logo
Giáo trình

Thiết kế - Trang 1

Trang 1/4 Tổng số : 96

Trang

Sổ tay & Atlas đồ gá

 • Trần Văn Địch

Hướng dẫn sử dụng SolidWorks trong thiết kế 3 chiều

 • Nguyễn Việt Hùng(chủ biên) - Đào Hồng Bách

Phần mềm Plaxis Ứng dụng vào tính toán các công trình thủy công

 • Đỗ Văn Đệ(chủ biên) - Nguyễn Ngọc Hưng - Đỗ Tiến Dũng - Vũ Minh Tuấn - Nguyễn Sỹ Han

Kiến trúc nhà công cộng

 • Nguyễn Đúc Thiềm

Quy hoạch xây dựng đơn vị ở

 • Đặng Thái Hoàng - Phạm Thúy Loan - Phạm Hùng Cường - Đàm Thu Trang - Lâm Quang Cường

Thi công các công trình thủy lợi - tập 1

 • Vũ Văn Tình - Vũ Trọng Hồng - Lê Đăng Nhàn - Lê Đình Chung

Thiết kế & thi công Tường Cừ

 • Vũ Minh Tuấn

Kích thước : 41.45 MB

Số trang : 191

Bài tập thiết kế mô hình ba chiều với Mechanical Desktop

 • Nguyễn Hữu Lộc - Nguyễn Trọng Hữu

Kích thước : 8.22 MB

Số trang : 337

Thiết kế Logo nhãn hiệu - bảng hiêu theo thuật phong thủy

 • Nguyên Tố

Kích thước : 66.08 MB

Số trang : 111

Giải các bài toán địa kỹ thuật bằng đường ứng suất

 • Nguyễn Uyên

Kích thước : 3.50 MB

Số trang : 141

Kỹ thuật điều chỉnh và lập trình khai thác máy công cụ CNC

 • Tạ Duy Liêm

Kích thước : 46.68 MB

Số trang : 427

Sổ tay & Atlas đồ gá

 • Trần Văn Địch

Kích thước : 8.21 MB

Số trang : 202

Hướng dẫn sử dụng SolidWorks trong thiết kế 3 chiều

 • Nguyễn Việt Hùng(chủ biên) - Đào Hồng Bách

Kích thước : 5.93 MB

Số trang : 185

Thiết kế máy điện

 • Trần Khánh Hà - Nguyễn Hồng Thanh

Kích thước : 100.66 MB

Số trang : 684

Hướng dẫn thiết kế kết cấu nhà cao tầng bê tông cốt thép chịu động đất theo TCXDVN 375:2006

 • Nguyễn Xuân Chính(chủ biên) - Nguyễn Đăng Bích - Nguyễn Đại Minh - Trịnh Vệt Cường

Kích thước : 18.24 MB

Số trang : 154

Cơ sở thiết kế công trình biển ven bờ: Đê, cảng, đường ống và bể chứa

 • Đỗ Sơn(chủ biên) - Lã Đức Việt

Kích thước : 65.01 MB

Số trang : 362

Công nghệ chế tạo máy theo hướng ứng dụng tin học

 • Nguyễn Đắc Lộc

Kích thước : 8.21 MB

Số trang : 446

Thiết kế chiếu sáng với Dialux

 • Trần Đức Tuân

Kích thước : 111.48 MB

Số trang : 343

Cơ sở dữ liệu quan hệ và công nghệ phân tích - thiết kế

 • Lê Văn Phùng

Kích thước : 2.66 MB

Số trang : 223

Phần mềm Plaxis Ứng dụng vào tính toán các công trình thủy công

 • Đỗ Văn Đệ(chủ biên) - Nguyễn Ngọc Hưng - Đỗ Tiến Dũng - Vũ Minh Tuấn - Nguyễn Sỹ Han

Kích thước : 17.58 MB

Số trang : 172

Kiến trúc nhà công cộng

 • Nguyễn Đúc Thiềm

Kích thước : 104.89 MB

Số trang : 355

Cơ sở thiết kế nhà máy in

 • Trần Văn Thắng

Kích thước : 18.46 MB

Số trang : 229

Quy hoạch xây dựng đơn vị ở

 • Đặng Thái Hoàng - Phạm Thúy Loan - Phạm Hùng Cường - Đàm Thu Trang - Lâm Quang Cường

Kích thước : 48.82 MB

Số trang : 222

Thực hành thiết kế bản vẽ kiến trúc AutoCAD 2011 toàn tập

 • Nguyễn Khải Hoàn

Kích thước : 10.42 MB

Số trang : 469

Thi công các công trình thủy lợi - tập 1

 • Vũ Văn Tình - Vũ Trọng Hồng - Lê Đăng Nhàn - Lê Đình Chung

Kích thước : 35.85 MB

Số trang : 355

Thiết kế và quy hoạch sân bay cảng hàng không

 • Phạm Huy Khang

Kích thước : 24.04 MB

Số trang : 278

Trang 1/4 Tổng số : 96