logo
Giáo trình

Phật giáo - Trang 1

Trang 1/2 Tổng số : 48

Trang

Suối reo rừng trúc

 • Thích Nhật Quang

Kinh người áo trắng

 • Thích Hạnh(dịch và chú giải)

Lịch sử phật giáo

 • Edward Conze - Nguyễn Minh Tiến(dịch)

Từ điển thuật ngữ Phật học PĀĻI-ANH-VIỆT

 • Myat Kyaw - San Lwin - Tỳ khưu Đức Hiền(dịch)

Theo dấu chân phật Tám thánh tích phật giáo tại Ấn Độ

 • Shanti Swaroop Bauddh - Tỳ Khưu Đức Hiền(dịch)

Duy Ma Cật sở thuyết

 • Tuệ Sỹ(dịch)

Kinh chú thường tụng

 • Phân viện nghiên cứu phật học Việt Nam

Nữ Đức

 • Trần Tịnh Du

Lịch pháp mật tông Tây Tạng

 • Đại Đức Thích Minh Tông

Thiền phật giáo bốn nền tảng chánh niệm qua ngôn ngữ thông thường

 • Henepola Gunartana - Lê Kim Kha(dịch)

Kích thước : 74.59 MB

Số trang : 240

Hồi sinh - Thực hành đạo phật để chuyển hóa tế bào ung thư

 • Sandy Boucher

Kích thước : 59.49 MB

Số trang : 306

Suối reo rừng trúc

 • Thích Nhật Quang

Kích thước : 37.67 MB

Số trang : 210

Kinh người áo trắng

 • Thích Hạnh(dịch và chú giải)

Kích thước : 784.09 KB

Số trang : 38

Bụt là hình hài, Bụt là tâm thức

 • Thích Nhất Hạnh

Kích thước : 1.40 MB

Số trang : 155

Việt Nam Phật Giáo Sử Luận

 • Nguyễn Lang

Kích thước : 4.20 MB

Số trang : 863

Lịch sử phật giáo

 • Edward Conze - Nguyễn Minh Tiến(dịch)

Kích thước : 1.77 MB

Số trang : 331

Một Trăm Truyện Tích Nhân Duyên Phật Giáo

 • Nguyễn Minh Tiến

Kích thước : 1.79 MB

Số trang : 290

Tư tưởng xã hội trong Kinh điển Phật giáo Nguyên thủy

 • Thích Nguyên Siêu

Kích thước : 1.24 MB

Số trang : 244

Cư trần lạc đạo - tập 2

 • Thích Chân Tuệ

Kích thước : 66.48 MB

Số trang : 356

Đức DaLai Lama nói về chúa Jésus

 • Vĩnh An(dịch)

Kích thước : 68.55 MB

Số trang : 252

Từ điển thuật ngữ Phật học PĀĻI-ANH-VIỆT

 • Myat Kyaw - San Lwin - Tỳ khưu Đức Hiền(dịch)

Kích thước : 399.74 MB

Số trang : 784

Theo dấu chân phật Tám thánh tích phật giáo tại Ấn Độ

 • Shanti Swaroop Bauddh - Tỳ Khưu Đức Hiền(dịch)

Kích thước : 51.58 MB

Số trang : 404

Duy Ma Cật sở thuyết

 • Tuệ Sỹ(dịch)

Kích thước : 7.15 MB

Số trang : 311

Phật giáo Việt Nam tại Châu Âu

 • Thích Như Điển

Kích thước : 37.18 MB

Số trang : 277

Kinh chú thường tụng

 • Phân viện nghiên cứu phật học Việt Nam

Kích thước : 110.40 MB

Số trang : 471

Những ngôi chùa nổi tiếng Việt Nam

 • Nhiều tác giả

Kích thước : 1.73 MB

Số trang : 196

Tam Tạng Pháp Số

 • Thích Nhất Như

Kích thước : 6.45 MB

Số trang : 1695

Nữ Đức

 • Trần Tịnh Du

Kích thước : 304.98 MB

Số trang : 1073

Những ngôi chùa phật giáo Nam Tông của người Khmer ở Đông Nam Bộ

 • Huỳnh Ngọc Thu - Danh Lung - Châu Hoài Thái

Kích thước : 43.17 MB

Số trang : 183

Đạo kỷ nguyên mới

 • Dalai lama

Kích thước : 46.11 MB

Số trang : 234

Lịch pháp mật tông Tây Tạng

 • Đại Đức Thích Minh Tông

Kích thước : 66.32 MB

Số trang : 260

Phật học tinh hoa

 • Nguyễn Duy Cần

Kích thước : 5.99 MB

Số trang : 295

Pháp độ và minh sát diễn giải

 • Acariya Dhammapala

Kích thước : 4.77 MB

Số trang : 254

Trang 1/2 Tổng số : 48