logo
Giáo trình

Báo chí - Trang 1

Trang 1/2 Tổng số : 37

Trang

Gỡ khó cho nông nghiệp, Nông dân, Nông Thôn

 • Báo Nhân Dân

Kích thước : 93.75 MB

Số trang : 296

Nghệ thuật thông tin

 • Line Ross

Kích thước : 3.22 MB

Số trang : 135

Luật xuất bản và văn bản hướng dẫn thi hành

 • NXB chính trị Quốc gia

Kích thước : 15.69 MB

Số trang : 133

Các thể loại báo chí chính luận nghệ thuật

 • Dương Xuân Sơn

Kích thước : 53.59 MB

Số trang : 227

Ký báo chí

 • Đức Dũng

Kích thước : 85.22 MB

Số trang : 278

Thuật ngữ báo chí - truyền thông

 • Phạm Thành Hưng

Kích thước : 70.98 MB

Số trang : 328

Làm báo ở chiến trường : chuyện những người trong cuộc

 • Cao Kim

Kích thước : 45.86 MB

Số trang : 210

Báo chí - những vấn đề lý luận và thực tiễn

 • Hà Minh Đức

Kích thước : 120.32 MB

Số trang : 537

Báo mạng điện tử: Những vấn đề cơ bản

 • Nguyễn Thị Trường Giang

Kích thước : 82.75 MB

Số trang : 360

Lịch sử, văn hóa và ngoại giao văn hóa : Sức sống của quan hệ Việt Nam - Nhật Bản trong bối cảnh mới của quốc tế và khu vực

 • Nguyễn Văn Khánh - Nguyễn Quang Minh - Hoàng Văn Luân - Trần Văn Kham - Trịnh Văn Định

Kích thước : 99.39 MB

Số trang : 149

Biên tập ngôn ngữ sách và báo chí

 • Nguyễn Trọng Báu

Kích thước : 6.25 MB

Số trang : 156

Một số nội dung cơ bản về nghiệp vụ báo chí, xuất bản - tập 2

 • Bộ Thông Tin và Truyền Thông

Kích thước : 115.04 MB

Số trang : 442

Quan điểm của C.Mác. PH. Ăngghen V.I Lenin. Hồ Chí Minh và đảng cộng sản Việt Nam về báo chí

 • Lê Quốc Lý(chủ biên) - Lê Văn Toan - Ngô Kim Ngân - Nguyễn Thị Phương Thảo

Kích thước : 85.10 MB

Số trang : 332

Mắt sáng lòng trong bút sắc(tâm sự nghề báo)

 • Hữu Thọ

Kích thước : 207.75 MB

Số trang : 752

Báo chí dưới góc nhìn thực tiễn

 • Nguyễn Thế Kỷ

Kích thước : 76.76 MB

Số trang : 329

Góp phần chống "Diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận

 • Nguyễn Mạnh Hưởng

Kích thước : 47.12 MB

Số trang : 239

100 bản quy tắc đạo đức nghề báo trên thế giới

 • Nguyễn Thị Trường Giang

Kích thước : 215.31 MB

Số trang : 758

Thư tịch báo chí Việt Nam

 • Tô Huy Rứa

Kích thước : 108.93 MB

Số trang : 607

Quét cầu thang

 • Hữu Thọ

Kích thước : 50.31 MB

Số trang : 260

Quản lý và phát triển thông tin báo chí ở Việt Nam

 • Đỗ Quý Doãn

Kích thước : 93.40 MB

Số trang : 300

Tuyển những bài báo hay Vật lí năm 2010

 • Trần Nghiêm(dịch)

Kích thước : 6.00 MB

Số trang : 183

Thông tấn báo chí - Lý thuyết và kỹ năng

 • Nguyễn Thành Lợi - Phạm Minh Sơn

Kích thước : 66.18 MB

Số trang : 239

Trang 1/2 Tổng số : 37