logo
Giáo trình

Răng hàm mặt - Trang 1

Trang 1/1 Tổng số : 8

Bệnh học miệng - tập 1 - triệu chứng học

  • Hoàng Tử Hùng(chủ biên) - Huỳnh Lan Anh - Võ Thị Do - Nguyễn Thị Hồng - Võ Đắc Tuyến

Bệnh học quanh răng

  • Trịnh Đình Hải

Thần Kinh Học

  • Vũ Anh Nhị

Kích thước : 16.90 MB

Số trang : 436

Nang và U lành tính vùng miệng - hàm mặt

  • Trần Văn Trường

Kích thước : 14.12 MB

Số trang : 167

Chuyên đề : bệnh Răng - Hàm - Mặt

  • Trường ĐH Y Dược TPHCM

Kích thước : 8.97 MB

Số trang : 85

Phục hình răng tháo lắp

  • Tống Minh Sơn

Kích thước : 7.09 MB

Số trang : 303

Bệnh học miệng - tập 1 - triệu chứng học

  • Hoàng Tử Hùng(chủ biên) - Huỳnh Lan Anh - Võ Thị Do - Nguyễn Thị Hồng - Võ Đắc Tuyến

Kích thước : 156.07 MB

Số trang : 182

Mô phôi răng miệng - Phôi học và mô học răng và Nha chu ứng dụng lâm sàng

  • Hoàng Tử Hùng

Kích thước : 171.00 MB

Số trang : 365

Bệnh học quanh răng

  • Trịnh Đình Hải

Kích thước : 4.33 MB

Số trang : 242

Phục hình răng cố định

  • Nguyễn Văn Bài

Kích thước : 4.31 MB

Số trang : 223

Trang 1/1 Tổng số : 8