logo
  • Những vấn đề về sở hữu, quản lý và sử dụng đất đai trong giai đoạn hiện nay

Những vấn đề về sở hữu, quản lý và sử dụng đất đai trong giai đoạn hiện nay

Tác giả
Vũ Văn Phúc

Số lượt xem : 536

Số lượt download : 84

Ngày upload : 22/05/2023

Ngày cập nhật : 15/06/2024

Tags : Pháp Luật Chính trị Nhà Nước Tham khảo Đất đai Pháp lý

Kích thước : 63.18 MB

Số trang : 268

Đất đai là vấn đề hệ trọng của quốc gia, là tài nguyên vô cùng quý giá, là tư liệu sản xuất đặc biệt. và tác động mạnh đến sự phát triển kinh tế - xã hội của các nước trên thế giới, đặc biệt là những quốc gia đang phát triển. Do đó. Đảng ta đã có sự chỉ đạo sát sao, cụ thể vấn đề này khi đất nước vừa độc lập. Chính sách đất đai ở Việt Nam trong suốt hơn 25 năm qua đã có những đột phá quan trọng và mang lại những thành tựu to lớn trong tăng trưởng kinh tế, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội. Tuy nhiên, vấn đề sở hữu và chính sách đất đai mới chủ yếu điều chỉnh các quan hệ kinh tế - xã hội và ruộng đất trong nông nghiệp nông thôn. Trong khi nền kinh tế thị trường hiện đại đòi hỏi chính sách đất đai bao quát rộng và toàn diện trên các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, đầu tư, du lịch, quy hoạch, giao thông, kinh doanh bất động sản... chứ không bó hẹp trong nông nghiệp, nông thôn. Vì vậy, trong những năm gần đây, nền kinh tế thị trường phát triển mạnh, nhu cầu sử dụng, chuyển nhượng, kinh doanh đất đai ở các lĩnh vực, các vùng ngày càng lớn đã phát sinh nhiều vấn đề mà chính sách đất đai khó giải quyết. Đặc biệt, thị trường bất động sản trong thời gian qua biến động khó lường. gây lúng túng cho các tầng lớp dân cư, nhà đầu tư và cả những người làm chính sách.

Nhằm cung cấp tài liệu nghiên cứu. tham khảo về vấn để sở hữu. quản lý và sử dụng đất đai trong giai đoạn hiện nay ở Việt Nam. Tạp chí Cộng sản phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn sách Những vấn đề về sở hữu, quản lý và sử dụng đất đai trong giai đoạn hiện nay (Sách tham khảo) do PGS.TS. Vũ Văn Phúc chủ biên. Cuốn sách được biên soạn từ các bài viết trong Hội thảo khoa học của Đề tài khoa học cấp nhà nước KX.04.09/11-15 “Sở hữu, quản lý và sử dụng đất đại trong phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa".

Nội dung cuốn sách xoay quanh các vấn đề về: (1) Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và chủ trương của Đảng ta. Nhà nước ta về sở hữu. quản lý và sử dụng đất đai trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Cơ sở lý luận và thực tiễn của chế độ sở hữu toàn dân về đất đai ở nước ta. (2) Đánh giá mặt được. mặt chưa được trong cơ chế, chính sách về quản lý và sử dụng đất đai trong những năm gần đây; tác động của những cơ chế. chính sách này và những vấn đề đang đặt ra. Kinh nghiệm của các quốc gia trong vấn đề sở hữu, quản lý. sử dụng đất đai. (3) Một số yêu cầu đối với vấn đề sở hữu, quản lý và sử dụng đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của cả nước nói chung và thực tiễn khu vực đồng bằng sông Cửu Long nói riêng. (4) Những giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện cơ chế, chính sách đất đai.

Tuy nội dung các bài trong cuốn sách về sở hữu, quản lý và sử dụng đất đai còn rất nhiều quan điểm khác nhau, cũng có những nhận xét. luận điểm có giá trị tham khảo tốt, có nhận xét, kiến nghị cần tiếp tục được nghiên cứu nên chúng tôi tôn trọng và giữ nguyên ý kiến của các tác giả.

Đây là những vấn đề phức tạp nên mặc dù các tác giả và những người biên tập đã rất cố gắng nhưng không tránh khỏi còn thiếu sót. Nhà xuất bản mong nhận được ý kiến đóng góp của bạn đọc để cuốn sách được hoàn thiện hơn cho lần xuất bản sau và xin giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc.

Tháng 7 năm 2013

NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA - SỰ THẬT

Gợi ý cho bạn

Top 3 máy đọc sách PDF hỗ trợ ghi chú lý tưởng cho người học
13 Tháng 06

Top 3 máy đọc sách PDF hỗ trợ ghi chú lý tưởng cho người học

Đọc sách bằng máy đọc sách có nhiều lợi ích đáng kể. Dưới đây là một số lợi ích chính khi sử dụng máy đọc sách...

Tỷ Phú Elon Musk Sử Dụng Câu Hỏi Phỏng Vấn Để Phát Hiện Ứng Viên Thật Thà
14 Tháng 08

Tỷ Phú Elon Musk Sử Dụng Câu Hỏi Phỏng Vấn Để Phát Hiện Ứng Viên Thật Thà

Trong quá trình tham gia phỏng vấn nhân sự, tỷ phú Elon Musk đã tiết lộ một chiêu thức hiệu quả giúp ông nhanh chóng nhận ra ứng viên có thái độ thật thà hay chỉ đang nói dối. Với sự sở hữu của nhiều tập đoàn lớn, Elon Musk không xa lạ với quá trình tuyển dụng nhân sự và anh chia sẻ về cách anh tiếp cận trong việc đặt câu hỏi cho các ứng viên.

Điều gì xảy ra nếu như các máy chủ lớn nhất thế giới mất hết dữ liệu
08 Tháng 12

Điều gì xảy ra nếu như các máy chủ lớn nhất thế giới mất hết dữ liệu

Bạn có bao giờ tưởng tượng nếu một ngày nào đó, toàn bộ dữ liệu internet bị mất đi? Không còn email, không còn mạng xã hội, không còn tin tức, không còn video, không còn âm nhạc, không còn game, không còn gì cả. Chỉ còn lại những thiết bị điện tử vô dụng và những ký ức mờ nhạt về thế giới kỹ thuật số đã từng tồn tại.

Quy luật 37% là gì?
21 Tháng 04

Quy luật 37% là gì?

Thống kê học có nhiều quy luật và hằng số chẳng những rất thú vị mà còn gây ngạc nhiên. Chúng ta đã biết những trị số 0.05 để tuyên bố một khám phá, hay hằng số 1.96 của phân bố chuẩn có ảnh hưởng đến cuộc sống như thế nào. Nhưng có lẽ ít ai biết được quy luật 37%. Đây là một quy luật mới được tái khám phá, nhưng có nhiều ứng dụng trong y khoa, khoa học, tìm nhân viên, thậm chí... tình yêu.

Cơ Thể Tự Chữa Lành: Khám phá Sức Mạnh Tự Nhiên Trong Chúng Ta
06 Tháng 06

Cơ Thể Tự Chữa Lành: Khám phá Sức Mạnh Tự Nhiên Trong Chúng Ta

Trong cuộc sống hối hả và áp lực hiện nay, chúng ta thường dễ mắc các vấn đề sức khỏe và trở nên phụ thuộc vào các biện pháp y tế truyền thống. Nhưng bạn có biết rằng cơ thể chúng ta có khả năng tự chữa lành và phục hồi? Trong bài blog này, chúng ta sẽ khám phá sức mạnh của cơ thể tự chữa lành và cách tận dụng nó để duy trì và nâng cao sức khỏe của chúng ta.

Những lợi ích của việc đọc sách trong việc nâng cao tình cảm và mối quan hệ?
16 Tháng 04

Những lợi ích của việc đọc sách trong việc nâng cao tình cảm và mối quan hệ?

Việc đọc sách không chỉ giúp chúng ta nâng cao trí tuệ và kiến thức, mà còn có thể đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện tình cảm và mối quan hệ của chúng ta.

Tại sao bạn nên ăn chay trường kỳ?
18 Tháng 10

Tại sao bạn nên ăn chay trường kỳ?

Bạn có biết rằng việc ăn chay trường kỳ không chỉ giúp bạn cải thiện sức khỏe, mà còn góp phần bảo vệ môi trường và động vật? Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu cho bạn những lợi ích tuyệt vời của việc ăn chay trường kỳ, cũng như những mẹo để duy trì thói quen này.

Các phân phối xác suất phổ biến trong thống kê
23 Tháng 04

Các phân phối xác suất phổ biến trong thống kê

Trong thống kê, xác suất là một trong những khái niệm cơ bản để phân tích dữ liệu. Xác suất được định nghĩa là tỷ lệ giữa số trường hợp có thể xảy ra và số trường hợp có thể xảy ra.