vị bằng vệ tinh

 • Đỗ Trọng Tuấn(chủ biên) - Hán Trọng Thanh - Hà Duyên Trung - Phương Xuân Quang - Phạm Văn Tuân

Viba số - tập 2

 • Bùi Thiện Minh(chủ biên) - Trần Hồng Quân - Cao Phán - Trần Hoàng Lương

Viba số - tập 1

 • Bùi Thiện Minh(chủ biên) - Trần Hồng Quân - Cao Phán - Trần Hoàng Lương

Mạng máy tính

 • Ngạc Văn An(chủ biên) - Đặng Hùng - Nguyễn Đăng Lâm - Đỗ Trung Kiên

Giáo trình mạng và truyền dữ liệu

 • Nguyễn Ngọc Cương - Phạm Ngọc Lãng

Công cụ phân tích Wavelet và ứng dụng trong Matlab

 • Nguyễn Hoàng Hải - Nguyễn Việt Anh - Phạm Minh Toàn - Hà Trần Đức

Thông tin số

 • Nguyễn Viết Kính - Trịnh Anh Vũ

Truyền tin số và sửa lỗi dữ liệu truyền

 • Thái Hồng Nhị - Phạm Văn Bình - Nguyễn Đăng Tiến

Kích thước : 7.55 MB

Số trang : 321

Quản lý bưu chính Lý thuyết và ứng dụng - tập 2

 • Ao Thu Hoài

Kích thước : 16.31 MB

Số trang : 257

Kỹ thuật Radar và định vị bằng vệ tinh

 • Đỗ Trọng Tuấn(chủ biên) - Hán Trọng Thanh - Hà Duyên Trung - Phương Xuân Quang - Phạm Văn Tuân

Kích thước : 14.49 MB

Số trang : 181

Viba số - tập 2

 • Bùi Thiện Minh(chủ biên) - Trần Hồng Quân - Cao Phán - Trần Hoàng Lương

Kích thước : 54.29 MB

Số trang : 312

Viba số - tập 1

 • Bùi Thiện Minh(chủ biên) - Trần Hồng Quân - Cao Phán - Trần Hoàng Lương

Kích thước : 75.78 MB

Số trang : 405

Hệ thống văn bản pháp luật mới về quản lý tài chính hành chính sự nghiệp

 • Nhà Xuất bản lao động xã hội

Kích thước : 8.26 MB

Số trang : 200

Các tổng đài đa dịch vụ trên mạng viễn thông thế hệ sau

 • Lê Ngọc Giao(chủ biên)

Kích thước : 86.75 MB

Số trang : 408

Mô phỏng hệ thống viễn thông và ứng dụng Matlab

 • Nguyễn Viết Đảm

Kích thước : 77.16 MB

Số trang : 250

Ăng ten thông minh giải pháp cho thông tin di động trong tương lai

 • Nguyễn Mạnh Hải

Kích thước : 23.92 MB

Số trang : 137

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về viễn thông

 • Bộ Thông Tin và Truyền thông

Kích thước : 19.02 MB

Số trang : 804

Các giải pháp công nghệ mới trong mạch gói & Burst Quang

 • Cao Hồng Sơn - Đặng Thế Ngọc

Kích thước : 5.62 MB

Số trang : 231

Mạng máy tính

 • Ngạc Văn An(chủ biên) - Đặng Hùng - Nguyễn Đăng Lâm - Đỗ Trung Kiên

Kích thước : 91.37 MB

Số trang : 263

Bán hàng và quản trị bán hàng của các doanh nghiệp Bưu điện

 • Nguyễn Thượng Thái

Kích thước : 7.72 MB

Số trang : 295

Giáo trình mạng doanh nghiệp

 • Vũ Khánh Quý

Kích thước : 2.34 MB

Số trang : 149

Nhập môn xử lý tín hiệu số

 • Nguyễn Lâm Đông

Kích thước : 7.33 MB

Số trang : 253

Giáo trình thông tin di động thế hệ ba

 • Nguyễn Phạm Anh Dũng

Kích thước : 115.38 MB

Số trang : 205

Giáo trình tổng đài điện tử số

 • Nguyễn Thị Thu Thủy

Kích thước : 4.62 MB

Số trang : 249

Giáo trình mạng và truyền dữ liệu

 • Nguyễn Ngọc Cương - Phạm Ngọc Lãng

Kích thước : 7.28 MB

Số trang : 279

Lý thuyết và kỹ thuật Anten

 • Phan Anh

Kích thước : 40.21 MB

Số trang : 546

Công cụ phân tích Wavelet và ứng dụng trong Matlab

 • Nguyễn Hoàng Hải - Nguyễn Việt Anh - Phạm Minh Toàn - Hà Trần Đức

Kích thước : 23.79 MB

Số trang : 457

Giáo trình chuyển mạch và định tuyến

 • Trần Quốc Việt

Kích thước : 9.25 MB

Số trang : 455

Thông tin số

 • Nguyễn Viết Kính - Trịnh Anh Vũ

Kích thước : 13.17 MB

Số trang : 213

Chuyển mạch nhãn đa giao thức MPLS

 • Trần Công Hùng

Kích thước : 7.10 MB

Số trang : 296

Trang 1/3 Tổng số : 64