logo
Giáo trình

nuôi lợn - Trang 1

Trang 1/1 Tổng số : 12

Kỹ thuật nuôi heo rừng lai

 • Việt Chương - Nguyễn Việt Thy

Các bệnh ký sinh trùng và bệnh nội sản khoa thường gặp ở lợn và biện pháp phòng trị

 • Phạm Sỹ Lăng(chủ biên) - Nguyễn Thị Kim Lan - Nguyễn Văn Thọ

Bệnh phổ biến ở lợn - tập 1

 • Phạm Sĩ Lăng - Phan Địch Lân - Trương Văn Dung

Kỹ thuật nuôi lợn thịt : lớn nhanh - nhiều nạc

 • Phạm Hữu Doanh - Lưu Kỷ - Nguyễn Văn Thưởng

Chăn nuôi lợn

 • Nguyễn Thiện - Võ Trọng Hốt - Nguyễn Khánh Quắc - Nguyễn Duy Hoan

Giáo trình chăn nuôi lợn

 • Trần Văn Phùng(chủ biên) - Từ Quang Hiển - Trần Thanh Vân - Hà Thị Hảo

Kỹ thuật nuôi heo rừng lai

 • Việt Chương - Nguyễn Việt Thy

Kích thước : 12.13 MB

Số trang : 89

Các bệnh ký sinh trùng và bệnh nội sản khoa thường gặp ở lợn và biện pháp phòng trị

 • Phạm Sỹ Lăng(chủ biên) - Nguyễn Thị Kim Lan - Nguyễn Văn Thọ

Kích thước : 35.83 MB

Số trang : 149

Bệnh phổ biến ở lợn - tập 1

 • Phạm Sĩ Lăng - Phan Địch Lân - Trương Văn Dung

Kích thước : 7.43 MB

Số trang : 162

Kỹ thuật nuôi lợn thịt : lớn nhanh - nhiều nạc

 • Phạm Hữu Doanh - Lưu Kỷ - Nguyễn Văn Thưởng

Kích thước : 5.41 MB

Số trang : 71

Phòng trị bệnh lợn nái, lợn con, lợn thịt

 • Nguyễn Xuân Bình

Kích thước : 11.64 MB

Số trang : 123

Sổ tay công tác giống lợn

 • Trương Lăng

Kích thước : 10.76 MB

Số trang : 201

Cai sữa sớm và nuôi dưỡng lợn con

 • Nguyễn Văn Hiền

Kích thước : 6.08 MB

Số trang : 71

Công tác thú y trong chăn nuôi lợn

 • Nguyễn Ngọc Phục

Kích thước : 4.25 MB

Số trang : 80

Nguồn gen giống lợn Móng Cái

 • Nguyễn Văn Đức

Kích thước : 4.00 MB

Số trang : 152

Chăn nuôi lợn

 • Nguyễn Thiện - Võ Trọng Hốt - Nguyễn Khánh Quắc - Nguyễn Duy Hoan

Kích thước : 5.24 MB

Số trang : 198

Giáo trình chăn nuôi lợn

 • Trần Văn Phùng(chủ biên) - Từ Quang Hiển - Trần Thanh Vân - Hà Thị Hảo

Kích thước : 72.62 MB

Số trang : 287

Trang 1/1 Tổng số : 12