logo
Cơ bản về lập trình Python

Cơ bản về lập trình Python

Python là một ngôn ngữ lập trình thông dịch, mạnh mẽ và dễ học. Nó được phát triển bởi Guido van Rossum và được ra mắt lần đầu vào năm 1991. Python được thiết kế để đọc dễ hiểu và có cú pháp đơn giản, giúp những người mới học lập trình dễ dàng tiếp cận.

Mục lục

  • Python là một ngôn ngữ lập trình phổ biến và mạnh mẽ, được phát triển bởi Guido van Rossum vào những năm 1990. Nó có cú pháp đơn giản và dễ đọc, điều này làm cho việc học và sử dụng Python trở nên dễ dàng cho cả những người mới bắt đầu lập trình và những lập trình viên kinh nghiệm.

  • Khi lập trình bằng Python, việc đặt tên biến là một yếu tố quan trọng giúp bạn hiểu mã nguồn dễ dàng hơn và tạo ra mã nguồn dễ đọc và dễ bảo trì. Dưới đây là một số quy tắc và cú pháp quan trọng khi đặt tên biến trong Python

  • Python hỗ trợ nhiều kiểu dữ liệu cơ bản để lưu trữ và xử lý thông tin. Dưới đây là một số kiểu dữ liệu phổ biến trong Python

  • Cấu trúc điều khiển là một phần quan trọng trong lập trình. Nó cho phép bạn kiểm soát luồng thực thi của chương trình bằng cách quyết định xem một phần mã nào sẽ được thực thi dựa trên điều kiện hoặc lặp lại một khối mã nhiều lần. Trong Python, có ba cấu trúc điều khiển chính

  • Trong bài hướng dẫn này, chúng ta sẽ tìm hiểu về khái niệm hàm và thư viện trong ngôn ngữ lập trình Python.