logo
Giáo trình

Phát triển bản thân - Trang 1

Trang 1/3 Tổng số : 72

Trang

Lý thuyết trò chơi trong kinh doanh

 • A. M. Brandenburger - B. J. Nalebuff - Lê Tiến Dũng, Lê Ngọc Liên(dịch)

Cuốn sách hoàn hảo về Ngôn ngữ cơ thể

 • Allan - Barbara Pease - Lê Huy Lâm(dịch)

Để đạt được thỏa thuận Thương lượng thành công mà không bị thua thiệt

 • Roger Fisher - William Ury - Đặng Xuân Dũng, Nguyễn Hồng Thạch(dịch)

Bí mật trị vì vương quốc đến quản lý công ty

 • Kingdomality - Đình Quý, Sóng Biển, Thảo Hiền, Hạnh Nguyên(Biên dịch)

Tư duy thông minh

 • John G. Miller - Thu Quỳnh, Thế Lâm, Ngọc Hân(dịch)

Quản lý trong thế kỷ 21

 • Subir Chowdhury - Lê Minh Hồng(dịch)

Đọc vị bất kỳ ai

 • David J.Lieberman - Quỳnh Lê(dịch) - Trần Vũ Nhân(hiệu đính)

Những đế chế độc quyền thời hiện đại

 • Alex Moazed - Nicholas L. Johnson - Lại Thị Hồng Vân(dịch)

Đời đơn giản khi ta đơn giản

 • Xuân Nguyễn(tuyển chọn) - Kim Nhường(dịch)

Tư duy thiên tài

 • Phan Ngọc Quốc

Để thành công trong đàm phán

 • Roger Fisher - William Ury - Bruce Patton

Kinh tế học hài hước

 • Steven D. Levitt - Stephen J. Dubner - Nguyễn Thị Huyền Trang(dịch) - Lê Tường Vân(hiệu đính)

Ý nghĩa mọi thứ trên đời

 • Richard Feynman - Nguyễn Văn Trọng(dịch)

Phương pháp tiếp cận khách hàng thành công

 • Mike Weinberg - Trần Dương(dịch)

Trở thành người bán hàng xuất sắc

 • Brian Tracy - Quế Hương(dịch)

Lý thuyết trò chơi trong kinh doanh

 • A. M. Brandenburger - B. J. Nalebuff - Lê Tiến Dũng, Lê Ngọc Liên(dịch)

Kích thước : 23.01 MB

Số trang : 474

Bài học vô giá từ những điều bình dị

 • Francis Xavier

Kích thước : 2.60 MB

Số trang : 135

Cuốn sách hoàn hảo về Ngôn ngữ cơ thể

 • Allan - Barbara Pease - Lê Huy Lâm(dịch)

Kích thước : 107.94 MB

Số trang : 459

Để đạt được thỏa thuận Thương lượng thành công mà không bị thua thiệt

 • Roger Fisher - William Ury - Đặng Xuân Dũng, Nguyễn Hồng Thạch(dịch)

Kích thước : 12.29 MB

Số trang : 251

Bí mật trị vì vương quốc đến quản lý công ty

 • Kingdomality - Đình Quý, Sóng Biển, Thảo Hiền, Hạnh Nguyên(Biên dịch)

Kích thước : 7.03 MB

Số trang : 204

Tư duy thông minh

 • John G. Miller - Thu Quỳnh, Thế Lâm, Ngọc Hân(dịch)

Kích thước : 24.14 MB

Số trang : 160

Quản lý trong thế kỷ 21

 • Subir Chowdhury - Lê Minh Hồng(dịch)

Kích thước : 12.07 MB

Số trang : 387

Bí quyết làm giàu của Napoleon Hill

 • Napoleon Hill

Kích thước : 14.71 MB

Số trang : 225

Đọc vị bất kỳ ai

 • David J.Lieberman - Quỳnh Lê(dịch) - Trần Vũ Nhân(hiệu đính)

Kích thước : 53.62 MB

Số trang : 225

100 phương pháp giúp trẻ học giỏi

 • Thanh Huệ

Kích thước : 137.62 MB

Số trang : 468

Con đường đi đến thành công

 • Nguyễn Gia Linh

Kích thước : 14.26 MB

Số trang : 506

Những đế chế độc quyền thời hiện đại

 • Alex Moazed - Nicholas L. Johnson - Lại Thị Hồng Vân(dịch)

Kích thước : 2.93 MB

Số trang : 375

Nói luôn cho nó vuông

 • Steve Harvey

Kích thước : 1.18 MB

Số trang : 195

Đời đơn giản khi ta đơn giản

 • Xuân Nguyễn(tuyển chọn) - Kim Nhường(dịch)

Kích thước : 5.21 MB

Số trang : 235

Tư duy thiên tài

 • Phan Ngọc Quốc

Kích thước : 55.56 MB

Số trang : 223

Để thành công trong đàm phán

 • Roger Fisher - William Ury - Bruce Patton

Kích thước : 2.03 MB

Số trang : 233

Kinh tế học hài hước

 • Steven D. Levitt - Stephen J. Dubner - Nguyễn Thị Huyền Trang(dịch) - Lê Tường Vân(hiệu đính)

Kích thước : 5.87 MB

Số trang : 305

Làm chủ sự thay đổi đón đầu mọi thử thách

 • Businesss Edge

Kích thước : 6.26 MB

Số trang : 99

Ý nghĩa mọi thứ trên đời

 • Richard Feynman - Nguyễn Văn Trọng(dịch)

Kích thước : 1.21 MB

Số trang : 151

Triệu phú khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng

 • Triệu Phàm Vũ

Kích thước : 25.13 MB

Số trang : 452

Phương pháp tiếp cận khách hàng thành công

 • Mike Weinberg - Trần Dương(dịch)

Kích thước : 19.06 MB

Số trang : 306

Trở thành người bán hàng xuất sắc

 • Brian Tracy - Quế Hương(dịch)

Kích thước : 8.32 MB

Số trang : 144

Bạn muốn mạng lưới bùng nổ với tốc độ nào?

 • Nguyễn Khánh Toàn

Kích thước : 16.90 MB

Số trang : 195

Câu chuyện nhà quản lý Cà rốt và nghệ thuật khen thưởng

 • Adrian Gostick - Chester Elton

Kích thước : 8.17 MB

Số trang : 121

Trang 1/3 Tổng số : 72