logo
Giáo trình

Thuỷ khí - Trang 1

Trang 1/1 Tổng số : 10

Giáo trình kỹ thuật thủy khí

 • Vũ Duy Quang(chủ biên) - Phạm Đức Nhuận

Địa lí tự nhiên Đại cương 2 - Khí quyển và thủy quyển

 • Hoàng Ngọc Oanh(chủ biên) - Nguyễn Văn Âu - Lê Thị Ngọc Khanh

Giáo trình kỹ thuật thủy khí

 • Lê Xuân Long(chủ biên) - Vũ Thị Hiền - Đặng Thị Yến

Tính toán khí thực các công trình thủy lợi

 • Nguyễn Chiến

Kích thước : 1.92 MB

Số trang : 70

Giáo trình động lực học sông ngòi

 • Nhiều tác giả

Kích thước : 84.41 MB

Số trang : 284

Thủy khí động lực ứng dụng

 • Hoàng Bá Chư

Kích thước : 11.20 MB

Số trang : 326

Giáo trình kỹ thuật thủy khí

 • Vũ Duy Quang(chủ biên) - Phạm Đức Nhuận

Kích thước : 42.98 MB

Số trang : 332

Sổ tay thiết kế tàu thủy

 • Hồ Quang Long

Kích thước : 9.19 MB

Số trang : 469

Truyền động tự động khí nén

 • Phạm Văn Khảo

Kích thước : 12.00 MB

Số trang : 232

Địa lí tự nhiên Đại cương 2 - Khí quyển và thủy quyển

 • Hoàng Ngọc Oanh(chủ biên) - Nguyễn Văn Âu - Lê Thị Ngọc Khanh

Kích thước : 22.60 MB

Số trang : 219

Giáo trình thủy khí động lực

 • Trần Văn Lịch

Kích thước : 13.91 MB

Số trang : 226

Giáo trình kỹ thuật thủy khí

 • Lê Xuân Long(chủ biên) - Vũ Thị Hiền - Đặng Thị Yến

Kích thước : 40.38 MB

Số trang : 216

Giáo Trình Kỹ Thuật Thủy Khí

 • Hoàng Đức Liên

Kích thước : 3.83 MB

Số trang : 276

Trang 1/1 Tổng số : 10