logo
  • Đảng lãnh đạo xây dựng và phát triển văn hóa trong thời kỳ đổi mới

Đảng lãnh đạo xây dựng và phát triển văn hóa trong thời kỳ đổi mới

Tác giả
Nguyễn Danh Tiên

Số lượt xem : 357

Số lượt download : 43

Ngày upload : 08/12/2023

Ngày cập nhật : 27/05/2024

Tags : Chính trị Nhà Nước Tham khảo Văn Hóa Chính sách

Kích thước : 72.38 MB

Số trang : 340

Ngay từ khi được thành lập đến nay, Đảng ta luôn nhận thức rằng văn hóa dù ở khía cạnh rộng hẹp khác nhau đều hướng đến tính nhân sinh của nó như một nhân tố quan trọng, một mặt trận không thể thiếu trong sự nghiệp cách mạng của mình.

Đề cương văn hóa Việt Nam ra đời năm 1943 đánh dấu một sự kiện quan trọng trên lĩnh vực văn hóa, trong đó để cập ba vấn đề chủ yếu là tư tưởng, học thuật và nghệ thuật. Ngay từ lúc đó quan điểm của Đảng ta đối với vấn đề văn hóa rất rõ ràng với ba vẫn đề lớn: Mặt trận văn hóa là một trong ba mặt trận (kinh tế, chính trị, văn hóa) ở đó người cộng sản phải hoạt động, không phải chỉ làm cách mạng chính trị mà còn phải làm cách mạng văn hóa nữa; có lãnh đạo được phong trào văn hóa, Đảng mới ảnh hưởng được dư luận, việc tuyên truyền của Đảng mới có hiệu quả. Từ đó đến nay, dù trong điều kiện và hoàn cảnh nào, Đảng ta luôn xem văn hóa là một trong những mặt trận chủ yếu cần có sự lãnh đạo sáng suốt và sâu sắc để góp phần vào sự thành công trong cuộc đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước. Đặc biệt, có những thời điểm Đảng ta khẳng định cách mạng trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa là hết sức quan trọng, thậm chí phải đi trước các cuộc cách mạng khác để dưa đến thắng lợi toàn diện cho cách mạng Việt Nam.

Từ khi thực hiện đường lối đổi mới đến nay, Đảng ta vẫn luôn quan tâm đến vẫn dễ xây dựng và phát triển nền văn hóa tiên tiến, dậm đà bản sắc dân tộc. Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) năm 1998 đánh dấu sự phát triển to lớn của văn hóa không chỉ dừng lại ở tư duy lý luận mà còn ở giá trị thực tiễn của nó. Nghị quyết đã xây dựng năm quan điểm chỉ đạo quan trọng, mười nhiệm vụ và bốn giải pháp lớn về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đảm đà bản sắc dân tộc.

Hơn một phần tư thế kỷ qua, trong quá trình lãnh đạo xây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam, đường lối của Đảng ta trong lĩnh vực văn hóa không tách rời các lĩnh vực khác mà ngày càng gắn kết hơn, đặc biệt là với chính trị và kinh tế Đảng ta thừa nhận vai trò to lớn của văn hóa đối với kinh tế và chính trị, và điều này đã được Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 10 (khóa IX) kết luận: Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng, chỉnh đốn Đảng là then chốt và phát triển văn hóa - nền tảng tinh thần của xã hội. Có thể nói, từ khi ra đời cho đến nay, nhất là từ khi thực hiện đường lối đổi mới, đường lỗi văn hóa của Đảng Cộng sản Việt Nam đã có sự hoàn thiện và phát triển không ngừng. Vai trò to lớn của văn hóa đã được thể hiện rất rõ trong từng thời điểm cách mạng cụ thể. Văn hóa đã góp phần quan trọng vào việc tăng cường sự thông nhất trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội. Đây chính là thành tựu to lớn nhất của sự nghiệp văn hóa của Đảng.

Nhằm giúp bạn dọc có thêm tài liệu nghiên cứu về quả trình Đảng lãnh đạo xây dựng và phát triển văn hóa trong thời kỳ đổi mới từ năm 1986 đến nay, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn sách Đảng lành đạo xây dựng và phát triển văn hóa trong thời kỳ đổi mới của TS. Nguyễn Danh Tiên.

Nội dung cuốn sách gồm:

Chương I: Đảng lãnh đạo xây dựng và phát triển văn hóa trong những năm đất nước tiến hành sự nghiệp đổi mới toàn diện (từ năm 1986 đến tháng 6-1996).

Chương II: Đảng lãnh đạo xây dựng và phát triển văn hóa trong những năm đầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (tháng 6-1996 đến năm 2001).

Chương III: Đảng lãnh đạo xây dựng và phát triển văn hóa trong thập kỷ đầu thế kỷ XXI.

Chương IV: Một số thành tựu, hạn chế và kinh nghiệm trong quá trình Đảng lãnh đạo xây dựng và phát triển văn hóa trong thời kỳ đổi mới.

Xin giới thiệu cuốn sách với bạn đọc.

Tháng 01 năm 2012

NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA - SỰ THẬT

 

Giáo trình khác

Gợi ý cho bạn

Bí quyết tập luyện chạy bộ cho người mới bắt đầu
09 Tháng 06

Bí quyết tập luyện chạy bộ cho người mới bắt đầu

Chạy bộ là một hình thức tập luyện đơn giản nhưng vô cùng hiệu quả để cải thiện sức khỏe và tăng cường thể lực. Đối với người mới bắt đầu, bước đầu tiên là quan trọng nhất và đòi hỏi một sự chuẩn bị cẩn thận để tránh chấn thương và duy trì động lực. Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá những bí quyết tập luyện chạy bộ cho người mới bắt đầu.

CEO thành công chia sẻ 10 cách Quản lý Thời gian hiệu quả giúp tạo cảm hứng cho các bạn trẻ
20 Tháng 07

CEO thành công chia sẻ 10 cách Quản lý Thời gian hiệu quả giúp tạo cảm hứng cho các bạn trẻ

Chào mừng bạn đến với blog của chúng tôi! Hôm nay, chúng tôi có cơ hội đặc biệt để nghe những lời khuyên quý báu từ một CEO thành công với kinh nghiệm dày dặn về quản lý thời gian và thành công trong sự nghiệp. Hãy cùng tôi trải nghiệm những cách hiệu quả giúp bạn trẻ tận dụng thời gian một cách thông minh và đạt được hiệu suất cao trong cuộc sống.

Công nghệ Blockchain hỗ trợ trao đổi năng lượng bền vững cho các xe điện (EVs)
03 Tháng 08

Công nghệ Blockchain hỗ trợ trao đổi năng lượng bền vững cho các xe điện (EVs)

Công nghệ Blockchain đang cách mạng hóa cách năng lượng được trao đổi và giao dịch giữa các xe điện (EVs), mở ra con đường cho một tương lai bền vững hơn. Công nghệ đổi mới này cung cấp cơ chế theo dõi và chịu trách nhiệm mạnh mẽ, góp phần quan trọng vào nỗ lực giảm lượng khí thải carbon toàn cầu.

Tại sao bạn nên ăn chay trường kỳ?
18 Tháng 10

Tại sao bạn nên ăn chay trường kỳ?

Bạn có biết rằng việc ăn chay trường kỳ không chỉ giúp bạn cải thiện sức khỏe, mà còn góp phần bảo vệ môi trường và động vật? Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu cho bạn những lợi ích tuyệt vời của việc ăn chay trường kỳ, cũng như những mẹo để duy trì thói quen này.

Cơ Thể Tự Chữa Lành: Khám phá Sức Mạnh Tự Nhiên Trong Chúng Ta
06 Tháng 06

Cơ Thể Tự Chữa Lành: Khám phá Sức Mạnh Tự Nhiên Trong Chúng Ta

Trong cuộc sống hối hả và áp lực hiện nay, chúng ta thường dễ mắc các vấn đề sức khỏe và trở nên phụ thuộc vào các biện pháp y tế truyền thống. Nhưng bạn có biết rằng cơ thể chúng ta có khả năng tự chữa lành và phục hồi? Trong bài blog này, chúng ta sẽ khám phá sức mạnh của cơ thể tự chữa lành và cách tận dụng nó để duy trì và nâng cao sức khỏe của chúng ta.

Quy luật 37% là gì?
21 Tháng 04

Quy luật 37% là gì?

Thống kê học có nhiều quy luật và hằng số chẳng những rất thú vị mà còn gây ngạc nhiên. Chúng ta đã biết những trị số 0.05 để tuyên bố một khám phá, hay hằng số 1.96 của phân bố chuẩn có ảnh hưởng đến cuộc sống như thế nào. Nhưng có lẽ ít ai biết được quy luật 37%. Đây là một quy luật mới được tái khám phá, nhưng có nhiều ứng dụng trong y khoa, khoa học, tìm nhân viên, thậm chí... tình yêu.

Sự xuất hiện của BadBazaar Android Spyware - Đe dọa người dùng Signal và Telegram
31 Tháng 08

Sự xuất hiện của BadBazaar Android Spyware - Đe dọa người dùng Signal và Telegram

Trong thời kỳ số hóa ngày càng mở rộ, nguy cơ về an ninh mạng ngày càng gia tăng. Mới đây, các chuyên gia an ninh đã phát hiện ra sự hiện diện của phần mềm độc hại Android mang tên BadBazaar. Điều đáng lo ngại là BadBazaar đã được phân phối thông qua các ứng dụng giả mạo của Signal và Telegram trên cửa hàng Google Play Store và Samsung Galaxy Store. Hãy cùng điểm qua những phát hiện quan trọng từ cuộc nghiên cứu này.

Tỷ Phú Elon Musk Sử Dụng Câu Hỏi Phỏng Vấn Để Phát Hiện Ứng Viên Thật Thà
14 Tháng 08

Tỷ Phú Elon Musk Sử Dụng Câu Hỏi Phỏng Vấn Để Phát Hiện Ứng Viên Thật Thà

Trong quá trình tham gia phỏng vấn nhân sự, tỷ phú Elon Musk đã tiết lộ một chiêu thức hiệu quả giúp ông nhanh chóng nhận ra ứng viên có thái độ thật thà hay chỉ đang nói dối. Với sự sở hữu của nhiều tập đoàn lớn, Elon Musk không xa lạ với quá trình tuyển dụng nhân sự và anh chia sẻ về cách anh tiếp cận trong việc đặt câu hỏi cho các ứng viên.