logo
Giáo trình

Kiểm toán - Trang 1

Trang 1/1 Tổng số : 15

Lý Thuyết Kiểm Toán

 • Nguyễn Quang Quynh

Kích thước : 69.52 MB

Số trang : 250

Cẩm nang kiểm toán viên

 • Nguyễn Đình Hựu

Kích thước : 93.59 MB

Số trang : 457

37 Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam áp dụng 1/1/2014

 • Bộ Tài Chính

Kích thước : 135.35 MB

Số trang : 529

Giáo trình lý thuyết hạch toán kế toán

 • Nguyễn Thị Đông

Kích thước : 110.59 MB

Số trang : 313

Giáo trình kiểm toán cơ bản

 • Đào Thanh Bình(chủ biên) - Nguyễn Thúc Hương Giang - Thái Minh Hạnh

Kích thước : 5.12 MB

Số trang : 205

Đạo đức nghề nghiệp của kiểm toán viên độc lập

 • Trần Thị Giang Tân - Võ Anh Dũng

Kích thước : 92.38 MB

Số trang : 299

Hệ thống các chuẩn mực kế toán kiểm toán mới của Việt Nam

 • Huỳnh Minh Nhị - Nguyễn Quang Huy

Kích thước : 144.31 MB

Số trang : 462

Giáo trình kiểm toán căn bản

 • Trần Đình Tuấn - Đỗ Thị Thúy Phương

Kích thước : 41.64 MB

Số trang : 211

Giáo trình kiểm toán

 • Trần Long

Kích thước : 10.59 MB

Số trang : 121

Giáo trình kiểm toán căn bản

 • Trần Đình Tuấn - Đỗ Thị Thúy Phương

Kích thước : 22.11 MB

Số trang : 165

Giáo trình kiểm toán

 • Vương Đình Huệ

Kích thước : 13.85 MB

Số trang : 393

Giáo trình kiểm toán nội bộ

 • Đỗ Thị Thúy Phương - Nguyễn Thị Kim Anh

Kích thước : 53.96 MB

Số trang : 205

Giáo trình kiểm toán cơ bản

 • Trần Đình Tuấn

Kích thước : 18.66 MB

Số trang : 211

Trang 1/1 Tổng số : 15