logo
Giáo trình

Văn phòng - Trang 1

Trang 1/2 Tổng số : 40

Trang

Giáo trình tin học đại cương

 • Trần Đình Khang(chủ biên) - Nguyễn Linh Giang - Đỗ Văn Uy - Nguyễn Hồng Phương

Giáo trình hành chính văn phòng trong cơ quan nhà nước

 • Lưu Kiếm Thanh(chủ biên) - Bùi Xuân Lự - Lê Đình Chúc

Giáo trình nghiệp vụ thư ký

 • Nguyễn Văn Hậu - Hoàng Thị Hoài Hương - Nguyễn Thị Hồng - Lê Ngọc Hồng

Tự học Visual Basic & Bài tập thực hành

 • Hoàn Vũ(biên dịch)

Kích thước : 7.83 MB

Số trang : 222

Biên tập ngôn ngữ sách và báo chí

 • Nguyễn Trọng Báu

Kích thước : 6.25 MB

Số trang : 156

Căn bản Excel cho người làm kế toán

 • Võ Đức Minh - Trương Hữu Nghĩa

Kích thước : 128.01 MB

Số trang : 597

Quản trị cơ sở dữ liệu với Visual Basic 6.0 - Phần nâng cao

 • Ông Văn Thông

Kích thước : 387.82 MB

Số trang : 326

Quản trị cơ sở dữ liệu với Visual Basic 6.0 - Phần căn bản

 • Ông Văn Thông

Kích thước : 263.92 MB

Số trang : 218

Giáo trình tin học đại cương

 • Trần Đình Khang(chủ biên) - Nguyễn Linh Giang - Đỗ Văn Uy - Nguyễn Hồng Phương

Kích thước : 50.59 MB

Số trang : 251

Nghiệp vụ thư ký - Hành chính quản trị, kế toán

 • Vivien Worsdall - Lê Thị Hoài Hải(dịch) - Phạm Đình Phương(Hiệu đính)

Kích thước : 25.40 MB

Số trang : 207

Giáo trình phát triển ứng dụng trong quản lý

 • Trịnh Hoài Sơn

Kích thước : 9.36 MB

Số trang : 377

Các mẹo hay khi sử dụng máy vi tính

 • Phạm Hưng(biên soạn)

Kích thước : 17.89 MB

Số trang : 251

Tự học Excel 2007 trong 10 tiếng

 • Trí Việt - Hà Thành

Kích thước : 22.21 MB

Số trang : 255

Giáo trình hành chính văn phòng trong cơ quan nhà nước

 • Lưu Kiếm Thanh(chủ biên) - Bùi Xuân Lự - Lê Đình Chúc

Kích thước : 41.51 MB

Số trang : 196

Giáo trình nghiệp vụ thư ký

 • Nguyễn Văn Hậu - Hoàng Thị Hoài Hương - Nguyễn Thị Hồng - Lê Ngọc Hồng

Kích thước : 35.10 MB

Số trang : 149

Giáo trình thủ tục hành chính

 • Học Viện Hành Chính

Kích thước : 37.14 MB

Số trang : 156

Giáo trình tin học đại cương (dành cho sinh viên các nghành kinh tế)

 • Tạ Minh Châu

Kích thước : 238.20 MB

Số trang : 387

Giáo trình Văn bản và phương pháp soạn thảo văn bản trong quản lý

 • Nguyễn Mạnh Hiển

Kích thước : 151.48 MB

Số trang : 300

Sinh tồn với cạnh tranh khốc liệt ở văn phòng

 • Phương Chi(dịch)

Kích thước : 12.15 MB

Số trang : 110

Hệ thống các chuẩn mực kế toán kiểm toán mới của Việt Nam

 • Huỳnh Minh Nhị - Nguyễn Quang Huy

Kích thước : 144.31 MB

Số trang : 462

Kinh tế xây dựng trong cơ chế thị trường

 • Bùi Mạnh Hùng - Trần Hồng Mai

Kích thước : 186.85 MB

Số trang : 350

Lưu trữ tài liệu các công trình xây dựng

 • Nguyễn Minh Phương

Kích thước : 72.95 MB

Số trang : 336

Trang 1/2 Tổng số : 40