logo
  • English Grammar in Use - 130 bài ngữ pháp tiếng Anh

English Grammar in Use - 130 bài ngữ pháp tiếng Anh

Tác giả
Raymond Murphy

Số lượt xem : 1409

Số lượt download : 605

Ngày upload : 01/09/2023

Ngày cập nhật : 19/07/2024

Tags : Sách tham khảo Ngoại Ngữ Tiếng Anh Tư liệu

Kích thước : 37.07 MB

Số trang : 439

MỤC LỤC

Thì của động từ (verb tenses)

Bài 1 Present continuous (I am doing)

Bài 2 Simple present (I do)

Bài 3 Present continuous (I am doing) hay Present simple (I do)

Bài 4 Present tenses (I am doing/1 do) với nghĩa tương lai

Bài 5 Going to (I am going to do)

Bài 6 Simple Future (Will) (1)

Bài 7 Simple Future (Will) (2)

Bài 8 Will hay going to?

Bài 9 Các câu với when và If (When I do... If I do...).

Bài 10 Future Continuous (Will be doing) và Future Perfect (will have done)

Bài 11 Simple past (I did)

Bài 12 Past continuous (I was doing)

Bài 13 Present Perfect (i have done) (1)

Bài 14 Present Perfect (2)

Bài 15 Present Perfect

Bài 16 Present Perfect Continuous (I have been doing) (3)

Bài 17 Present Perfect Continuous hay Present Perfect?

Bài 18 Present Perfect và Present Perfect Continuous voi how long, for và since

Bài 19 Present Perfect với how long, và almple Past với when ; since và for

Bài 20 Present Perfect hay Simple Past? (1)

Bài 21 Present Perfect hay Simple Past? (2)

Bài 22 Past Perfect (I have done)

Bài 23 Past Perfect Continuous (I have been doing)

Động từ đặc biệt (Modal verbs)

Bài 24 HAVE và HAVE GOT

Bài 25 USED TO (I used to do)

Bài 26 CAN, COULD và BE ABLE TO

Bài 27 COULD (could do và could have done)

Bài 28 MUST và CANT

Bài 29 MAY VÀ MIGHT

Bài 30 MAY VÀ MIGHT (tương lai)

Bài 31 CAN, COULD, MAY và WOULD trong lối nói lịch sự

Bài 32 MUST và HAVE TO

Bài 33 MUST, MUSTN'T, NEEDN'T, và NEEDN'T HAVE

Bài 34 SHOULD (1)

Bài 35 SHOULD (2)

Câu điều kiện (Conditionals)

Bài 36 Conditional sentences (hiện tại, tương lai)

Bài 37 Câu có IF và WISH (thời hiện tại)

Bài 38 Câu có IF và WISHi (thời quá khử)

Bài 39 WOULD

Bài 40 IN CASE

Bài 41 UNLESS; AS LONG AS và PROVIDED/PROVIDING (THAT)

Dạng bị động (Passive)

Bài 42 Passive voice (1) (be done/have been done)

Bài 43 Passive voloe (2) (các thì hiện tại và quá khứ)

Bài 44 Passive voice (3)

Bài 45 It is said that.../He Is said to ..., V.V... và supposed to

Bài 46 Causation form (have something done)

Lời nói tường thuật (Reported speech)

Bài 47 Reported speech (1)

Bài 48 Reported speech (2)

Câu hỏi (Questions)

Bài 49 Questions (Câu hỏi) (1)

Bài 50 Questions (Câu hỏi) (2)

(Do you know where...?/He asked me where...)

Bài 51 Auxillary verbs (Trợ động từ) trong câu trả lời hỏi ngắn:

So am I / Neither am 1

I think so I hope so...

Bài 52. Question tags (Câu hỏi đuôi)

Động từ ở hình thức ING và động từ nguyên mẫu

Bài 53 Verb + -ing

Bài 54 Verb + to -Infinitive

Bài 55 Verb + object + Infinitive

Bài 56 Infinitive hay -ing? (1): voi like, would like

Bài 57 Infinitive hay-Ing? (2): voi begin, start, intend, continue, remember, try

Bài 58 Infinitive hay -ing? (3): või be afraid, need, help

Bài 59 Preposition + ing

Bài 60 Verb + preposition + -ing

Bài 61 Expressions + -ing

Bài 62 Be/get used to

Bài 63 Infinitive of purpose và mệnh đề với so that

Bài 64 Prefer và would rather

Bài 65 Had better do something

It's time someone did something

...

Phụ lục 1: Danh mục các thì hiện tại và quá khứ

Phụ lục 2: Động từ qui tắc và bất qui tắc

Phụ lục 3: Chính tả (Spelling)

Phụ lục 4: Dạng rút gọn

Phụ lục 5: Tiếng Anh của người Mỹ

Giáo trình khác

Gợi ý cho bạn

Đạo đức và Trí tuệ Nhân tạo: Hướng dẫn đảm bảo sự phát triển đúng đắn và đạo đức của AI
03 Tháng 06

Đạo đức và Trí tuệ Nhân tạo: Hướng dẫn đảm bảo sự phát triển đúng đắn và đạo đức của AI

Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá tương quan giữa Đạo đức và Trí tuệ Nhân tạo (AI). Bài viết trình bày về ý nghĩa và vai trò quan trọng của đạo đức trong việc phát triển AI và đảm bảo sự sử dụng đúng đắn của công nghệ này. Cùng nhau, chúng ta sẽ tìm hiểu về những thách thức đạo đức mà AI mang lại và các phương pháp để xây dựng một hệ thống AI đạo đức. Minh họa ảnh sẽ đem lại một cái nhìn trực quan về quan hệ giữa Đạo đức và Trí tuệ Nhân tạo.

Các phân phối xác suất phổ biến trong thống kê
23 Tháng 04

Các phân phối xác suất phổ biến trong thống kê

Trong thống kê, xác suất là một trong những khái niệm cơ bản để phân tích dữ liệu. Xác suất được định nghĩa là tỷ lệ giữa số trường hợp có thể xảy ra và số trường hợp có thể xảy ra.

Tỷ Phú Elon Musk Sử Dụng Câu Hỏi Phỏng Vấn Để Phát Hiện Ứng Viên Thật Thà
14 Tháng 08

Tỷ Phú Elon Musk Sử Dụng Câu Hỏi Phỏng Vấn Để Phát Hiện Ứng Viên Thật Thà

Trong quá trình tham gia phỏng vấn nhân sự, tỷ phú Elon Musk đã tiết lộ một chiêu thức hiệu quả giúp ông nhanh chóng nhận ra ứng viên có thái độ thật thà hay chỉ đang nói dối. Với sự sở hữu của nhiều tập đoàn lớn, Elon Musk không xa lạ với quá trình tuyển dụng nhân sự và anh chia sẻ về cách anh tiếp cận trong việc đặt câu hỏi cho các ứng viên.

Tại sao bạn nên ăn chay trường kỳ?
18 Tháng 10

Tại sao bạn nên ăn chay trường kỳ?

Bạn có biết rằng việc ăn chay trường kỳ không chỉ giúp bạn cải thiện sức khỏe, mà còn góp phần bảo vệ môi trường và động vật? Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu cho bạn những lợi ích tuyệt vời của việc ăn chay trường kỳ, cũng như những mẹo để duy trì thói quen này.

Những lợi ích của việc đọc sách trong việc nâng cao tình cảm và mối quan hệ?
16 Tháng 04

Những lợi ích của việc đọc sách trong việc nâng cao tình cảm và mối quan hệ?

Việc đọc sách không chỉ giúp chúng ta nâng cao trí tuệ và kiến thức, mà còn có thể đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện tình cảm và mối quan hệ của chúng ta.

Quy luật 37% là gì?
21 Tháng 04

Quy luật 37% là gì?

Thống kê học có nhiều quy luật và hằng số chẳng những rất thú vị mà còn gây ngạc nhiên. Chúng ta đã biết những trị số 0.05 để tuyên bố một khám phá, hay hằng số 1.96 của phân bố chuẩn có ảnh hưởng đến cuộc sống như thế nào. Nhưng có lẽ ít ai biết được quy luật 37%. Đây là một quy luật mới được tái khám phá, nhưng có nhiều ứng dụng trong y khoa, khoa học, tìm nhân viên, thậm chí... tình yêu.

Những loại thực phẩm cần tránh khi mua
17 Tháng 04

Những loại thực phẩm cần tránh khi mua

Thực phẩm tươi luôn là lựa chọn hàng đầu của mọi người trong việc bảo vệ sức khỏe và đảm bảo chất lượng cuộc sống.

Cơ Thể Tự Chữa Lành: Khám phá Sức Mạnh Tự Nhiên Trong Chúng Ta
06 Tháng 06

Cơ Thể Tự Chữa Lành: Khám phá Sức Mạnh Tự Nhiên Trong Chúng Ta

Trong cuộc sống hối hả và áp lực hiện nay, chúng ta thường dễ mắc các vấn đề sức khỏe và trở nên phụ thuộc vào các biện pháp y tế truyền thống. Nhưng bạn có biết rằng cơ thể chúng ta có khả năng tự chữa lành và phục hồi? Trong bài blog này, chúng ta sẽ khám phá sức mạnh của cơ thể tự chữa lành và cách tận dụng nó để duy trì và nâng cao sức khỏe của chúng ta.

Giáo trình liên quan

Tag ngẫu nhiên