logo
Giáo trình

Phần mềm - Trang 1

Trang 1/4 Tổng số : 86

Trang

Tổ chức và kế hoạch hóa thi công cầu

 • Nguyễn Tiến Oanh - Trần Quốc Ca - Nguyễn Trâm - Nguyễn Đức Hoàng

Hướng dẫn sử dụng SolidWorks trong thiết kế 3 chiều

 • Nguyễn Việt Hùng(chủ biên) - Đào Hồng Bách

Phần mềm Plaxis Ứng dụng vào tính toán các công trình thủy công

 • Đỗ Văn Đệ(chủ biên) - Nguyễn Ngọc Hưng - Đỗ Tiến Dũng - Vũ Minh Tuấn - Nguyễn Sỹ Han

Kiểm thử và đảm bảo chất lượng phần mềm

 • Thạc Bình Cường - Nguyễn Đức Mận

Tổ chức và kế hoạch hóa thi công cầu

 • Nguyễn Tiến Oanh - Trần Quốc Ca - Nguyễn Trâm - Nguyễn Đức Hoàng

Kích thước : 34.23 MB

Số trang : 192

Hướng dẫn sử dụng SolidWorks trong thiết kế 3 chiều

 • Nguyễn Việt Hùng(chủ biên) - Đào Hồng Bách

Kích thước : 5.93 MB

Số trang : 185

Dạy và học toán với phần mềm Cabri. Tập 1, Hình học phẳng

 • Phạm Thanh Phương

Kích thước : 36.09 MB

Số trang : 181

Công nghệ chế tạo máy theo hướng ứng dụng tin học

 • Nguyễn Đắc Lộc

Kích thước : 8.21 MB

Số trang : 446

Thiết kế chiếu sáng với Dialux

 • Trần Đức Tuân

Kích thước : 111.48 MB

Số trang : 343

Phần mềm Plaxis Ứng dụng vào tính toán các công trình thủy công

 • Đỗ Văn Đệ(chủ biên) - Nguyễn Ngọc Hưng - Đỗ Tiến Dũng - Vũ Minh Tuấn - Nguyễn Sỹ Han

Kích thước : 17.58 MB

Số trang : 172

Kiểm thử và đảm bảo chất lượng phần mềm

 • Thạc Bình Cường - Nguyễn Đức Mận

Kích thước : 5.81 MB

Số trang : 235

Thực hành thiết kế bản vẽ kiến trúc AutoCAD 2011 toàn tập

 • Nguyễn Khải Hoàn

Kích thước : 10.42 MB

Số trang : 469

Tự học nhanh và hiệu quả SQL Server 7.0

 • Lê Trường An

Kích thước : 46.15 MB

Số trang : 298

Mô phỏng hệ thống viễn thông và ứng dụng Matlab

 • Nguyễn Viết Đảm

Kích thước : 77.16 MB

Số trang : 250

Mastercam Phần mềm thiết kế công nghệ CAD/CAM điều khiển các máy CNC

 • Trần Vĩnh Hưng(chủ biên) - Trần Ngọc Hiền

Kích thước : 10.98 MB

Số trang : 366

AutoCad cho tự động hóa thiết kế

 • Nguyễn Văn Hiến

Kích thước : 6.59 MB

Số trang : 164

Căn bản Excel cho người làm kế toán

 • Võ Đức Minh - Trương Hữu Nghĩa

Kích thước : 128.01 MB

Số trang : 597

Bài tập kinh tế lượng với sự trợ giúp của phần mềm EViews

 • Nguyễn Quang Dong

Kích thước : 3.29 MB

Số trang : 170

Microsoft Project 2010 và ứng dụng trong quản lý dự án xây dựng

 • Nguyễn Thị Hải Như

Kích thước : 33.29 MB

Số trang : 139

Turbo Pascal 7.0

 • Bùi Thế Tâm - Võ Văn Tuấn Dũng

Kích thước : 12.64 MB

Số trang : 399

Quản trị cơ sở dữ liệu với Visual Basic 6.0 - Phần nâng cao

 • Ông Văn Thông

Kích thước : 387.82 MB

Số trang : 326

Quản trị cơ sở dữ liệu với Visual Basic 6.0 - Phần căn bản

 • Ông Văn Thông

Kích thước : 263.92 MB

Số trang : 218

Mô hình toán ứng dụng(có hướng dẫn sử dụng phần mềm)

 • Ngô Văn Thứ

Kích thước : 7.79 MB

Số trang : 254

Trang 1/4 Tổng số : 86